Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

(Nie)równość w sporcie

25.10.2021

Od kilku dni w mediach pojawia się temat sytuacji kobiet pod kątem wynagrodzeń w polskiej siatkówce. W dzisiejszym wpisie chciałabym na niego zwrócić uwagę w kilku aspektach - przy czym z pełną świadomością, że formuła bloga nie pozwala na szersze ujęcie tego zagadnienia. Ponadto, co chcę podkreślić już na wstępie to, że na status sportowca ma wpływ wiele różnych czynników, w tym tak indywidualnych jak postanowienia kontraktu zawodniczego.

Na początek trochę ,,sztywnej” teorii. Jedna z często powtarzanych opinii w bardzo trafny sposób obrazuje współczesny sport, a mianowicie, że sport XX i XXI wieku został zdominowany przez dwa główne zjawiska: profesjonalizację oraz wywalczony przez kobiety dostęp do uprawiania wszystkich dyscyplin sportu. Oczywiście w niektórych krajach występują do tego czasu ograniczenia w uprawianiu sportu przez kobiety. Wynikają one jednak ze względów społeczno-obyczajowych i wyznaniowych.

Zasada osobnego rozgrywania zawodów przez każdą z płci jest jedną z głównych reguł organizujących sportową rywalizację. Uzasadnieniem dla niej jest istnienie dwóch płci, które mają odmienne, właściwe dla siebie predyspozycje fizjologiczne, przekładające się na wyniki sportowe. Zakłada się, że różnice w osiągnięciach sportowych są na tyle duże, iż wspólne rozgrywanie zawodów byłoby niesprawiedliwe dla kobiet bo skazywałoby je na porażkę. To tyle teorii z pogranicza fizjologii, socjologii i psychologii. A jakie są jeszcze różnice pomiędzy sportem kobiet i mężczyzn? Na plan pierwszy wysuwają się oczywiście zarobki, które to stały się głównym tematem ostatnich dni, ale nie tylko to. Dalej można wskazać trudności z dostępem do technicznego zaplecza, brak antydyskryminacyjnych praktyk czy mniejsza przestrzeń w mediach poświęcona kobiecemu sportowi. Kolejną kwestią, która jest coraz częściej akcentowana przez kobiety w sporcie, nie tylko zawodniczki, ale i trenerki oraz menadżerki jest mały udział lub zupełny brak udziału kobiet we władzach organizacji sportowych, szczególnie w związkach sportowych.

W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z raportem: ,,Dlaczego struktura sportu musi się zmienić? Analiza barier doświadczanych przez kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w sporcie w Europie”. Publikacja jest podsumowaniem badania w ramach projektu Step Up Equali­ty. Jednym z celów projektu była analiza utrzymujących się nierówności płci w sporcie i przeciwdziałanie niedostatecznej reprezentacji kobiet wśród trenerów, menedże­rów i osób sprawujących funkcje decyzyjne w sporcie. Dane zebrano od uczestników i uczestniczek badania z całej Europy, przy czym większość pochodziła: Niemiec, Włoch, Polski, Holan­dii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.  Jako główne przykłady dyskryminacji płci w sporcie zostały wskazane: żarty, molestowanie i przemoc, brak szacunku, brak uznania finansowego, celowe utrudnianie uczestnictwa w sporcie, uprzedzenia i stereotypy płciowe.  Link do raportu.

Powyższa problematyka ta jest coraz częściej poruszana przez środowiska sportowe kobiet na całym świecie. Szczególnie aktywne są tutaj przedstawicielki piłki nożnej. Dlatego też Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) ustanowiła w ramach swoich struktur podmiot – FIFPro Women's Football Committee, może stanowić przykład także dla przedstawicielek innych dyscyplin sportu.

W Polsce w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego została powołana Komisja Sportu kobiet PKOI. Do głównych celów jej działalności należy m.in. podejmowanie inicjatyw związanych z propagowaniem idei olimpizmu i umacniania roli sportu kobiecego w społeczeństwie, promowanie międzynarodowego porozumienia i współpracy w zakresie sportu kobiet oraz wzmacnianie pozycji i wyrównywanie statusu ekonomicznego kobiet profesjonalnie zaangażowanych w proces szkolenia olimpijskiego (trenerki, lekarki, działaczki, sędzi)[1].

Statystyki dowiodły, że kobiety w sporcie są  ignorowane i mają i nie budzą zainteresowania mediów, co do transmisji wydarzeń sportowych z ich udziałem. Przekładowo dane z 2016 r.:   kobiety - zawodniczki stanowią ponad 40% wszystkich sportowców, jednak w mediach obecność kobiecego sportu to tylko 4% czasu antenowego stacji sportowych. Chociaż około 40% uczestników sportu i aktywności fizycznej stanowią kobiety, to sport kobiecy ma tylko 4% wszystkich mediów sportowych, wynika ze statystyk wprowadzonych przez Tucker Center for Research and Girls in Sport[2]. Takie statystyki nie wpływają pozytywnie na kobiecy sport. Po pierwsze, mniejszy zasięg sportów kobiecych skutkuje mniejszą oglądalnością i mniejszą rzeszą fanów. Wszystkie te czynniki tworzą cykl, który sprawia, że ​​sporty kobiet są ignorowane i mniej cenione. Po drugie, mniejsza oglądalność ostatecznie prowadzi do mniejszego zainteresowania ze strony sponsorów i reklamodawców, co ma swoje wymierne konsekwencje finansowe i przekłada się na wynagrodzenia zawodniczek. Stabilność kontraktowa i odpowiednie wynagradzanie zawodniczek stanowi zatem jeden z największych problemów współczesnego kobiecego sportu[3].

Na poziome europejskim powstał dokument Gender Equality in Sport. Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020 (GES) . Jego treść jest efektem działań wypracowanych przez grupę ekspertów na temat ,,Równości płci w sporcie”. Nie ma on mocy wiążącej, ale ocenę sytuacji kobiet w sporcie, zarówno zawodniczek, jak i trenerów, kobiet zarządzających federacjami sportowymi oraz zalecenia dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia polityki równości płci w sporcie. Podkreślają potrzebę równości płci w sporcie poprzez wdrożenie konkretnych środków wspieranych przez zrównoważoną politykę oraz w razie potrzeby rozwiązania prawne. Równocześnie twórcy GES przypomnieli, że do 2014 roku ponad 412 organizacji sportowych na całym świcie zatwierdziło The Brighton Declaration on Women and Sport[4] (Deklaracja). Polskim sygnatariuszem było Ministerstwo Sportu i Turystyki[5]. Analogiczne zalecenia zostały zawarte w Konkluzjach Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie równości płci w sporcie[6].

Aspektem, który w mojej ocenie także należy wziąć pod uwagę przy przedmiotowym zagadnieniu jest autonomia polskich związków sportowych i kwestie interwencjonizmu w sporcie. Tu odsyłam do wpisu p.t.: ,,Granice interwencjonizmu państwowego w sporcie”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie, ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, reprezentowania tego sportu
w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Ponadto, jak stanowi art. 15 ust. 5 zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku sportowego określonych w art. 13 oraz jego udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową. Powyższe przepisy prawne przytaczam, aby zwrócić uwagę, że z jednej strony zarówno polskie związki sportowe jak i liga zawodowa mają pewną swobodę w kształtowaniu wewnętrznych regulacji, które to mogą dotyczyć określonych aspektów organizacyjnych, w tym dotyczących kwestii nagród finansowych, a z drugiej strony zawodnicy uczestnicząc we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany polski związek sportowy akceptują te reguły.

Czy można odpowiedzieć na pytanie: czy lepszym sportowcem jest mistrz świata w narciarstwie alpejskim czy mistrz świata w zapasach, także z uwzględnieniem w tym podziału na zawodniczki i zawodników? W mojej ocenie nie, gdyż obaj sportowcy włożyli w swój sukces bardzo dużo pracy i różnorakich poświęceń. Przypuszczalnie analogiczne dysproporcje występują także innych działalnościach i np. wynagrodzenie śpiewaka operowego jest znacznie niższe niż topowej gwiazdy muzyki pop, której profil na Instagramie śledzi kilka milionów użytkowników.

Na koniec warto przytoczyć art. 33 Konstytucji RP, który stanowi, że ,,Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Jeżeli więc cały czas podkreślany jest aspekt wizerunkowy danej dyscypliny, medialność, to czy korzystając ze swobody kształtowania relacji prawnych przez podmioty działające w sporcie, w tym dotyczących kwestii finansowych wizerunkowo nie zyskałby sponsor gratyfikując równo zwycięzców zawodów tej samej kategorii? Czy zapewnienie lepszych wynagrodzeń dla pań nie przyczyniłoby się do bardziej efektywnej pracy zawodniczek? Można w tym miejscu stawiać kolejne pytania, które z pewnością wywołają dwutorową dyskusję. Bardzo często w kontekście przywołanej na wstępie sytuacji pojawia się stwierdzenie, że sport to biznes i co do zasady najwięcej zarabiać będę Ci sportowcy, którzy generują dla danej organizacji największe wpływy finansowe, a na te mają wpływ przede wszystkim umiejętności zawodnika, kwestie wizerunkowe oraz potencjału marketingowego danej dyscypliny sportu. Są jednak dyscypliny, w których wynagrodzenia zawodników i zawodniczek są na wyrównanym poziomie. Dlatego też wydaje się, że znalezienie złotego środka nie jest niemożliwe...

 

 

[1] http://www.olimpijski.pl/pl/111,sportu-kobiet.html,  dostęp: 20.04.2018 r.

[2] Gender Discrimination in Sports: Statistics & Examples, https://women-s.net/gender-discrimination-in-sports/,

[3] V.M. Deshpande, Gender discrimination in sport [w:] International Journal of Physical E ducation, Sports and Health nr 3 (3), 2016, s. 545-547.

[4] The Brighton Declaration on Women and Sport, 19994,  iwg-gti.org/common_up/iwg-new/files/Brighton-Declaration_EN.pdf,

[5] Signatories of the Brighton Declaration on Women and Sport, https://www.federarco.es/mujer-y-deporte/documentacion/94-declaracion-de-brighton/file,

[6] Konkluzje Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie równości płci w sporcie, Dz. U.UE z 2014 r., C 183/09.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.