Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

O bezprawności jednostronnego zmniejszania wynagrodzenia zasadniczego zawodników przez kluby sportowe

01.07.2015

Okres letni nieodłącznie związany jest z przeprowadzaniem transferów z udziałem zawodników. Zmieniając barwy klubowe powinni oni szczegółowo zaznajomić się z przedstawianymi im kontraktami, w których mogą znaleźć się postanowienia negatywnie kształtujące ich sytuację prawną. Dzisiejszy tekst poświęcony jest jednemu z nich, a mianowicie jednostronnemu obniżeniu wynagrodzenia przez klub w razie braku osiągnięcia określonego wyniku sportowego przez zawodnika.

Jedynie w przeciągu kilku ostatnich dni do kancelarii zgłosili się zawodnicy oraz zawodniczki, prosząc o zaopiniowanie proponowanych im oraz obowiązujących ich kontraktów. Umowy te różniły się naturalnie pomiędzy sobą w wielu aspektach, m.in. z uwagi na płeć sportowców, a także uprawiane dyscypliny. Odmienny był również cel sporządzenia opinii. W jednym przypadku była to analiza pod kątem ochrony zawodniczki w przypadku potencjalnej ciąży, w innym zaś istotą opinii było wskazanie prawnej możliwości dochodzenia przez zawodnika zaległego wynagrodzenia. W każdej z tych umów (bądź regulaminów stanowiących załącznik do kontraktów) pojawił się zapis umożliwiający klubowi jednostronne obniżenie wynagrodzenia zawodników. Poniżej przedstawiam przykłady takich zapisów:

  1. Strony ustalają, że Klub może obniżyć Zawodnikowi należne mu wynagrodzenie w przypadku obniżenia poziomu sportowego”
  2. „Klub uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia w razie braku osiągnięcia wyniku sportowego określonego w odrębnych postanowieniach umowy”
  3. „Klubowi przysługuje uprawnienie okresowej oceny poziomu sportowego zawodnika. W przypadku negatywnej oceny Klub ma prawo obniżyć wynagrodzenie określone w zawartym kontrakcie”

Wszystko rozbija się o niepozornie wyglądający zwrot „poziom sportowy”. Nie budzi wątpliwości możliwość nakładania kar dyscyplinarnych na zawodników w razie naruszenia przez nich wewnętrznych regulaminów klubowych. Pisałem o tym m.in. w artykule pt. O podstawach zaostrzenia odpowiedzialności cywilnoprawnej zawodników wobec klubów sportowych (http://prawosportowe.pl/o-podstawach-zaostrzenia-odpowiedzialnosci-cywilnoprawnej-zawodnikow-wobec-klubow-sportowych.html). Czy oznacza to, że kluby mają uprawnienie do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia w razie słabszych występów zawodników?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy jeszcze raz zaznaczyć, że kontrakt sportowy jest umową starannego działania a nie rezultatu. Zdaję sobie sprawę, że twierdzenie to wielokrotnie pojawiało się na łamach portalu, ale analizując zapisy przedstawianych kontraktów, można dojść do wniosku, że kluby nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć o charakterze prawnym zawieranych przez siebie umów. Istotą umowy starannego działania nie jest osiągnięcie określonego rezultatu, lecz samo świadczenie usług, które powinny być wykonywane na zasadach określonych w kontrakcie. Owszem, można sobie wyobrazić sytuację, w której klub uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia zawodnika z uwagi na brak starannego wykonywania obowiązków zawodnika, w szczególności niesportowy tryb życia, ignorowanie poleceń trenerów itd. O takich właśnie sytuacjach pisałem w przywołanym wyżej artykule z 27 stycznia 2015 r.

Inaczej należy zakwalifikować uzależnienie wypłaty wynagrodzenia od pozytywnej oceny poziomu sportowego zawodnika. Owy „poziom sportowy” oznacza często po prostu osiągnięcie wyniku sportowego ustalonego przez Zarząd klubu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomimo profesjonalnego podejścia do wykonywania swoich obowiązków zawodnikowi nie uda spełnić się warunków określonych przez klub. Może wynikać to z indolencji partnerów z zespołu, złych wyborów trenera, wzorowej postawy rywali a nawet błędów sędziego. Uznając wyżej przedstawione postanowienia za zgodne z prawem, doszlibyśmy do sytuacji, w której wynagrodzenie zasadnicze zawodnika uległoby zmniejszeniu lub nawet wstrzymaniu pomimo spełnienia swojego świadczenia zgodnie z zasadami należytej staranności, fundamentalnymi dla zawieranych kontraktów sportowych. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku braku przyznania premii lub nagród z uwagi na brak zadowalających wyników sportowych. W takim przypadku działania klubu mogą zostać uznane za uzasadnione.

Do podobnych wniosków doszli również organizatorzy rozgrywek, o czym świadczą ustanowione przez nich przepisy. Dla przykładu przedstawiam właściwe regulacje określające wynagrodzenie osób profesjonalnie uprawiających piłkę nożna oraz siatkówkę.

1) Art. 6 ust. 1 Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

1.Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a

Zawodnikiem związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika,

w tym:

  1. a) wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu;
  2. b) wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od wyniku sportowego osiągniętego przez Klub;
  3. c) inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym;
  4. d) świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu.

Na pierwszy rzut oka widać odróżnienie wynagrodzenia zasadniczego od wynagrodzenia dodatkowego, które może być uzależnione od wyniku osiągniętego przez klub.

2) § 66 ust. 2 Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej:

Umowa pomiędzy Zawodnikiem a Klubem może określać wynagrodzenie zasadnicze Zawodnika oraz premie w przypadku osiągnięcia sukcesu sportowego. Niedopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Zawodnika określonego w Kontrakcie wyłącznie ze względu na nieosiągnięcie sukcesu sportowego przez drużynę, w której gra Zawodnik.

W tym wypadku organizator wprost zakazał obniżania wynagrodzenia zawodnika z uwagi na osiągnięty wynik sportowy. Pomimo to kluby w dalszym ciągu wprowadzają w swoich umowach kwestionowane postanowienia

Jeszcze raz należy podkreślić, że nie ma prawnego uzasadnienia jednostronne obniżenie wynagrodzenia zasadniczego zawodników przez klub z powodu braku osiągnięcia przez nich określonych wyników sportowych. Twierdzenie to wynika przede wszystkim z charakteru prawnego zawieranych kontraktów, które należy zaklasyfikować jako umowy starannego działania. Stanowisko to potwierdzają również przepisy wewnętrzne organizatorów rozgrywek. Mam zatem gorący apel do zawodników: czytajcie uważnie proponowane Wam kontrakty i zwracajcie uwagę na zagrożenia, których przykład został przedstawiony w dzisiejszym tekście. Zapobiegnie to długotrwałym i kosztownym sporom w przyszłości.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności