Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Zawieszenie akredytacji laboratoriów akredytowanych WADA

29.04.2016

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informację o problemach akredytowanych przez WADA laboratoriów – w skutek których rosyjskie laboratorium utraciło akredytację, natomiast chińskiemu i portugalskiemu laboratorium akredytacja została zawieszona. Dlatego też w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przybliżyć instytucję zawieszenia akredytacji – czyli kto, kiedy i na jaki okres czasu może zawiesić akredytowane laboratorium.  

Przede wszystkim zawieszenie akredytacji oznacza brak możliwości dokonywania w czasie zawieszenia analiz próbek moczu i krwi oraz obowiązek przetransportowania próbek do innych akredytowanych laboratoriów.

Samo zawieszenie może nastąpić z uwagi na wyniki uzyskane w programie zewnętrznej oceny jakości lub na podstawie innych dowodów, które potwierdzają odchylenia (niezgodności) od Międzynarodowych Standardów dla Laboratoriów wydanych przez WADA ujawnionych w toku rutynowych analiz próbek kontroli antydopingowej.

Jednocześnie Międzynarodowe Standardy wskazują na przykładowe niezgodności, których skutkiem może być zawieszenie akredytacji:

  • zawieszenie akredytacji ISO/IEC 17025;
  • nie podjęcie odpowiednich działań naprawczych po stwierdzeniu niezgodności w toku rutynowych badań analitycznych lub w ślepej próbie wykonanej w ramach programu badania biegłości lub podwójnie ślepej próbie wykonanej w ramach programu zewnętrznej oceny jakości;
  • brak zgodności z wymogami lub standardami wymienionymi w Międzynarodowym standardzie dla laboratoriów i/lub dokumentach technicznych;
  • brak współpracy z WADA lub odpowiednim organem przeprowadzającym badania i odmowa przekazania dokumentacji;
  • nieprzestrzeganie Kodeksu etycznego WADA dla laboratoriów;
  • poważne zmiany w obsadzie kadrowej laboratorium bez właściwego i terminowego powiadomienia WADA;
  • brak współpracy podczas dowolnego dochodzenia i badania przez WADA działań prowadzonych przez laboratorium;
  • nieprzestrzeganie przez laboratorium procedur stwierdzone podczas audytów laboratoriów;
  • utrata wsparcia narażająca jakość i/lub wiarygodność laboratorium.


Katalog powyższych niezgodności ma charakter otwarty. Natomiast same przypadki stwierdzenia braku zgodności z Międzynarodowym Standardem oceniane są przez WADA indywidualnie w zależności od surowości niezgodności oraz konsekwencji dla całego systemu antydopingowego.

Okres i warunki zawieszenia uzależniony są od stwierdzonych niezgodności. Jednakże akredytację zawiesza się na okres ustalony przez WADA maksymalnie na 6 miesięcy. W tym czasie laboratorium ma obowiązek usunąć niezgodności, udokumentować ich usunięcie i zgłosić ten fakt do WADA. Natomiast, jeśli niezgodność nie może być usunięta we wstępnym okresie zawieszenia to wówczas zawieszenie może zostać przedłużone lub może dojść do cofnięcia akredytacji. Samo przedłużenie może nastąpić maksymalnie na kolejne sześć miesięcy – w zależności od wyjaśnienia opóźnień oraz podjętych działań naprawczych. Jeśli laboratorium przedstawi do WADA zadawalające dowody, które potwierdzają naprawienie niezgodności, akredytacja laboratorium jest przywracana. W sytuacji braku takich dowodów akredytacja laboratorium może zostać cofnięta.

Jak więc widać z powyższego WADA kładzie duży nacisk by laboratoria działały zgodnie i w oparciu o normy ISO 17025 oraz Międzynarodowe Standardy. W sytuacji, gdy laboratorium nie przestrzega tych przepisów i zostaną stwierdzone nieprawidłowości (w szczególności te przykładowe wskazane przez WADA) laboratoria muszą liczyć się z zawieszeniem akredytacji, a jeśli nie wprowadzą odpowiednich działań naprawczych to nawet z cofnięciem akredytacji.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności