Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Zawodnik do 24 lat, „Gość” na innych zasadach i ograniczenie liczby lig

09.11.2020

Dwa tytułowe hasła to najważniejsze postanowienia znowelizowanych przepisów w polskim żużlu. Polski Związek Motorowy opublikował niedawno zbiór przepisów, które obowiązywać będą w sezonie 2021.

Za nami sezon 2020, niezwykły i wyjątkowy, choćby z powodu pandemii koronawirusa. Z tego powodu był to pierwszy sezon bez rozgrywek ligowych w Wielkiej Brytanii. Startowała natomiast liga szwedzka, uznawana po polskiej za najlepszą na świecie w obecnych czasach.

Zawodnicy jednak ze względu na obawy przed kwarantanną przy podróżowaniu z kraju do kraju obowiązującą w całej Europie na wiosnę niechętnie decydowali się na starty w kilku ligach, choć rozgrywek ligowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii nie udało się przeprowadzić. Trzeba również dodać, że rozgrywki międzynarodowe i reprezentacyjne też były okrojone, a prawdziwą bazą dla światowej czołówki była Polska. To tu rozegrano 6 z 8 turniejów Grand Prix, tu rozgrywano licznie zawody rangi Mistrzostw Europy czy też rywalizację juniorów.

Z tych i innych przyczyn sezon 2020 był nadzwyczajny, ale też pokazujący pewne kierunki i wyznaczający trendy. W polskich ligach w sezonie 2020 wprowadzono instytucję gościa, czyli możliwość startów zawodnika w danym klubie jako „gościa”, czyli takiego zawodnika, który wcześniej nie był zgłoszony do tego klubu, a na co dzień ścigał się w innych klubie. Jedynym ograniczeniem była ta sama klasa rozgrywkowa. Zatem w klubie Ekstraligi mógł wystartować zawodnik z 1 lub 2 ligi, w 1 lidze – z Ekstraligi lub 2 ligi, a w 2 lidze – z Ekstraligi i 1 ligi. Kluby korzystały z tego, choć w zamyśle była możliwość kontraktowania gościa, gdyby zespół miał braki związane z wypadnięciem zawodnika na kwarantannę i zakażeniem koronawirusem. Zamysł był taki, ale przepis się przyjął do stosowania nawet bez tej przyczyny. Powód? Brak ograniczenia jego stosowania, tzn. niezastrzeżenie możliwości występu gościa tylko przypadku zakażenia zawodnika. Furorę robili zwłaszcza bracia Holderowie, których klub z Torunia spadł na sezon 2020 do 1 ligi i przez to mogli startować w Ekstralidze. Chris Holder jeździł w Betardzie Sparcie Wrocław, a Jack Holder w Moje Bermudy Stali Gorzów Wielkopolski, ale nie były to rzecz jasna jedyne przypadki. W każdym zespole mogło być do dwóch gości.

Z początkiem tej związkowej legislacji, w końcu kwietnia, maju były jeszcze takie „perełki” jak np. zakaz startów za granicą oraz wprowadzenie w Regulaminie Przynależności Klubowej zakazu opuszczania terytorium Polski, wiążące się z odbyciem 14-dniowej kwarantanny. Co skutkowałoby w takim przypadku rozwiązaniem kontraktu zawodnika z polskim klubem, a miał być pozbawiony możliwości potwierdzenia do startów w polskiej lidze nawet w sezonie 2021!  Ponadto żużlowcy z Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Danii musieli złożyć oświadczenie o braku podpisanego kontraktu z klubami z tych państw. Takie były początki, to oczywiście ulegało zmianie i ewoluowało, ale nie o tym dzisiaj. To tak tylko dla przypomnienia.

Teraz o tym co najważniejsze w sezonie 2021. Co najpierw? Zawodnik do 24 lat. W związku z kończącym się wiekiem juniora kilka czołowych zawodników i niedużą grupą wartościowych juniorów na polskim rynku zastanawiano się jak zapewnić miejsce tym co kończą, zachować ciągłość kariery młodych zawodników, ograniczyć korzystanie z cudzoziemców na rzecz zawodników krajowych i podnieść poziom sportowy. Czy to się uda osiągnąć? Zobaczymy. W każdym razie, zgodnie z art. 709 ust. 5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, „W każdej drużynie pod numerem 1-5 lub 9-13 musi być zgłoszony jeden zawodnik krajowy lub obcokrajowiec do lat 24 (biorąc pod uwagę rok urodzenia). Zawodnik ten nie jest liczony do limitu zawodników, o którym mowa w ust. 2”. Teraz zaglądnijmy do ust. 2 skoro został wywołany:

„2. W każdej drużynie musi być zgłoszonych zgodnie z przepisami art. 710 ust.1 - 3 co najmniej 4 zawodników - z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 i 4 poniżej - spełniających łącznie następujące kryteria:

1) są zawodnikami krajowymi,

2) nie posiadają licencji międzynarodowych wydanych przez inną FMN niż PZM.

3) są zgłoszeni z numerami 1 - 7 lub 9 -15”.

W tym samym art. 709 mamy przepis ust. 7, który wprowadza rewolucję co do instytucji „Gościa”:

„7. W składzie każdej drużyny może być zgłoszony jeden zawodnik biorący udział w danych zawodach jako „gość”, zgodnie z przepisami Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym. Może być zgłoszony wyłącznie w przypadku, gdy u co najmniej jednego zawodnika spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu stwierdzony zostanie pozytywny wynik na obecność koronowirusa COVID-19. Obowiązują wówczas przepisy art. 711 pkt 3-4 i dotyczą zawodnika zakażonego koronowirusem COVID-19”.

A te warunki z art. 711 pkt 3-4 to:

3) posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze wzorem obowiązującym w kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni, w których zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych (załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM); podstawą do wystawienia ww. oświadczenia jest posiadanie przez zawodnika właściwego zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę, w czasie której zawiera się data zawodów,

4) zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie, o których mowa w pkt 3 powyżej, klub jest zobowiązany dostarczyć SE w oryginale lub kopii (w przypadku przedstawienia kopii oryginał do okazania na wezwanie SE) w terminie do 7 dni od daty zawodów, których zwolnienie lub zaświadczenie dotyczy,

Zatem mocno ograniczono stosowanie gościa, co widać też po przepisach Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym. Kwestie gościa, podobnie jak wypożyczeń reguluje art. 246. Zgodnie z ust. 5. Szczególną formą startu zawodnika jest jego udział w zawodach na zasadzie „gościa” w meczach DM II Ligi według zasad określonych w pkt 6-11 poniżej, natomiast w meczach DMP według zasad określonych w pkt 12-15. Moim zdaniem w redakcji przepisów został popełniony błąd, bowiem powinno być w ust. 6-11 czy ust. 12-15. Są bowiem jednostki z nawiasami np. 1) które powinny uznawane jako punkty, a te bez nawiasów jako ustęp.

Zatem, aby wziąć udział w zawodach na zasadzie „gościa” w rozgrywkach Ekstraligi, zawodnik musi być zawodnikiem klubu startującego w Drużynowych Mistrzostw I Ligi lub Drużynowych Mistrzostw  II Ligi (włączając w to wypożyczenie) i i posiadać zgodę tego klubu na udział w zawodach Ekstraligi na zasadzie „gościa”. W jednym meczu może startować jeden gość, ale nie limitów kontraktowania gości. Gość startuje pod numerem 1-5 lub 9-13, ale muszą być spełnione warunki z art. 711 pkt 3 i 4. Punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako „gość” liczą się do punktacji meczu. Ponadto, w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako „gość” reprezentować barwy tylko jednego klubu Ekstraligi, jest także liczony do wymaganej regulaminowo liczby zawodników w składzie drużyny.

Kluczowe jest również postanowienie, że jeżeli w danym sezonie zawodnik reprezentował jako „gość” barwy danego klubu, może on zmienić barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia do klubu innej ligi niż dany klub lub wyłącznie do tego klubu w danej klasie rozgrywkowej, którego reprezentował jako „gość”.

W rozgrywkach II ligi natomiast może występować dwóch gości.

I na koniec przepis art. 216 ust. 1 pkt 4) Regulaminu Przynależności Klubowej ograniczający możliwości startów zawodników w ligach zagranicznych, a szerzej patrząc w ligach różnych krajów, nie całkowicie, ale tak. Patrząc na piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę zawodnik może być potwierdzony do jednego klubu, patrząc globalnie na wszystkie krajowe federacje i uprawniony do tego co potwierdzony. Trochę inną kwestię stanowią zawodnicy potwierdzeni jako zawodnicy futsalu, którzy poza graniem w futsal chcą być uprawnionymi do drużyny innego klubu w „piłce trawiastej” i odwrotnie, o czym napiszę niebawem na prawosportowe.pl, a czym innym zawsze były zasady w żużlu, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu, gwiazdy polskiej ligi, ale też i zawodnicy doparowi startowali nie tylko w lidze polskiej, ale też angielskiej, szwedzkiej, a i nierzadko duńskiej, niemieckiej, czeskiej lub węgierskiej albo i wszystkich naraz.

To się teraz zmieni. Zgodnie z art. 216 ust. 1 pkt 4), w przypadku zawodników DMP (czyli tych startujących w Ekstralidze – przyp. M.Ż) – zobowiąże się w kontrakcie do ograniczenia liczby startów w zawodach ligowych do dwóch różnych lig krajowych (włączywszy w to ligę polską), a w wypadku zawodników DM I i II – ligi trzech różnych lig krajowych (włączywszy w to ligę polską).

Czyli, zawodnik klubu Ekstraligi może teraz jeździć w Polsce i w jednej lidze zagranicznej, a zawodnik pierwszo- lub drugoligowy -  w Polsce i dwóch ligach zagranicznych. Przy czym przepis ten interpretował bym w ten sposób, że chodzi o ligę, a nie klub. Przykładowo zawodnik klubu polskiej Ekstraligi – klubu X zdecydował się startować w Anglii klubie np. Elite League UK X, a tamte przepisy dają możliwość startu w klubie niższej klasy UK 2X jako gość, to tam pojechać może, bo chodzi o jedną ligę zagraniczną, a nie jeden klub zagraniczny.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.