Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Kontrakty graczy w e-sporcie

26.06.2019

Na portalu wielokrotnie pojawiały się blogi, których treść bezpośrednio czy też pośrednio odnosiła się do kontraktów zawieranych ze sportowcami i graczami. Świadczy to o tym, że jest to nie tylko ważny temat, ale także i wielopłaszczyznowy, wymagający szczegółowej analizy.

Niestety, w praktyce kontrakty graczy w e-sporcie z klubami nie są czymś oczywistym. Podobnie jednak, jak w sportach tradycyjnych kontrakty te są niezbędne zarówno dla samych graczy jak i dla drużyn. To, co ostatecznie znajdzie się w treści kontraktu zależy od pozycji drużyny, gracza oraz rozgrywek, w których rywalizuje.

Na wstępie warto przypomnieć o obowiązujących w polskim systemie prawa dwóch zasadach, które stanowią podstawę zawierania umów. Pierwsza, to zasada swobody umów. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Korzystanie ze swobody umów może jednak podlegać ograniczeniom w różnych dziedzinach życia społecznego i być wprowadzone przepisami szczególnymi dla realizacji różnorakich celów. Skutkiem przekroczenia granic swobody umów jest uznanie czynności prawnej (umowy) za nieważną w całości lub w części na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c.

Oprócz tego, przy tworzeniu treści kontraktu pamiętać należy także o drugiej kwestii, a mianowicie, że umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna (art. 387 k.c.). Świadczenie niemożliwe oznacza takie zachowanie zobowiązanego, które nie może być zrealizowane według kryteriów obiektywnych przez żadną osobę (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r., sygn. III CSK 217/10).

Poniżej kilka zasadniczych elementów, na które powinny znaleźć się w treści kontraktu:

- Data i miejsce zawarcie umowy. Jest to ważne m.in. dlatego, że dzięki temu wiadomo prawo jakiego państwa jest stosowane w odniesieniu do danej umowy jak również jakie prawo obowiązywało w momencie jej podpisywania.

- Prawidłowe oznaczenie stron umowy. Kwestia ta wydaje się oczywista. W e-sporcie ze względu na jego specyfikę gracze posługują pseudonimami, czy też organizacje skrótowymi nazwami. Oznaczając sygnatariuszy należy zatem stosować pełną nazwą organizacji, która widnieje we właściwym rejestrze oraz imieniem/imionami, nazwiskiem gracza. Nie wyklucza to dodania oznaczeń indywidualizujących wskazanych wyżej.

- Czas trwania kontraktu

Wielu graczy staje przed dylematem: czy lepiej, że organizacja zaproponowała krótszy kontrakt, np. roczny, czy lepszym wariantem będzie negocjowanie dłuższego kontraktu. Odpowiedź jest trudna, gdyż zarówno jedne jak i drugie mają plusy i minusy, które powinny zostać uwzględnione przez obie strony kontraktu.

Krótkoterminowe umowy pozwalają na dużą elastyczność. Żadna ze stron nie jest ,,uwiązana” drugą. Krótki czas trwania umowy minimalizuje prawdopodobieństwo komplikacji, np. zewnętrzne zmiany w branży e-sportowej, kontuzje gracza. Wadą, która jest najczęściej wskazywana to brak stabilności, która przejawia się w perspektywie zmiany miejsca zamieszkania przez gracza, braku kolejnego kontraktu w przyszłości.

Zawarcie umowy wieloletniej brzmi obiecująco i daje zawodnikowi poczucie stabilności jego kariery. Zawodnik może lepiej skoncentrować się na grze, nie martwi się o najbliższą przyszłość. Dłuższy czas trwania umowy to także plus dla organizacji, gdyż pozwala na prowadzenie bardziej efektywnych interesów z podmiotami trzecimi, np. dłuższe kontrakty sponsorskie - sponsor będzie miał pewność, że ,,gwiazda” zostanie w zespole przez załóżmy 3 lata.  Minusy, to np.  w przypadku gracza, którego poziom umiejętności będzie rósł w miarę upływu lat, może się okazać, że wynagrodzenie określone przy zawarciu umowy będzie nieadekwatne do osiągnięć (za niskie). Warto zatem rozważyć wprowadzenie postanowienia o wzroście wynagrodzenia w przypadku uzyskania określonych wyników. Kolejnym minusem jest możliwość powolnego ,,zanikania” lub nagłego ,,zniknięcia” danego tytułu gry z rozgrywek, co zdarza się w szybko zmieniającej się scenie e-sportowej.

W związku z powyższym przy zawieraniu kontraktu nie należy zapominać o postanowieniu, na podstawie którego będzie możliwe rozwiązanie przez gracza umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta, ale także i określenie sytuacji, które umożliwią graczowi jednostronne rozwiązanie umowy. Ponadto trzeba przeanalizować kontrakt pod kątem, czy organizacja nie zawarła w nim prawa jednostronnego przedłużenia na czas określony.

Gracze są dla klubu największym atutem i to zarówno pod względem wiedzy na temat gier, jak i wartości, jaką dodają do organizacji z perspektywy sponsorowania, marketingu, komercjalizacji. Umowa pomiędzy organizacją a graczem stanowi formę stabilności. Ponadto zawieranie umów z graczami kreuje drużynę na atrakcyjną dla graczy, profesjonalnie zarządzaną organizację, pozwala na zbudowanie stabilnego zespołu, co z kolei powinno prowadzić do tworzenia marketingowej narracji wokół drużyny, zaangażowania fanów, sponsorów, a więc ostatecznie prowadzić do pozyskiwania środków na finansowanie jej działalności.

Z drugiej strony, nim gracz rozpocznie swoją przygodę w danej organizacji warto, by sprawdził jaka jest jej pozycja na rynku, w jaki sposób reguluje relacje prawne z graczami czy sponsorami etc.).

O kolejnych propozycjach postanowień kontraktu gracza e-sportu – w następnym wpisie.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. Elliot Le Corre).

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.