Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Analiza postępowania dyscyplinarnego w sprawie Sławomira Peszki

26.07.2018

Trzy miesiące bezwzględnej dyskwalifikacji oraz kara pieniężna w wysokości 30 tysięcy złotych – nie jest to najlepsze rozpoczęcie sezonu w wykonaniu Sławomira Peszki. Sprawa ma oczywiście swój wymiar prawny. W dzisiejszym artykule chciałbym omówić zatem przepisy, które znalazły zastosowanie w postępowaniu przed Komisją Ligi oraz przedstawić dalsze możliwe rozstrzygnięcia postępowania.

Jakie przepisy zostały naruszone?

W pierwszej kolejności należy przytoczyć art. 57 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

§1. Zawodnik otrzymuje odpowiednio ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w przypadku popełnienia przewinień, wskazanych w art. 12 Zasad Gry w piłkę nożną.

Przyjrzymy się zatem wyżej wskazanemu przepisowi Zasad Gry w piłkę nożna. Zawiera on następujący zapis:

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony zostaje wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z następujących przewinień:

 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki,
 • zagrywając rozmyślnie piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
 • pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego
 • się w kierunku bramki zawodnika przewiniającego, popełniając przewinienie karane
 • rzutem wolnym (z uwzględnieniem przypadków ujętych poniżej),
 • popełnia poważny, rażący faul,
 • pluje na przeciwnika lub inną osobę,
 • zachowuje się gwałtownie, agresywnie,
 • używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i/lub gestów,
 • otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach.

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony, który został wykluczony z gry,

musi opuścić bezpośrednie otoczenie pola gry oraz strefę techniczną.

(…)

Poważny, rażący faul

Atak nogami lub innymi częściami ciała, który naraża na niebezpieczeństwo zawodnika drużyny przeciwnej lub który wykonany został z użyciem nadmiernej siły lub brutalności, musi być traktowany jako poważny, rażący faul.

Każdy zawodnik, który gwałtownie atakuje zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy walcząc o piłkę, naskakuje z przodu, z boku lub z tyłu, używając jednej lub obu nóg –  czyniąc to z użyciem nieproporcjonalnej siły i narażając tego zawodnika na niebezpieczeństwo - popełnia poważny, rażący faul.

Gwałtowne, agresywne zachowanie

Zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie, gdy używa lub próbuje użyć nieproporcjonalnej siły bądź brutalności w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy nie walczą o piłkę oraz wobec współpartnera, osoby funkcyjnej, widza, lub jakiejkolwiek innej osoby, bez względu na to, czy doszło do kontaktu.

Na uwagę zasługuje również przepis umieszczony w rozdziale dotyczącym niesportowego zachowania, tj. art. 72 § 1 Regulaminu dyscyplinarnego:

Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań,  podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.

Komunikat Komisji Ligi nie zawiera kwalifikacji prawnej czynu, jednakże, wbrew niektórym opiniom pojawiającym się w społeczności internetowej, nie utożsamiałbym z naruszeniem nietykalności cielesnej. Ocena, czy był to poważny, rażący faul lub gwałtowne, agresywne zachowanie, zależy od interpretacji, czy w momencie przewinienia Sławomir Peszko walczył o piłkę z Arvydasem Novikovasem. W teorii, piłka znajdowała się niedaleko obu zawodników. Po obejrzeniu powtórki mam mieszane odczucia co do tej kwestii.

Jaka była podstawa wymierzenia kar?

 1. Kara zasadnicza – dyskwalifikacja czasowa

Co do zasady, za jedno przewinienie wymierzana jest jedna sankcja zasadnicza. Do kategorii tej należy również kara dyskwalifikacji czasowej. Podstawą jej wymierzenia był art. 61 Regulaminu dyscyplinarnego:

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 i § 3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji.

§ 2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

 1. naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
 2. innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

Komisja w tym przypadku uznała za stosowne nałożenie kary dyskwalifikacji czasowej, która może natomiast zostać wymierzona w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat. W przypadku, gdy karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, górna granica tej  kary wynosi 10 meczów.

Kara pieniężna

Na zawodnika Lechii nałożono również karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. Sankcja ta należy zarówno do katalogu kar zasadniczych jak i dodatkowych, zatem może być wymierzona jako jedyna kara jak również stanowić uzupełnienie głównej sankcji. W zależności od obwinionego (klub sportowy lub osoba fizyczna) lub charakteru dolegliwości (zasadnicza lub dodatkowa) granice nałożonej kary wynoszą od stu do nawet miliona złotych. Zapłata kary pieniężnej nastąpi w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, zatem w przypadku złożenia odwołania, Sławomir Peszko będzie zobowiązany uiszczenia zasądzonej kwoty dopiero po wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego organu II instancji.

Droga odwoławcza:

Nie będzie kontrowersyjne stwierdzenie, że ta sprawa skończyła się w momencie wydania orzeczenia przez Komisję Ligi. Zawodnikowi służy bowiem odwołanie do organu II instancji, którym w tym przypadku jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. Odwołanie to powinno zostać wniesione w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia kaucji pieniężnej. Co ciekawe, dla odwołań  od orzeczeń dyscyplinarnych składanych przez kluby Ekstraklasy kaucja wynosi 2 tysiące zł, zaś od odwołań składanych przez zawodników – 350 zł.

W przypadku wniesienia odwołania NKO będzie uprawniona do podjęcia następujących decyzji:

 1. oddalenia odwołania w całości lub w części jako bezzasadnego lub złożonego przez osobę nieuprawnioną,
 2. zmiany zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i orzeczenia co do istoty sprawy,
 3. uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazania sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
 4. uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości i umorzenia postępowania albo uchylenia zaskarżonego orzeczenia w części i umorzenia w tym zakresie postępowanie, a w pozostałej części przekazania sprawę do ponownego rozpatrzenia bądź orzeczenia co do istoty sprawy,
 5. umorzenia postępowania odwoławczego.

Najbardziej prawdopodobne są opcje wymienione w punktach 1 i 2. Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia zachodzi bowiem w określonych sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie wielu dowodów. Czynności dokonane w punktach 4 i 5 stosowane są zaś w wyjątkowych przypadkach.

Dalsze konsekwencje:

Niezależnie od dolegliwości wskazanych w orzeczeniu dyscyplinarnym, utrzymanie kar nałożonych przez Komisję Ligi może mieć wpływ na dalszą przyszłość Sławomira Peszki w Lechii Gdańsk. Należy w tym momencie wskazać na art. 8 ust. 4 lit. b uchwały z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

(…)

 1. Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące, orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny, pod warunkiem iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego;

W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia istnieje zatem teoretyczna możliwość rozwiązania kontraktu z winy zawodnika w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia NKO. W najbliższym czasie zapewne będziemy świadkami kolejnego etapu postępowania dyscyplinarnego. Utrzymanie tej, nie oszukujmy się, surowej kary może stanowić precedens, działając na wyobraźnie innym zawodnikom. Z drugiej strony, nawet minimalne zmniejszenie wymiaru kary może mieć dla gracza Lechii olbrzymie znaczenie w kontekście przepisów o stabilności kontraktowej.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.