Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Financial Fair Play vs okienko transferowe

10.01.2018

W ubiegłym miesiącu Europejska Federacja Piłki Nożnej (UEFA) dokonała redystrybucji wszystkich grzywien nałożonych za naruszenie przepisów Financial Fair Play (FFP) na kluby, które brały udział w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

UEFA rozdystrybuowała środki z FFP

Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA z września 2014 r. 80% kwot wynikających z zapłaconych kar (ww. grzywien) przez kluby z powodu nieprzestrzegania przez nie zasad FFP zostało rozdzielonych równo pomiędzy te podmioty, które zagrały w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a pozostałe 20% w ten sposób pozyskanych kwot rozdzielono równo pomiędzy kluby wyeliminowane podczas kwalifikacji kolejno do Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Kluby, które miały zawarte ugody lub wobec których zastosowano środki dyscyplinarne FFP w sezonie 2016/17, nie były uprawnione do otrzymywania ww. kwot. W sezonie 2016/17 całkowita kwota w ten sposób otrzymanych środków wyniosła 6.363.000 EUR i została ponownie rozdystrybuowana w następujący sposób:

 • 80% (5.090.400 €) dla klubów biorących udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy (65) = około 78.300 € na klub;
 • 20% (1.272.600 €) dla klubów biorących udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzó lub Ligi Europy (149) = około 8.540 € na klub.

Obowiązywanie Financial Fair Play (FFP)

Zanim redystrybucja środków, o których mowa powyżej, była w ogóle możliwa, Komitet Wykonawczy UEFA musiał zatwierdził koncepcję finansowego fair play, co ostatecznie miało miejsce we wrześniu 2009 roku. Pomysł ten został również poparty przez całą rodzinę piłkarską. Celem FFP jest m.in.:

 • wprowadzenie większej dyscypliny i racjonalności w finansach klubów piłkarskich;
 • zmniejszenie presji w kwestii wysokości wynagrodzeń i opłat transferowych oraz ograniczenie efektu inflacji;
 • zachęcanie do długoterminowych inwestycji w sektorze młodzieżowym i w infrastrukturę;
 • ochrona długoterminowej rentowności europejskiej klubowej piłki nożnej;
 • aby kluby szybko regulowały swoje zobowiązania wobec innych podmiotów.

Powyżej wskazane cele odzwierciedlają pogląd, że UEFA pozostaje zobowiązana do systemowego regulowania otoczenia europejskiej klubowej piłki nożnej, w której rywalizują poszczególne podmioty, a w szczególności wywierania szerszego wpływu na zracjonalizowanie pensji i opłat wypłacanych w ramach danego transferu.

W ostatnich sezonach wiele klubów notowało powtarzające się (i zwiększające się) straty finansowe. Szerzej pojęta sytuacja ekonomiczna stworzyła trudne warunki rynkowe dla europejskich klubów, co może mieć negatywny wpływ na generowanie dochodów i stwarza dodatkowe wyzwania pod względem dostępności finansowania ich bieżącej działalności. Wiele klubów doświadczyło niedoborów płynności finansowej, prowadząc na przykład do opóźnień w płatnościach w stosunku do innych klubów, pracowników (w tym też piłkarzy) i władz państwowych.

Dlatego też, zgodnie z wnioskiem członków UEFA i po konsultacji na forum, UEFA wprowadziła rozsądne środki zapobiegawcze, które miałyby pomóc klubom osiągnąć te cele. Obejmują one zobowiązanie klubów, na pewien czas, do równoważenia swoich wydatków i kosztów z dochodami. Zgodnie z tą koncepcją kluby nie mogą wydawać kwot wielokrotnie większych od ich dochodów, pozostając zobowiązanymi do dotrzymania wszystkich swoich zobowiązań dotyczących przelewów i świadczeń pracowniczych.

Teraz, kluby, które nie sprostają określonym przez FFP wskaźnikom, będą również zobowiązane do zapewnienia budżetów wyszczególniających swoje plany strategiczne.

Finansowe fair play obejmuje wieloletnią ocenę, umożliwiającą kształtowanie długoterminowej wizji oraz (w szerszym kontekście) kształtowanie europejskiej klubowej piłki nożnej. FFP wykracza poza istniejące kryteria systemu przyznawania licencji klubowych UEFA, które mają przede wszystkim umożliwić ocenę sytuacji finansowej klubu w perspektywie krótkoterminowej i są zarządzane głównie przez organy zarządzające w każdym krajowym związku UEFA.

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził utworzenie w lipcu 2012 r. CFCB, której rolą jest nadzorowanie stosowania Regulaminu Klubowego UEFA i Regulaminu FFP.

CFCB jest organem UEFA ds. administracji wymiaru sprawiedliwości. Jest także kompetentny do nakładania środków dyscyplinarnych w przypadku niespełnienia wymagań i do decydowania o sprawach dotyczących klubów kwalifikujących się do rozgrywek klubowych UEFA.

Decyzje dyscyplinarne związane z wprowadzeniem w życie Regulaminu FFP są podejmowane przez organ kontroli finansowej UEFA, początkowo za pośrednictwem komisji śledczej, ale także przez komisję orzekającą, przy czym wszystkie decyzje w tym zakresie podlegają publikacji.

Regulamin UEFA Licencjonowania i FFP, który został zatwierdzone w maju 2010 roku po długim okresie konsultacji i zaktualizowany w roku 2012, został wdrożony w ciągu trzech lat, a kluby uczestniczące w rozgrywkach klubowych UEFA pierwsze transfery i zobowiązania względem pracowników klubu realizowały będąc w pełni monitorowanymi pod tym kątem po raz pierwszy w lecie 2011 r. Ocena progu rentowności, o której była mowa powyżej, została po raz pierwszy przeprowadzona w 2013/14 r.

Znaczący sukces realizacji FFP pomógł w zmniejszeniu strat klubowych z 1,7 miliarda EUR w roku 2011 do 286 milionów EUR w roku 2016, odpowiadając tym samym wielu krytykom, którzy uznali projekt za zbyt ambitny, że ma on jak najbardziej rację bytu i co więcej, znakomicie się sprawdza. Doprowadziło to do niemal pełnego poparcia wśród interesariuszy piłki nożnej UEFA.

Zastosowanie FFP a działalność klubów na rynku transferowym

Dziś FFP muszą przestrzegać wszyscy objęci ww. regulacjami. Zwłaszcza teraz, gdy trwa zimowe okienko transferowe, podczas którego kluby gotowe są wydawać setki milionów na wzmocnienie się przed ostateczną batalią o tytuł mistrzowski swojego kraju, muszą mieć się na baczeniu, bowiem kary, które przyjdzie zapłacić w razie naruszenia ustalonych przez FFP reguł, mogą okazać się bardzo dotkliwe. Wobec tego warto gruntownie prześledzić postanowienia opisywanych regulacji i przed każdym ruchem transferowym ocenić ryzyko, jakie za sobą niesie.

Źródło: uefa.com

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.