Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

O bezprawności jednostronnego zmniejszania wynagrodzenia zasadniczego zawodników przez kluby sportowe

01.07.2015

Okres letni nieodłącznie związany jest z przeprowadzaniem transferów z udziałem zawodników. Zmieniając barwy klubowe powinni oni szczegółowo zaznajomić się z przedstawianymi im kontraktami, w których mogą znaleźć się postanowienia negatywnie kształtujące ich sytuację prawną. Dzisiejszy tekst poświęcony jest jednemu z nich, a mianowicie jednostronnemu obniżeniu wynagrodzenia przez klub w razie braku osiągnięcia określonego wyniku sportowego przez zawodnika.

Jedynie w przeciągu kilku ostatnich dni do kancelarii zgłosili się zawodnicy oraz zawodniczki, prosząc o zaopiniowanie proponowanych im oraz obowiązujących ich kontraktów. Umowy te różniły się naturalnie pomiędzy sobą w wielu aspektach, m.in. z uwagi na płeć sportowców, a także uprawiane dyscypliny. Odmienny był również cel sporządzenia opinii. W jednym przypadku była to analiza pod kątem ochrony zawodniczki w przypadku potencjalnej ciąży, w innym zaś istotą opinii było wskazanie prawnej możliwości dochodzenia przez zawodnika zaległego wynagrodzenia. W każdej z tych umów (bądź regulaminów stanowiących załącznik do kontraktów) pojawił się zapis umożliwiający klubowi jednostronne obniżenie wynagrodzenia zawodników. Poniżej przedstawiam przykłady takich zapisów:

 1. Strony ustalają, że Klub może obniżyć Zawodnikowi należne mu wynagrodzenie w przypadku obniżenia poziomu sportowego”
 2. „Klub uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia w razie braku osiągnięcia wyniku sportowego określonego w odrębnych postanowieniach umowy”
 3. „Klubowi przysługuje uprawnienie okresowej oceny poziomu sportowego zawodnika. W przypadku negatywnej oceny Klub ma prawo obniżyć wynagrodzenie określone w zawartym kontrakcie”

Wszystko rozbija się o niepozornie wyglądający zwrot „poziom sportowy”. Nie budzi wątpliwości możliwość nakładania kar dyscyplinarnych na zawodników w razie naruszenia przez nich wewnętrznych regulaminów klubowych. Pisałem o tym m.in. w artykule pt. O podstawach zaostrzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej zawodników wobec klubów sportowych (http://prawosportowe.pl/o-podstawach-zaostrzenia-odpowiedzialnosci-cywilnoprawnej-zawodnikow-wobec-klubow-sportowych.html). Czy oznacza to, że kluby mają uprawnienie do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia w razie słabszych występów zawodników?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy jeszcze raz zaznaczyć, że kontrakt sportowy jest umową starannego działania a nie rezultatu. Zdaję sobie sprawę, że twierdzenie to wielokrotnie pojawiało się na łamach portalu, ale analizując zapisy przedstawianych kontraktów, można dojść do wniosku, że kluby nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć o charakterze prawnym zawieranych przez siebie umów. Istotą umowy starannego działania nie jest osiągnięcie określonego rezultatu, lecz samo świadczenie usług, które powinny być wykonywane na zasadach określonych w kontrakcie. Owszem, można sobie wyobrazić sytuację, w której klub uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia zawodnika z uwagi na brak starannego wykonywania obowiązków zawodnika, w szczególności niesportowy tryb życia, ignorowanie poleceń trenerów itd. O takich właśnie sytuacjach pisałem w przywołanym wyżej artykule z 27 stycznia 2015 r.

Inaczej należy zakwalifikować uzależnienie wypłaty wynagrodzenia od pozytywnej oceny poziomu sportowego zawodnika. Owy „poziom sportowy” oznacza często po prostu osiągnięcie wyniku sportowego ustalonego przez Zarząd klubu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomimo profesjonalnego podejścia do wykonywania swoich obowiązków zawodnikowi nie uda spełnić się warunków określonych przez klub. Może wynikać to z indolencji partnerów z zespołu, złych wyborów trenera, wzorowej postawy rywali a nawet błędów sędziego. Uznając wyżej przedstawione postanowienia za zgodne z prawem, doszlibyśmy do sytuacji, w której wynagrodzenie zasadnicze zawodnika uległoby zmniejszeniu lub nawet wstrzymaniu pomimo spełnienia swojego świadczenia zgodnie z zasadami należytej staranności, fundamentalnymi dla zawieranych kontraktów sportowych. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku braku przyznania premii lub nagród z uwagi na brak zadowalających wyników sportowych. W takim przypadku działania klubu mogą zostać uznane za uzasadnione.

Do podobnych wniosków doszli również organizatorzy rozgrywek, o czym świadczą ustanowione przez nich przepisy. Dla przykładu przedstawiam właściwe regulacje określające wynagrodzenie osób profesjonalnie uprawiających piłkę nożna oraz siatkówkę.

1) Art. 6 ust. 1 Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

1.Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a

Zawodnikiem związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika,

w tym:

 1. a) wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu;
 2. b) wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od wyniku sportowego osiągniętego przez Klub;
 3. c) inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym;
 4. d) świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu.

Na pierwszy rzut oka widać odróżnienie wynagrodzenia zasadniczego od wynagrodzenia dodatkowego, które może być uzależnione od wyniku osiągniętego przez klub.

2) § 66 ust. 2 Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej:

Umowa pomiędzy Zawodnikiem a Klubem może określać wynagrodzenie zasadnicze Zawodnika oraz premie w przypadku osiągnięcia sukcesu sportowego. Niedopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Zawodnika określonego w Kontrakcie wyłącznie ze względu na nieosiągnięcie sukcesu sportowego przez drużynę, w której gra Zawodnik.

W tym wypadku organizator wprost zakazał obniżania wynagrodzenia zawodnika z uwagi na osiągnięty wynik sportowy. Pomimo to kluby w dalszym ciągu wprowadzają w swoich umowach kwestionowane postanowienia

Jeszcze raz należy podkreślić, że nie ma prawnego uzasadnienia jednostronne obniżenie wynagrodzenia zasadniczego zawodników przez klub z powodu braku osiągnięcia przez nich określonych wyników sportowych. Twierdzenie to wynika przede wszystkim z charakteru prawnego zawieranych kontraktów, które należy zaklasyfikować jako umowy starannego działania. Stanowisko to potwierdzają również przepisy wewnętrzne organizatorów rozgrywek. Mam zatem gorący apel do zawodników: czytajcie uważnie proponowane Wam kontrakty i zwracajcie uwagę na zagrożenia, których przykład został przedstawiony w dzisiejszym tekście. Zapobiegnie to długotrwałym i kosztownym sporom w przyszłości.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.