Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Financial Fair Play vs okienko transferowe

10.01.2018

W ubiegłym miesiącu Europejska Federacja Piłki Nożnej (UEFA) dokonała redystrybucji wszystkich grzywien nałożonych za naruszenie przepisów Financial Fair Play (FFP) na kluby, które brały udział w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

UEFA rozdystrybuowała środki z FFP

Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA z września 2014 r. 80% kwot wynikających z zapłaconych kar (ww. grzywien) przez kluby z powodu nieprzestrzegania przez nie zasad FFP zostało rozdzielonych równo pomiędzy te podmioty, które zagrały w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a pozostałe 20% w ten sposób pozyskanych kwot rozdzielono równo pomiędzy kluby wyeliminowane podczas kwalifikacji kolejno do Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Kluby, które miały zawarte ugody lub wobec których zastosowano środki dyscyplinarne FFP w sezonie 2016/17, nie były uprawnione do otrzymywania ww. kwot. W sezonie 2016/17 całkowita kwota w ten sposób otrzymanych środków wyniosła 6.363.000 EUR i została ponownie rozdystrybuowana w następujący sposób:

  • 80% (5.090.400 €) dla klubów biorących udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy (65) = około 78.300 € na klub;
  • 20% (1.272.600 €) dla klubów biorących udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzó lub Ligi Europy (149) = około 8.540 € na klub.

Obowiązywanie Financial Fair Play (FFP)

Zanim redystrybucja środków, o których mowa powyżej, była w ogóle możliwa, Komitet Wykonawczy UEFA musiał zatwierdził koncepcję finansowego fair play, co ostatecznie miało miejsce we wrześniu 2009 roku. Pomysł ten został również poparty przez całą rodzinę piłkarską. Celem FFP jest m.in.:

  • wprowadzenie większej dyscypliny i racjonalności w finansach klubów piłkarskich;
  • zmniejszenie presji w kwestii wysokości wynagrodzeń i opłat transferowych oraz ograniczenie efektu inflacji;
  • zachęcanie do długoterminowych inwestycji w sektorze młodzieżowym i w infrastrukturę;
  • ochrona długoterminowej rentowności europejskiej klubowej piłki nożnej;
  • aby kluby szybko regulowały swoje zobowiązania wobec innych podmiotów.

Powyżej wskazane cele odzwierciedlają pogląd, że UEFA pozostaje zobowiązana do systemowego regulowania otoczenia europejskiej klubowej piłki nożnej, w której rywalizują poszczególne podmioty, a w szczególności wywierania szerszego wpływu na zracjonalizowanie pensji i opłat wypłacanych w ramach danego transferu.

W ostatnich sezonach wiele klubów notowało powtarzające się (i zwiększające się) straty finansowe. Szerzej pojęta sytuacja ekonomiczna stworzyła trudne warunki rynkowe dla europejskich klubów, co może mieć negatywny wpływ na generowanie dochodów i stwarza dodatkowe wyzwania pod względem dostępności finansowania ich bieżącej działalności. Wiele klubów doświadczyło niedoborów płynności finansowej, prowadząc na przykład do opóźnień w płatnościach w stosunku do innych klubów, pracowników (w tym też piłkarzy) i władz państwowych.

Dlatego też, zgodnie z wnioskiem członków UEFA i po konsultacji na forum, UEFA wprowadziła rozsądne środki zapobiegawcze, które miałyby pomóc klubom osiągnąć te cele. Obejmują one zobowiązanie klubów, na pewien czas, do równoważenia swoich wydatków i kosztów z dochodami. Zgodnie z tą koncepcją kluby nie mogą wydawać kwot wielokrotnie większych od ich dochodów, pozostając zobowiązanymi do dotrzymania wszystkich swoich zobowiązań dotyczących przelewów i świadczeń pracowniczych.

Teraz, kluby, które nie sprostają określonym przez FFP wskaźnikom, będą również zobowiązane do zapewnienia budżetów wyszczególniających swoje plany strategiczne.

Finansowe fair play obejmuje wieloletnią ocenę, umożliwiającą kształtowanie długoterminowej wizji oraz (w szerszym kontekście) kształtowanie europejskiej klubowej piłki nożnej. FFP wykracza poza istniejące kryteria systemu przyznawania licencji klubowych UEFA, które mają przede wszystkim umożliwić ocenę sytuacji finansowej klubu w perspektywie krótkoterminowej i są zarządzane głównie przez organy zarządzające w każdym krajowym związku UEFA.

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził utworzenie w lipcu 2012 r. CFCB, której rolą jest nadzorowanie stosowania Regulaminu Klubowego UEFA i Regulaminu FFP.

CFCB jest organem UEFA ds. administracji wymiaru sprawiedliwości. Jest także kompetentny do nakładania środków dyscyplinarnych w przypadku niespełnienia wymagań i do decydowania o sprawach dotyczących klubów kwalifikujących się do rozgrywek klubowych UEFA.

Decyzje dyscyplinarne związane z wprowadzeniem w życie Regulaminu FFP są podejmowane przez organ kontroli finansowej UEFA, początkowo za pośrednictwem komisji śledczej, ale także przez komisję orzekającą, przy czym wszystkie decyzje w tym zakresie podlegają publikacji.

Regulamin UEFA Licencjonowania i FFP, który został zatwierdzone w maju 2010 roku po długim okresie konsultacji i zaktualizowany w roku 2012, został wdrożony w ciągu trzech lat, a kluby uczestniczące w rozgrywkach klubowych UEFA pierwsze transfery i zobowiązania względem pracowników klubu realizowały będąc w pełni monitorowanymi pod tym kątem po raz pierwszy w lecie 2011 r. Ocena progu rentowności, o której była mowa powyżej, została po raz pierwszy przeprowadzona w 2013/14 r.

Znaczący sukces realizacji FFP pomógł w zmniejszeniu strat klubowych z 1,7 miliarda EUR w roku 2011 do 286 milionów EUR w roku 2016, odpowiadając tym samym wielu krytykom, którzy uznali projekt za zbyt ambitny, że ma on jak najbardziej rację bytu i co więcej, znakomicie się sprawdza. Doprowadziło to do niemal pełnego poparcia wśród interesariuszy piłki nożnej UEFA.

Zastosowanie FFP a działalność klubów na rynku transferowym

Dziś FFP muszą przestrzegać wszyscy objęci ww. regulacjami. Zwłaszcza teraz, gdy trwa zimowe okienko transferowe, podczas którego kluby gotowe są wydawać setki milionów na wzmocnienie się przed ostateczną batalią o tytuł mistrzowski swojego kraju, muszą mieć się na baczeniu, bowiem kary, które przyjdzie zapłacić w razie naruszenia ustalonych przez FFP reguł, mogą okazać się bardzo dotkliwe. Wobec tego warto gruntownie prześledzić postanowienia opisywanych regulacji i przed każdym ruchem transferowym ocenić ryzyko, jakie za sobą niesie.

Źródło: uefa.com

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności