Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Kontrowersje wokół żużlowych opłat zgłoszeniowych na rok 2016

05.01.2016

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest zmianom wysokości opłat zgłoszeniowych w sporcie żużlowym na sezon 2016. Czy wprowadzenie ich odbyło się zgodnie z prawem?

Wczoraj, na łamach portalu sportowefakty.pl ukazał się ciekawy artykuł pt. ,,Kluby będą płacić więcej za zgłoszenia zawodników poza okienkami. Dlaczego?” autorstwa Jarosława Galewskiego. Przedstawia on wątpliwości związane ze zróżnicowaniem wysokości opłat zgłoszeniowych w związku z brzmieniem Regulaminu Przynależności Klubowej na sezon 2016, uchwalonego przez Polski Związek Motorowy.

Istotą problemu jest treść art. 211 ust. 2 pkt 4 Regulaminu:

Art. 211.

1.Przynależność klubowa zawodnika ustalana jest na postawie zgłoszenia.

2. Zgłoszenie polega na złożeniu w terminach określonych w art. 213 następujących dokumentów:

(…)

4) dowód wpłaty kaucji na poczet opłaty zgłoszeniowej uiszczonej przez klub na rzecz podmiotu zarządzającego - opłatę nalicza się w dniu publikacji potwierdzenia zawodnika (SE dla klubów startujących w rozgrywkach DMP 100% stawki, o której mowa w pkt a – f poniżej, PZM dla pozostałych klubów - 50% stawki o której mowa w pkt a – f poniżej) w wysokości:

a)1000 zł za kontrakt zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca na jeden sezon w odniesieniu do kontraktu podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 (w przypadku kontraktu wieloletniego kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę sezonów obowiązywania kontraktu),

b)300 zł za aneks do kontraktu zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca w odniesieniu do aneksu podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1,

c)1000 zł za aneks do kontraktu zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca zmieniający długość trwania kontraktu (w przypadku aneksu zmieniającego długość trwania kontraktu w odniesieniu do aneksu podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 o więcej niż jeden sezon, kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę sezonów obowiązywania kontraktu),

d)100 zł za kontrakt lub aneks do kontraktu młodzieżowego zawodnika krajowego na jeden sezon w odniesieniu do kontraktu lub aneksu podpisanego w terminach, o których mowa w art. 213 ust. 1 (w przypadku kontraktu wieloletniego kwotę opłaty mnoży się odpowiednio przez liczbę sezonów obowiązywania kontraktu; w przypadku, gdy kontrakt wieloletni obejmuje okres, w którym zawodnik nie jest już zawodnikiem młodzieżowym, kwotę opłaty za te lata liczy się odpowiednio jako wielokrotność opłaty, o której mowa w pkt. a).

e) 2000 zł za kontrakt stanowiący podstawę wypożyczenia zawodnika krajowego lub zawodnika obcokrajowca w odniesieniu do kontraktu podpisanego poza terminami, o których mowa w art. 213 ust. 1,

f) 1000 zł za kontrakt stanowiący podstawę wypożyczenia młodzieżowego zawodnika w odniesieniu do kontraktu podpisanego poza terminami, o których mowa w art. 213 ust. 1 - nie dotyczy sytuacji, w której klub podpisuje po raz pierwszy kontrakt z adeptem, który zdał egzamin na certyfikat w trakcie sezonu - w takiej sytuacji stosuje się opłatę określoną w pkt d,

Pogrubione zostały zapisy wprowadzone do nowej wersji Regulaminu, dzięki czemu wyraźnie widać zmiany dotyczące stawek opłaty zgłoszeniowej zawodników na podstawie wypożyczenia poza terminami określonymi w art. 213 ust. 1 Regulaminu, tj:

1) 19 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016,

2) 15 maja - 31 maja,

3) 15 lipca - 31 lipca,

4) 1 września -15 września.

5) 1 listopada – 14 listopada.

Nie chciałbym w tym momencie powielać treści przedstawionej przez redaktora Galewskiego, tj. reakcji środowiska żużlowego na wprowadzone zmiany. Zainteresowane osoby zapraszam do lektury jego artykułu. Dla celów niniejszego tekstu kluczowe jest wskazanie, czy Polski Związek Motorowy, dokonując zmian w regulaminie, działał w granicach prawa.

Z jednej strony należy oczywiście przywołać treść przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o sporcie, na podstawie którego polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie systemu transferowego oraz wynikających z niego opłat za zgłoszenie zawodników, wchodzi w zakres ustanawiania i realizacji reguł organizacyjnych, o których mowa w przywołanym wcześniej przepisie ustawy o sporcie.

Czy oznacza to, że polskie związki sportowe mają pełną dowolność w określaniu reguł organizacyjnych? Otóż niekoniecznie. Na okoliczność tę wskazywał m.in. Mecenas Tomasz Dauerman, który w artykule pt. „O legalności zróżnicowania opłat licencyjnych na przykładzie Polskiego Związku Jeździeckiego” przedstawił tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VI S.A./Wa 1896/07). Z treści orzeczenia wynika, że polskie związki sportowe ustalając szeroko rozumiane opłaty regulaminowe, powinny brać pod uwagę treść przepisu art. 32 Konstytucji RP, ustanawiającego zasadę równości. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że wprawdzie polskie związki sportowe mogą ustanawiać różne wysokości opłat licencyjnych, jednakże „ich kalkulacja powinna zostać przedstawiona w sposób transparentny i racjonalny, a nie podyktowany polityką Zarządu Związku”.

Na przytoczenie zasługuje w tym momencie stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 5 maja 2010 r. (sygn. I PK 201/09) wskazał, że „od zasady równości Konstytucja RP nie zna żadnych odstępstw i wyjątków. Nie zawsze jednak odmienne potraktowanie stanowi o braku równości i o dyskryminacji. Ocena owego zróżnicowania sytuacji podmiotów zawsze wynika z ustalenia, czy zróżnicowaniu temu można przypisać uzasadniony charakter. Zróżnicowanie jest uzasadnione, jeśli pozostaje w związku bezpośrednim z celem przepisów, waga interesu, dla którego zróżnicowanie jest wprowadzone pozostaje w proporcji do interesów naruszanych, zróżnicowanie nie uwłacza w sposób zasadniczy innym wartościom”.

Odnosząc treść powyższego orzeczenia do zmian regulaminowych w Polskim Związku Motorowym należy zadać pytanie, czy istnieją na tyle istotne różnice w zgłaszaniu zawodników na podstawie kontraktów podpisanych poza okresami rejestracyjnymi, by uzasadniały uiszczenie przez kluby dwukrotnie wyższej opłaty zgłoszeniowej (w przypadku seniorów) oraz dziesięciokrotnie wyższej (w przypadku juniorów). Czy wprowadzenie parokrotnie wyższych świadczeń na rzecz Związku może być uzasadnione koniecznością podejmowania przez niego czynności w sobotę i niedzielę, o czym mowa jest w wyżej przywoływanym artykule prasowym? W celu odpowiedzi na to pytanie niezbędne jest przedstawienie wykazu dodatkowych wydatków poniesionych przez organizatora współzawodnictwa w wyniku konieczności dokonywania zgłoszeń zawodników w weekendy, m.in. kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników, mediów itd. Dopiero po dokonaniu powyższych czynności będzie można jednoznaczne wskazać, czy wprowadzone zmiany należy uznać za uzasadnione. W przeciwnym wypadku zasadne będzie zakwestionowanie rażąco wygórowanych opłat zgłoszeniowych poprzez skorzystanie ze środków nadzoru przewidzianych w ustawie o sporcie.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.