Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Jurysdykcja CAS w statutach poszczególnych dyscyplinach sportu

23.08.2018

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu, nazywany także Sportowym Trybunałem Arbitrażowym (ang. CAS – Court of Arbitration for Sport, fr. TAS – Tribunal Arbitral du Sport) to międzynarodowy sąd arbitrażowy, rozstrzygający jako najwyższa instancja w dziedzinie sporów sportowych. W tym miejscu mogą rodzić się pewne wątpliwości co do tego, jakie przymioty musi posiadać spór, by nazwać go sporem sportowym i móc poddać do rozstrzygnięcia przez Trybunał.

Angielska wersja Kodeksu CAS w art. R27 określa je jako „sports-related dispute”, czyli spory związane ze sportem. Badanie tego, czy CAS jest właściwy do osądzenia danej sprawy leży w gestii samych arbitrów, zaś określenie to jest traktowane szeroko. Na oficjalnej stronie CAS wyczytać możemy, że Trybunał nigdy nie uznał się za niewłaściwy ze względu na brak związku ze sportem. Znaleźć można także odesłanie do pewnej sprawy odnoszącej się niemal wyłącznie do kwestii majątkowych: dotyczyła ona zarobków i udziałów konstruktorów katamaranów w związku z faktem, że nowe rozmiary tych jednostek pływających zostały dopuszczone do rywalizacji sportowej. Jedyny związek sprawy ze sportem odnosił się do tego, że katamarany (będące przedmiotem sporu) były używane właśnie w celach sportowych – dla konstruktorów de facto nie miało to znaczenia, gdyż pełnili oni niejako rolę dostawców sprzętu.

Mimo to, Trybunał postanowił uznać się za właściwy w tej sprawie i postanowił ją rozpatrzyć, uzasadniając to w ten sposób, że istotą arbitrażu jest wspólna wola stron do oddania sporu do rozstrzygnięcia przez zgodnie wybranych arbitrów. Stąd wywiedziono źródło jurysdykcji Trybunału i do dziś stanowi to podstawę do orzekania w momencie, w którym strony sporu zgodnie tak postanowiły, nawet jeśli sprawa nie jest ściśle związana ze sportem.

Oczywiście sama zgodna wola stron i minimalny związek sprawy ze sportem nie wystarczy do tego, by spór został rozpatrzony przez Trybunał. Wola ta musi przybrać określoną formę. Generalnie w przypadku sądów polubownych jest ona zazwyczaj ujmowana w formie klauzuli arbitrażowej, czyli stosownego postanowienia zawartego w umowie między stronami, bądź też poprzez sporządzenie osobnej umowy poddającej spór pod rozstrzygnięcie arbitra (już po powstaniu konkretnego sporu).

Oba te przypadki mogą mieć miejsce w przypadku CAS, jednak ze względu na specyficzną strukturę regulacji sportowych oraz sposób, w jaki poszczególne dyscypliny zrzeszają się w międzynarodowe organizacje, jurysdykcja Trybunału często wywodzi się z jeszcze innego źródła: statutów poszczególnych federacji międzynarodowych. Współczesny sport, oparty na rywalizacji na poziomie kontynentalnym i światowym, znajduje swoje podłoże w ujęciu hierarchicznym, gdzie regionalne (np. wojewódzkie) związki sportowe podlegają krajowym, te zaś obowiązane są do podporządkowania swoich działań federacjom międzynarodowym.

Obecna praktyka polega zatem na takim konstruowaniu statutów światowych związków, w którym podległe im krajowe związki sportowe muszą przestrzegać ich zasad i implementować je do własnych regulacji, między innymi poprzez poddawanie sporów pod rozstrzygnięcie określonych organów jurysdykcyjnych – wśród których bardzo często (na różnym poziomie instancyjnym) znajduje się CAS. Sposób, w jaki konkretne federacje światowe poszczególnych dyscyplin sportowych pozycjonują lozański Trybunał w swoich wewnętrznych systemach jurysdykcyjnych postaram się przybliżyć w moim następnym wpisie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności