Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Fitness

Zanieczyszczone suplementy a naruszenie przepisów antydopingowych

20.12.2016

W związku z zapadłym niedawno rozstrzygnięciem Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie (KdZDwS) w sprawie Konrada Bukowieckiego ponownie aktualny stał się temat przyjmowania przez sportowców odżywek i suplementów diety, które potencjalnie mogą zawierać w swoim składzie substancje zabronione. W dzisiejszym blogu przyjrzyjmy się zatem regulacjom prawnym związanym z przyjmowaniem suplementów przez sportowców, wytycznym i zaleceniom WADA w tym zakresie oraz praktyce orzeczniczej w postępowaniach antydopingowych na tle zanieczyszczonych suplementów i odżywek.

Truizmem jest stwierdzenie, że naruszenie przepisów antydopingowych stanowi wykrycie w organizmie zawodnika wyłącznie substancji zabronionej (oraz jej metabolitów i markerów) znajdującej się na Liście Substancji i Metod Zabronionych. W związku z taką konstrukcją stosowanie przez sportowców suplementacji i odżywek nie powinno rodzić większych zagrożeń. Każdorazowo wystarczyłoby zbadać skład przyjmowanego suplementu, porównać go z Listą Substancji i Metod Zabronionych i przyjmować wyłącznie te, które substancji zabronionych nie zawierają. Niestety współcześnie do rzadkości nie należą sytuacje, w których do odżywek dodawane są substancje zabronione nieujawniane przez producenta w opisie produktu, co może prowadzić do nieświadomego stosowania dopingu. Co jakiś czas informacje o takich zagrożeniach ze wskazaniem na konkretny produkt i producenta publikuje na swojej stronie internetowej sama KdZDwS.

W związku z powyższym należy odpowiedzieć na pytanie, co w sytuacji gdy dochodzi do nieumyślnego przyjęcia przez zawodnika substancji dopingującej pochodzącej z zanieczyszczonej odżywki? Tutaj odpowiedź dla laika w postępowaniach antydopingowych może być nieco zaskakująca. Otóż sportowiec taki co do zasady ponosi odpowiedzialność. Jak stanowi wprost art. 2.1.1 Polskich Przepisów Antydopingowych (PPA):

Do obowiązków każdego zawodnika należy dopilnowanie, by do jego organizmu nie została wprowadzona żadna substancja zabroniona. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za każdą substancję zabronioną, jej metabolity lub markery, których obecność zostanie stwierdzona w ich próbkach fizjologicznych. Zgodnie z Artykułem 2.1, do stwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych nie jest konieczne wykazanie zamiaru, winy, zaniedbania czy świadomego użycia przez zawodnika.”

Powyższy przepis ustanawia tzw. odpowiedzialność obiektywną. Zgodnie z tą konstrukcją do naruszenia przepisów antydopingowych dochodzi bez względu na winę zawodnika. Nie oznacza to jednak, że stopień winy w naruszeniu przepisów jest bez znaczenia. Winę zawodnika bierze się pod uwagę przy ustalaniu konsekwencji za naruszenie przepisu antydopingowego. To właśnie powyższa regulacja zadecydowała o tym, że wspomniany polski kulomiot został ukarany mimo braku winy w naruszeniu przepisów. Wszak wykryta w jego organizmie higamina pochodziła z zanieczyszczonej odżywki renomowanego producenta, który w opisie produktu nie wymienił wspomnianej substancji. Z drugiej strony właśnie ze względu na te okoliczności wymierzono tylko karę nagany, a nie dotkliwą karę wykluczenia.

Trzeba pamiętać, że aby skutecznie powoływać się na fakt dostania się substancji zabronionej do organizmu zawodnika w wyniku niezawinionego przyjmowania zanieczyszczonego suplementu/odżywki konieczne będzie udowodnienie trzech istotnych okoliczności. Po pierwsze, że konkretny suplement faktycznie zawierał w swoim składzie substancję zabronioną nieznajdująca się w opisie produktu. Nie obejdzie się tutaj bez dowodu z analizy przeprowadzonej przez profesjonalne laboratorium. Po drugie, że suplement był przyjmowany przez zawodnika w okresie, który faktycznie mógł mieć wpływ na wynik badań antydopingowych. W tym miejscu należy wskazać, że aby skutecznie dowodzić powyższej okoliczności istotne jest, aby dopełnić obowiązku zgłoszenia podczas kontroli antydopingowej kontrolerowi korzystania z jakichkolwiek leków i/lub suplementów w ciągu ostatnich 7 dni. W zasadzie tylko wykonanie wspomnianego obowiązku i odnotowanie przyjmowanych produktów w prawidłowo sporządzonej dokumentacji kontrolnej pozwoli na późniejsze, skuteczne powoływanie się, że fatycznie spożywano konkretny suplement/odżywkę. Ostatnią okolicznością, którą zawodnik będzie musiał udowodnić w toku postępowania antydopingowego jest brak w winy w przyjmowaniu zanieczyszczonego suplementu. Na brak winy mogą wskazywać np. kupowanie suplementów/odżywek wyłącznie od renomowanych producentów, których produkty są testowane laboratoryjnie i pochodzą z krajów gdzie funkcjonują wysokie standardy prawne w zakresie produkcji suplementów i ich oznaczania, podejmowanie przez sportowca kroków w celu weryfikacji składu spożywanego produktu, okoliczność, że producent na etykiecie zapewniał, że produkt nie zawiera środków dopingujących (np. etykiety „doping free”) itp. W kontekście tej okoliczności trzeba wspomnieć, że sama WADA nie jest zaangażowana w działania polegające na testowaniu suplementów i odżywek pod kątem środków dopingujących i nie wystawia w tym zakresie żadnych certyfikatów jakości, czy oficjalnych potwierdzeń, że dany produkt jest „czysty”. Ponadto, zgodnie z sekcją 4.2 załącznika B do Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów laboratoria akredytowane przez WADA nie biorą udziału w analizowaniu materiałów handlowych lub preparatów (np. suplementów diety) chyba, że na prośbę agencji antydopingowej gdy analiza stanowi element prowadzonego dochodzenia. Laboratoria nie przekazują także danych, dokumentów lub informacji, mogących w jakikolwiek sposób sugerować potwierdzenie jakości produktu.

Kończąc warto wskazać, że powoływanie się na fakt, że do naruszenia przepisów antydopingowych doszło w wyniku przyjmowania zanieczyszczonego suplementu jest linią obrony bardzo popularną wśród zawodników, ale jednocześnie trudną do skutecznego zastosowania. Wynika to przede wszystkim z praktycznych problemów natury dowodowej i wielości okoliczności, które trzeba w sposób jednoznaczny wykazać oraz jest konsekwencją przyjęcia koncepcji tzw. obiektywnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów antydopingowych. 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.