Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Instytucja „Gościa” w rozgrywkach żużlowych sezonu 2022

06.12.2021

Pamiętamy doskonale pierwszy rok pandemiczny i sezon żużlowy 2020. Z czym nam ten sezon się kojarzy najbardziej? Na pewno z drugim tytułem Indywidualnego Mistrza Świata dla Bartosza Zmarzlika, ale też ze swobodnym korzystaniem przez kluby z instytucji gościa. „Gość” miał być dla klubów żużlowych panaceum na kwarantannę lub chorobę zawodnika regularnie startującego w barwach tego klubu, a był również, a może przede wszystkim kolejną możliwością wzmocnienia składu bez względu na okoliczności, bowiem nie określono, że wprowadzenie gościa ma się wiązać z chorobą lub kwarantanną zawodnika.

Kilkanaście dni temu pisałem o zmianach w rozgrywkach żużlowej Ekstraligi, a w tym blogu, chciałbym zwrócić uwagę na przepisy o „Gościu”, które obowiązywać będą w sezonie 2022. Znajdują się one w Regulaminie Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym (dalej: REGULAMIN). Instytucja „Gościa” jest jednym z wyjątków od zasady przynależności klubowej zawodnika do jednego klubu w rozgrywkach krajowych, bo oczywiście co znane jest kibicom żużla, a może innym kibicom nie, żużlowiec może startować w jednym sezonie w różnych ligach, ale w jednym klubie z jednego kraju, co i tak np. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce czy piłce ręcznej, a więc tych popularnych grach zespołowych jest niemożliwe, bo tam można być zawodnikiem tylko jednego klubu.

Zgodnie z art. 207 Regulaminu, zawodnik nie może w danym sezonie brać udziału w zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach więcej niż jednego klubu żużlowego, wyjąwszy przypadki:

1) skreślenia klubu z listy członków PZM, rozwiązania klubu, przekazania praw do udziału w rozgrywkach innemu klubowi,

2) wycofania się, wykluczenia klubu z rozgrywek ligowych lub nieotrzymania bądź utraty przez klub stosownej licencji,

3) określone w przepisach dotyczących wypożyczeń, w tym występów w charakterze „gościa”,

4) gdy w danym sezonie, zawodnik krajowy reprezentuje na zasadzie zawodnika obcokrajowca barwy klubu zagranicznego biorącego udział w rozgrywkach ligowych; w takim razie zawodnik ma prawo do udziału w innych niż ligowe zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach swojego macierzystego klubu.

„Gościem” może być również adept sportu żużlowego, który zdał egzamin na licencję. Zgodnie z art. 215 pkt 1 Regulaminu, adept, któremu zostanie wydana licencja na uprawianie sportu żużlowego, w wyniku czego staje się zawodnikiem, może być zgłoszony do danej klasy rozgrywkowej w każdym terminie po zdaniu Egzaminu, a także zostać zgłoszony na listę zawodników uprawnionych do startu na zasadzie „gościa”.

Szczegółowe zasady występów gościa zawierają przepisy art. 246 Regulaminu. Zgodnie z art. 246 pkt 5, szczególną formą startu zawodnika jest jego udział w zawodach na zasadzie „gościa” w meczach DM II Ligi według zasad określonych w pkt 6-11 poniżej, natomiast w meczach DMP według zasad określonych w pkt 12-15.

Z przepisu tego wynika, że „Gość” może startować w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski czyli rozgrywkach Speedway Ekstraligi oraz rozgrywkach II ligi. Regulamin nie przewiduje możliwości startu gościa w rozgrywkach I ligi.

W rozgrywkach Ekstraligi w charakterze gościa może startować zawodnik klubu I lub II ligi (włączając w to wypożyczenie) i musi on posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DMP na zasadzie „gościa”. Od tego są wyjątki, a mianowicie, zawodnik klubu biorącego udział w DMP wypożyczony do klubu biorącego udział w DM I lub II ligi lub zawodnik DMP, który dokonał transferu definitywnego do klubu DM I Ligi albo DM II ligi w sezonie 2022 roku nie może brać udziału w meczach DMP na zasadzie gościa.

Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DMP, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w trakcie sezonu w formie kontraktu wzorcowego. Jeden „gość” w meczu DMP może wystąpić pod numerem startowym 1-5 lub 9-13, wyłącznie w przypadkach, gdy spełnione są warunki określone w Regulaminie DMP. I teraz sięgamy do art. Art. 709 pkt 7 Regulaminu DMP, zgodnie z którym w składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”, zgodnie z przepisami Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność koronawirusa COVID-19. W takim przypadku do zgłoszenia do zawodów załącza się oświadczenie klubu o niezdolności zawodnika do startu w zawodach (załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM). Podstawą do wystawienia ww. oświadczenia jest pozytywny wynik testu zawodnika na COVID-19 wykonany zgodnie z zasadami i w terminie określonymi w Regulaminie Sanitarnym PZM. Zabroniony jest start zawodnika „gościa” w tym samym dniu w zawodach dwóch różnych klas rozgrywkowych.

W art. 246 pkt 15 zawarte są jeszcze inne postanowienia dotyczące „gościa” w rozgrywkach DMP. Zgodnie z nimi, punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu. W całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko jednego klubu DMP. Jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako „gość”.  „Gość” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników w składzie drużyny. Klub DMP może zakontraktować do kadry klubu dowolną liczbę gości w sezonie 2022, ale i tak w jednym meczu może wystąpić tylko jeden „gość”.

Zasady startu „Gościa” w rozgrywkach II ligi. Tu w jednym meczu, w jednej drużynie może wystąpić dwóch „gości”. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w DM II ligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu Ekstraligi i spełniać warunki startu w U24E lub zawodnikiem klubu DM I Ligi, w obu przypadkach musi posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach DM II Ligi na zasadzie „gościa”. Kontrakt startów na zasadzie gościa może być podpisany do dnia 31 marca danego sezonu. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem DM II Ligi, w barwach którego ma wystąpić jako „gość” w formie kontraktu wzorcowego.

Do dwóch „gości” w DM II ligi może wystąpić w meczu:

- jeden pod numerem startowym 1-7 lub 9-15 przy spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) „gość” musi posiadać status krajowego zawodnika młodzieżowego do lat 21,

b) „gość” nie może być zawodnikiem klubu startującego w rozgrywkach DMP posiadającego drugą drużynę (rezerwową),

c) „gość” nie może być finalistą DMŚJ i IMŚJ z roku poprzedzającego dany sezon,

i/lub

- jeden lub dwóch pod numerem startowym 1-5 lub 9-13 przy spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) „gość” musi posiadać status krajowego zawodnika do lat 21,

b) „gość” nie może być zawodnikiem klubu startującego w rozgrywkach DMP posiadającego drugą drużynę (rezerwową),

c) gość” nie może być finalistą DMŚJ i IMŚJ z roku poprzedzającego dany sezon.

Obowiązują następujące przepisy dotyczące „gościa” w DM II ligi, tj. punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu, a w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość reprezentować barwy tylko jednego klubu DM II ligi. Jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako „gość”,

„Gość” jest liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników krajowych w składzie drużyny. Klub DM II Ligi może zakontraktować do kadry klubu maksymalnie do czterech gości w sezonie 2022, gdzie w klubach Ekstraligi nie ma takiego limitu. Klub startujący w rozgrywkach DMP posiadający drugą drużynę (rezerwową) nie ma prawa do wstawienia do składu „gościa”.

Warto też pamiętać, że zawodnik nie uzyskuje prawa do startu na zasadzie „gościa” w DM II ligi:

1) w składzie klubu biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie rozgrywkowej co klub, do którego zawodnik jest potwierdzony, włączając w to wypożyczenie,

2) w składzie klubu:

- biorącego w danym sezonie udział w tej samej klasie rozgrywkowej co klub, z którego został uprzednio wypożyczony,

- z którym klub pożyczający zawodnika jest powiązany osobowo albo kapitałowo.

3) jego aktualna przynależność klubowa opiera się na umowie wypożyczenia.

I na koniec spojrzenie do Regulaminu DM I Ligi i DM II Ligi, który ustanawia zasady współzawodnictwa również w II lidze i tu „Gość” by wystartować nie musi czekać na pozytywny wynik testu na COVID-19 zawodnika „stałego” danej drużyny. A zgodnie z art. 785 pkt 4 tego Regulaminu, druga drużyna może skorzystać z instytucji „gościa” tylko na pozycjach 6 i 7 oraz 14 i 15, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) Klub Ekstraligi nie dysponuje w terminie meczu minimum 4 zawodnikami młodzieżowymi zdolnymi do jazdy i uprawnionymi do udziału w zawodach ligowych,

b) terminy kalendarzowe klubu Ekstraligi i jego drugiej drużyny nakładają się.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak czekać na rozpoczęcie sezonu 2022 i jak to mówią „wyjdzie w praniu”.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.