Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

E-sport

Kontrakty graczy w e-sporcie

26.06.2019

Na portalu wielokrotnie pojawiały się blogi, których treść bezpośrednio czy też pośrednio odnosiła się do kontraktów zawieranych ze sportowcami i graczami. Świadczy to o tym, że jest to nie tylko ważny temat, ale także i wielopłaszczyznowy, wymagający szczegółowej analizy.

Niestety, w praktyce kontrakty graczy w e-sporcie z klubami nie są czymś oczywistym. Podobnie jednak, jak w sportach tradycyjnych kontrakty te są niezbędne zarówno dla samych graczy jak i dla drużyn. To, co ostatecznie znajdzie się w treści kontraktu zależy od pozycji drużyny, gracza oraz rozgrywek, w których rywalizuje.

Na wstępie warto przypomnieć o obowiązujących w polskim systemie prawa dwóch zasadach, które stanowią podstawę zawierania umów. Pierwsza, to zasada swobody umów. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Korzystanie ze swobody umów może jednak podlegać ograniczeniom w różnych dziedzinach życia społecznego i być wprowadzone przepisami szczególnymi dla realizacji różnorakich celów. Skutkiem przekroczenia granic swobody umów jest uznanie czynności prawnej (umowy) za nieważną w całości lub w części na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c.

Oprócz tego, przy tworzeniu treści kontraktu pamiętać należy także o drugiej kwestii, a mianowicie, że umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna (art. 387 k.c.). Świadczenie niemożliwe oznacza takie zachowanie zobowiązanego, które nie może być zrealizowane według kryteriów obiektywnych przez żadną osobę (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r., sygn. III CSK 217/10).

Poniżej kilka zasadniczych elementów, na które powinny znaleźć się w treści kontraktu:

- Data i miejsce zawarcie umowy. Jest to ważne m.in. dlatego, że dzięki temu wiadomo prawo jakiego państwa jest stosowane w odniesieniu do danej umowy jak również jakie prawo obowiązywało w momencie jej podpisywania.

- Prawidłowe oznaczenie stron umowy. Kwestia ta wydaje się oczywista. W e-sporcie ze względu na jego specyfikę gracze posługują pseudonimami, czy też organizacje skrótowymi nazwami. Oznaczając sygnatariuszy należy zatem stosować pełną nazwą organizacji, która widnieje we właściwym rejestrze oraz imieniem/imionami, nazwiskiem gracza. Nie wyklucza to dodania oznaczeń indywidualizujących wskazanych wyżej.

- Czas trwania kontraktu

Wielu graczy staje przed dylematem: czy lepiej, że organizacja zaproponowała krótszy kontrakt, np. roczny, czy lepszym wariantem będzie negocjowanie dłuższego kontraktu. Odpowiedź jest trudna, gdyż zarówno jedne jak i drugie mają plusy i minusy, które powinny zostać uwzględnione przez obie strony kontraktu.

Krótkoterminowe umowy pozwalają na dużą elastyczność. Żadna ze stron nie jest ,,uwiązana” drugą. Krótki czas trwania umowy minimalizuje prawdopodobieństwo komplikacji, np. zewnętrzne zmiany w branży e-sportowej, kontuzje gracza. Wadą, która jest najczęściej wskazywana to brak stabilności, która przejawia się w perspektywie zmiany miejsca zamieszkania przez gracza, braku kolejnego kontraktu w przyszłości.

Zawarcie umowy wieloletniej brzmi obiecująco i daje zawodnikowi poczucie stabilności jego kariery. Zawodnik może lepiej skoncentrować się na grze, nie martwi się o najbliższą przyszłość. Dłuższy czas trwania umowy to także plus dla organizacji, gdyż pozwala na prowadzenie bardziej efektywnych interesów z podmiotami trzecimi, np. dłuższe kontrakty sponsorskie - sponsor będzie miał pewność, że ,,gwiazda” zostanie w zespole przez załóżmy 3 lata.  Minusy, to np.  w przypadku gracza, którego poziom umiejętności będzie rósł w miarę upływu lat, może się okazać, że wynagrodzenie określone przy zawarciu umowy będzie nieadekwatne do osiągnięć (za niskie). Warto zatem rozważyć wprowadzenie postanowienia o wzroście wynagrodzenia w przypadku uzyskania określonych wyników. Kolejnym minusem jest możliwość powolnego ,,zanikania” lub nagłego ,,zniknięcia” danego tytułu gry z rozgrywek, co zdarza się w szybko zmieniającej się scenie e-sportowej.

W związku z powyższym przy zawieraniu kontraktu nie należy zapominać o postanowieniu, na podstawie którego będzie możliwe rozwiązanie przez gracza umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta, ale także i określenie sytuacji, które umożliwią graczowi jednostronne rozwiązanie umowy. Ponadto trzeba przeanalizować kontrakt pod kątem, czy organizacja nie zawarła w nim prawa jednostronnego przedłużenia na czas określony.

Gracze są dla klubu największym atutem i to zarówno pod względem wiedzy na temat gier, jak i wartości, jaką dodają do organizacji z perspektywy sponsorowania, marketingu, komercjalizacji. Umowa pomiędzy organizacją a graczem stanowi formę stabilności. Ponadto zawieranie umów z graczami kreuje drużynę na atrakcyjną dla graczy, profesjonalnie zarządzaną organizację, pozwala na zbudowanie stabilnego zespołu, co z kolei powinno prowadzić do tworzenia marketingowej narracji wokół drużyny, zaangażowania fanów, sponsorów, a więc ostatecznie prowadzić do pozyskiwania środków na finansowanie jej działalności.

Z drugiej strony, nim gracz rozpocznie swoją przygodę w danej organizacji warto, by sprawdził jaka jest jej pozycja na rynku, w jaki sposób reguluje relacje prawne z graczami czy sponsorami etc.).

O kolejnych propozycjach postanowień kontraktu gracza e-sportu – w następnym wpisie.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. Elliot Le Corre).

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności