Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Nadzór w świecie sportu

25.09.2013

W ostatnich artykułach zespół portalu prawosportowe.pl sporo miejsca przeznaczył na planowaną nowelizację Ustawy o Sporcie. Wiemy, że w planach przygotowywane są zmiany w zakresie dotyczącym określenia konsekwencji braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej przez polski związek sportowy. Sygnalizowaliśmy o zmianie dotyczącej wprowadzenia zakazu prowadzenia przez członka zarządu polskiego związku sportowego działalności gospodarczej, która koliduje bezpośrednio z realizacją przez dany związek jego zadań statutowych. Dziś natomiast chciałbym zasygnalizować o zjawisku, z którym zetknąłem się w praktyce i które to zjawisko w mojej ocenie również należałoby umieścić do kategorii „do nowelizacji .

Mianowicie chodzi mi o bezpośredni czy też pośredni nadzór Ministerstwa Sportu i Turystyki nad związkami sportowym, działającymi najczęściej w formie stowarzyszeń, a raczej o braku możliwości nadzoru. Ostatnimi czasy bowiem zacząłem się zastanawiać nad konstrukcją i zależnością prawa o stowarzyszeniach względem ustawy o sporcie w tym aspekcie. Rozważania te pojawiły się, gdy niejako „odbijałem się od ściany  tj. organu nadzoru nad stowarzyszeniem, który poprzez swoje opieszałe działania względem stowarzyszenia naruszającego kompetencję polskiego związku sportowego doprowadził do niniejszej refleksji.

Jak dobrze wiemy w wielu dyscyplinach sportowych mamy utworzone polskie związki sportowe (zwane dalej „PZS ), które zgodnie z przepisami ustawy o sporcie posiadają pewne wyłączne kompetencje. Kompetencje te mają gwarantować pewnego rodzaju monopol na organizowanie współzawodnictwa w danym sporcie. Sytuacja ta wydaje się klarowna w sportach olimpijskich czy też dyscyplinach sportowych uznanych przez MKOl. Problemy koegzystencji pomiędzy PZS, a związkami sportowymi działającymi w formie stowarzyszeń najczęściej pojawiają się w sportach nieolimpijskich. W takich sportach często zdarza się, iż PZS z różnych względów czy to wewnętrznych (np. problemy finansowe czy też organizacyjne) czy też zewnętrznych ( spory pomiędzy poszczególnymi podmiotami w danej dyscyplinie sportowej), nie do końca są w stanie realizować czy też chronić swoich uprawnień. Często sytuacje te nie są również na tyle medialne co kolejne afery i skandale w piłce nożnej czy żużlu. Taką sytuację często wykorzystują inne podmioty, które niejako te zadania czy też kompetencję przejmują. Ciężko powiedzieć by je przejmowały, gdyż w rzeczywistości podmioty te nie łączy z PZS-em jakakolwiek umowa, która by przekazywała mu dane uprawnienia. Dlatego chyba trafniejsze byłoby użycie słowa „uzurpują .

Co można wtedy zrobić z takim związkiem sportowym działającym w formie stowarzyszenia i np. bezprawnie przejmującym wyłączne prawa PZS? Przykładowo w postaci organizacji Mistrzostw Polski czy też Pucharu Polski z małym dopiskiem nazwy stowarzyszenia wprowadzającym uczestników w błąd, czy też powołujących kadrę narodową, a tym samym naruszających dyspozycję ustawy o sporcie? Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki (zwane dalej „MSiT ) ma możliwość jakiejkolwiek formy kontroli i nadzoru nad takim podmiotem?

Otóż na próżno szukać regulacji umożliwiających MSiT zweryfikowanie działań takiego podmiotu. Oczywiście mam na myśli związki sportowe działające w formie stowarzyszenia o celach statutowym czy też charakterze związanym ze sportem. Jak się okazuje ustawodawca wprowadził w ustawie o sporcie jedynie przepisy zatytułowane „Rozdział 4. Nadzór nad polskim związkiem sportowym.  Na podstawie przywołanych przepisów MSiT ma prawo do: 1) żądania udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku sportowego oraz 2) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego. W związku z przeprowadzanym nadzorem nad polskim związkiem sportowym, MSiT może nakładać odpowiednio wymienione w art. 22 ustawy o sporcie sankcję za działalność naruszającą prawo lub statut. Nie ma jednak przepisów umożliwiających bezpośredni nadzór przez MSiT, czy też pośredni poprzez chociażby zainteresowanie się sprawą i próbą jej wyjaśnienia na linii stowarzyszenie – organ nadzoru – polski związek sportowy – MSiT.

Zatem PZS powinien szukać ochrony w przepisach prawo o stowarzyszeniach. Te przepisy jednak w mojej ocenie nie są dostosowane do obecnie panujących realiów. Wskazują jednak kto jest organem nadzoru nad stowarzyszeniem. I tak w art. 8 ust. 5 ustawy wskazano, że nadzór nad stowarzyszeniami należy do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia- w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz 2) starosta właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami. Następnie dalsze przepisy od art. 25 do art. 32 ustawy określają szczegółowe przepisy dotyczące m.in. uprawnień nadzorczych, środków nadzoru sądowego czy też dają możliwość rozwiązania stowarzyszenia. W rzeczywistości organ nadzoru najczęściej wystosowują pismo do stowarzyszenia z prośbą o wyjaśnienia, a zainteresowanemu podmiotowi (w opisanej sytuacji PZS) wskazuję się, że zostały podjęte odpowiednie czynności po zakończeniu, których zainteresowany zostanie poinformowany o ich rezultacie.

Widać więc z wymienionej konstrukcji, że w sytuacji działalności stowarzyszenia o celach statutowych o charakterze sportowym, które narusza wyłączne kompetencje PZS, takie stowarzyszenie pozostaje poza nadzorem MSiT. Z jednej strony jest to oczywiste, gdyż stowarzyszenia charakteryzują się swoją dobrowolnością, samorządnością, a samo prawo zrzeszenia może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędne do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Z drugiej strony w praktyce spotkałem się z opieszałością i brakiem kompetencji organów nadzoru w sprawach stricte sportowych, co często powoduje długotrwałe naruszanie przez takie stowarzyszenie przepisów ustawy o sporcie bez realnych konsekwencji. Natomiast, gdy o naruszeniach powiadamia się MSiT otrzymuje się odpowiedź, iż zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz prawa o stowarzyszeniach nie mają oni prawnej możliwości nadzoru nad takim podmiotem. Patowa sytuacja? Zostaje nam czekać na podjęcie działań przez organ nadzoru? Składać skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu, która zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą poprzedzona powinna być zażaleniem na bezczynność do organu wyższego stopnia?

Wszystkie te wskazane czynności wiążą się z upływem czasu, dodatkowych kosztów oraz poczuciem bezsilności, że w takiej konstrukcji i w obecnym brzmieniu przepisów stowarzyszenie może ma szanse uzurpować prawa polskiego związku sportowego. Co więcej pomimo nałożenia odpowiednich środków mających przeciwdziałać nieprawidłowościom nakładanym przez organ nadzoru jak np. wystąpienie o usunięcie nieprawidłowości czy też udzielenie ostrzeżenia, często stowarzyszenia pozostają na nie zwyczajnie „głuche . Rzadko bowiem organy nadzoru decydują się na środki nadzoru sądowego. W tym samym czasie organ nadzoru powiadamia podmiot zainteresowany o podjętych środkach i uznaje sprawę za załatwioną, gdy w rzeczywistości problem pozostaje...

Jak Państwo sądzą czy w takich sytuacjach MSiT powinno mięć możliwość nadzoru nad stowarzyszeniem, które narusza przepisy ustawy o sporcie? A może uważacie Państwo, że obecny kształt nadzoru nad stowarzyszeniami nawet tymi działającymi w świecie sportu jest odpowiedni? Zapraszam do dyskusji.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.