Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

#MeToo w sporcie

20.12.2023

Na samym wstępie do dzisiejszego wpisu chcę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę, iż tytułowe ,,#MeToo” od kilku lat budzi wiele skrajnych emocji oraz powoduje ożywione dyskusje w różnych środowiskach.

Jako wprowadzające przypomnienie, #MeToo, to ruch obywatelski istniejący od 2017 roku, mający zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet. Akcja została nagłośniona po oskarżeniu jednego z producentów filmowych w Hollywood o dopuszczenie się molestowania wielu kobiet. Hasło #MeToo zostało spopularyzowane przez amerykańską aktorkę Alyssę Milano, która w swoim wpisie na Twitterze zachęcała inne kobiety do opowiadania o swoich przeżyciach. W tym czasie w mediach coraz częściej pojawiały się również informacje o tego rodzaju zachowaniach w sporcie.

#MeToo wniósł do świadomości społecznej ogromny problem nadużyć seksualnych i molestowania, które dotykają ludzi w różnych sferach życia. Spowodowało to, że wiele osób zaczęło mówić o własnych doświadczeniach w tym aspekcie. Ruch wywołał podziały w społeczeństwie, ponieważ niektórzy postrzegają go jako kamień milowy w walce o prawa i ochronę ofiar nadużyć seksualnych, podczas gdy inni są zaniepokojeni potencjalnymi nadużyciami w samym ruchu, takimi jak niewłaściwe oskarżenia czy brak preselekcji w oskarżeniach.

Jedną z konsekwencji spraw, które zostały w ostatnim czasie nagłośnione przez sportowców było m.in. powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do opracowania komisyjnego projektu ustawy o ochronie dzieci i młodzieży przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom sportu (KFS01N).

Tematem różnych formy przemocy i dyskryminacji w sporcie zajął się również Rzecznik Praw Obywatelskich zwracając się do Ministra Sportu o przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Ministerstwo w celu zwiększenia skuteczności nadzoru nad związkami sportowymi w zakresie przestrzegania konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom i zachowaniom i eliminowania ich skutków. W odpowiedzi Minister Sportu wskazał, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki, został przygotowany projekt nowelizacji ustawy o sporcie, tóry został przekazany do prekonsultacji partnerom społecznym oraz z wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (jeszcze w tym wykazie nie widnieje). Przedmiotowy projekt przewiduje rozwiązania prawne mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbigowi i innym nadużyciom w stosunku do osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym:

1) nałożenie obowiązku przyjęcia regulaminów przeciwdziałania dyskryminacji, mobbigowi i innym nadużyciom przez kluby sportowe, związki sportowe i polskie związki sportowe,
2) nałożenie obowiązku ustanawiania pełnomocników do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, mobbigowi i innym nadużyciom przez polskie związki sportowe.

Z treścią projektu można zapoznać się pod tym adresem.

Jakie działania należy podejmować, by minimalizować występowanie zachowań będących przedmiotem niniejszego wpisu? Do najczęściej proponowanych zalicza się:

Edukacja: Edukacja na temat zgody, granic osobistych, szkolenia dotyczące równości płci i kultury wzajemnego szacunku mogą zmniejszyć przypadki nadużyć seksualnych.

Wsparcie dla ofiar: Ważne jest zapewnienie wsparcia ofiarom, dostępu do pomocy psychologicznej i stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym ofiary czują się zrozumiane i chronione.

Zmiana kultury organizacyjnej: Firmy i instytucje mogą wprowadzać polityki antydyskryminacyjne i przeciwdziałające nadużyciom seksualnym, aby stworzyć środowisko pracy wolne od molestowania.

I przede wszystkim środki prawne: Zaostrzenie i egzekwowanie prawa w przypadkach nadużyć seksualnych jest kluczowym elementem.

Tego rodzaju sprawy wymagają niezwykle rozważnego przeanalizowania i podejścia. Z jednej strony klub, federacja sportowa musi wykazać, że bardzo poważnie podchodzi do zarzutów tego rodzaju, uznając za główny imperatyw oczekiwania moralne stawiane mu przez zainteresowane strony. Z drugiej strony muszą również brać pod uwagę kwestie wizerunkowe - nie wszystkie bowiem oskarżenia mogą okazać się zasadne. Często pojawia się presja, aby podejmować określone działania wobec trenerów, działaczy czy sportowców podejrzanych o niewłaściwe postępowanie natychmiast po pojawieniu się w mediach informacji o jakimś zdarzeniu. Ważne jest, aby oprócz działań natury prawnej, kluby czy federacje sportowe opracowały strategię reagowania w przypadku oskarżenia pod adresem osób związanych z danym podmiotem, w tym kwestie komunikacji z mediami.

Należy ponadto zaznaczyć, że bez względu na proponowane wyżej wspomniane rozwiązania legislacyjne, to w różnych aktach prawnych już teraz występują przepisy penalizujące pewne zachowania. Do najważniejszych zaliczają się:

• Kodeks pracy. ,,Instytucja” mobbingu została szeroko uregulowana w Kodeksie pracy. Zatem nie ma przeszkód, aby odwoływać się do przepisów zawartych w tym akcie prawnymi korzystać z mechanizmów ochronnych wymienionych w tejże ustawie.
W tym temacie odsyłam do wcześniejszego wpisu na portalu (https://prawosportowe.pl/a/mobbing)

• Kodeks karny zawiera rozdział XXV zatytułowany: ,,Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Ponadto art. 41 k.k. stanowi, że:

§ 1.
Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.
§ 1a.
Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.
§ 1b.
Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a, w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.
§ 2.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Dodatkowo, zgodnie już z obowiązującymi przepisami u.s., tj. art. 41 trenerami nie mogą być osoby skazane za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodziniei opiece. Na marginesie, co ciekawe ustawodawca dopuszcza bycie trenerem przez osoby skazane za dwa przestępstwa przeciw wolności: wykonanie zabiegu leczniczego bez wymaganej zgody pacjenta (art. 192 k.k.) oraz naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.).

• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).

Obecnie obwiązujące przepisy, chociaż występujące w wielu aktach prawnych – stanowią wystarczające narzędzie do tego, aby egzekwować określone zachowania i wydają się zapewniać dostateczną ochronę, w tym także i uczestnikom sportowej rywalizacji.

Wiele się mówi (postanowienia w tym zakresie również znalazły się ww. projekcie zmiany u.s.) o systemie zgłaszania nadużyć. Z jednej strony, systemy zgłaszania nadużyć, są niezmiernie istotne w utrzymaniu uczciwości i sprawiedliwości w sporcie. Pozwalają one zawodnikom, trenerom, czy innym osobom zaangażowanym w działalność sportową na zgłaszanie przypadków, w których dochodzi do łamania reguł, czy innego rodzaju oszustw, co pomaga w ochronie uczciwości i zdrowia sportowców oraz zachowaniu równych warunków rywalizacji dla wszystkich jej uczestników.

Z drugiej strony, istnieje ryzyko nadużywania tych systemów. Mogą być one wykorzystywane przez nieuczciwych rywali, nieprzychylne strony czy osoby z zemsty lub dla manipulacji daną sytuacją. Gdy oskarżenia przedostają się do opinii publicznej, mogą one negatywnie wpłynąć na reputację sportowca czy całego zespołu, nawet jeśli później okazuje się, że oskarżenia były nieuzasadnione, fałszywe. W takich przypadkach bardzo trudno jest ,,odwrócić” całą sytuację a informacje o tym, że dane oskarżenie okazało się bezpodstawne ma mniejszą się przebicia w świecie mediów.

 

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.