Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Zmiany w zasadach uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach, cz. 2

20.05.2019

W poprzednim odcinku pisałem o nowelizacji przepisów w sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu piłkarskiej Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach. Omówiłem zmiany w przepisach, bo one dotyczyły przede wszystkim I ligi. Co do pozostałych lig, co do treści przepisy się nie zmieniły, a jedynie nieco uległa zmianie ich numeracja.

Jak już wspominałem nowelizacji dokonał pod koniec kwietnia tego roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zmiany dokonano Uchwałą nr IV/57 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach.

Jak wyglądają zasady awansów i spadków w opisywanych w niniejszym blogu sytuacjach w II lidze?

Zgodnie z § 12 Uchwały nr V/70, w sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach II ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach II ligi w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do właściwej terytorialnie grupy III ligi.

Nieco inny przypadek został uregulowany w § 13 Uchwały nr V/70. W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach I lub II ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli końcowej II ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi. Podobnie jak w przypadku I ligi mamy tutaj handicap dla najlepszego spadkowicza, bo to jemu w tym przypadku, a nie kolejnej drużynie z III ligi przysługuje prawo startu w II lidze, mimo sportowego spadku.

W § 14 mamy uregulowany przypadek braku licencji dla dwóch lub więcej zespołów. W sytuacji, gdy nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach I lub II ligi, skład II ligi zostanie uzupełniony o odpowiednią liczbę klubów zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi, o ile kluby te otrzymają licencje uprawniające do udziału w rozgrywkach II ligi. I tu też mamy handicap dla II-ligowców.

Z kolei przepis § 15 odnosi się do sytuacji, w której nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach I lub II ligi, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.

 II liga– procedura dla klubów, które występowały w III lidze

Zaczynamy od przypadku mistrza jednej z czterech grup III ligi, który może nie otrzymać licencji. Zgodnie z § 16 Uchwały nr V/70, w sytuacji, gdy klub, który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach w bieżącym sezonie zgodnie z liczbą zdobytych punktów, ale nie otrzyma prawa do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie następnym. Idąc dalej mamy przepis § 17 Uchwały nr V/70 odnoszący się do sytuacji, gdy klub, który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na drugim miejscu w tabeli końcowej danej grupy III ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi. Tu awans wywalczy drugi zespół z tej grupy III ligi, której mistrz nie zagra w II lidze z powodów licencyjnych.

Przepis § 18 odnosi się do sytuacji podobnej do sytuacji z § 17 tyle, że jego podmiotem nie jest tylko mistrz grupy III ligi, ale drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce i mają problem z licencjami, mówiąc kolokwialnie. W sytuacji, gdy kluby, które zajęły 1 i 2 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na kolejnym najwyższym miejscu w tabeli końcowej danej grupy III ligi, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi.

Zgodnie z przepisem § 19, w sytuacji, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej grupy III ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli rozgrywek II ligi, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach. Dopiero po wyczerpaniu się możliwości dokooptowania zespołu z III ligi, w rozgrywkach II ligi, pozostaje drużyna z II ligi, która sportowo spadła z tej klasy rozgrywkowej.

Przepis § 20 Uchwały nr V/70 zakłada „najczarniejszy scenariusz”. Reguluje on sytuację, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej grupy III ligi i wszystkie kluby sklasyfikowane na miejscach spadkowych w tabeli końcowej II ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.

Pozostając przy rozgrywkach szczebla centralnego, które obejmują oprócz Ekstraklasy (prowadzonej przez spółkę Ekstraklasa S.A.) oraz I i II ligi (prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej) także Centralną Ligę Juniorów, pora na zasady awansów i spadków w tych rozgrywkach.

Centralna Liga Juniorów

Zgodnie z § 21 Uchwały nr V/70, w sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawniony do udziału w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, uprawnionym do udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ zostanie będzie klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, który nie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach. Przepis § 22 odnosi się do sytuacji, gdy 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawnionych do udziału w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, wówczas uprawnionymi do udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ będzie odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na najwyższych miejscach w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, które nie zrezygnują z udziału w rozgrywkach.

I wreszcie regulacja z § 23, w sytuacji, gdy kluby występujące w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawnione do udziału w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnują z udziału w rozgrywkach, a ponadto wszystkie kluby o statusie drużyn spadkowych zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki danej grupy CLJ w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie. Tutaj nie mamy awansu z lig wojewódzkich tylko możliwość gry w pomniejszym składzie drużyn.

A w następnym artykule o zasadach awansu i spadków w przypadku nieotrzymania licencji w III i IV lidze. Zapraszam już dziś pasjonatów „małej wielkiej piłki”.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności