Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

W jaki sposób przedsiębiorca wspierający działalność klubu sportowego może osiągnąć korzyści podatkowe?

07.09.2022

Dzisiejszy wpis dotyczy tematyki skupionej wokół tzw. ulgi sponsoringowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 roku. Po 8 miesiącach funkcjonowania jej w obrocie prawnym stopniowo i coraz śmielej przebija się ona do świadomości przedsiębiorców i środowisk sportowych. O wprowadzeniu i zasadach korzystania z nowej ulgi informowaliśmy już na łamach portalu[1], jednak dzisiaj chciałbym skupić się na jednej z trzech możliwości skorzystania z ulgi sponsoringowej przez przedsiębiorców- poprzez wsparcie klubu sportowego.

Tytułem przypomnienia wskażmy tylko, że nowa ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców wspierających sport polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność sportową. Znowelizowane w ramach Polskiego Ładu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową uznają koszty poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 • stypendium sportowego;
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

Nasza dotychczasowa praktyka pokazuje, że największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się opcja finansowania klubów sportowych. Wymogiem ustawowym skorzystania z ulgi jest wsparcie finansowe klubu, który nie działa w celu osiągnięcia zysku. Odesłanie do art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie wyznacza nam również następujący katalog celów, na które musi zostać przeznaczone wsparcie finansowe, otrzymane przez klub sportowy:

 • realizacja programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Co istotne, powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego i może zawierać także inne sposoby wydatkowania otrzymanego wsparcia, pod warunkiem, że będą wpisywać się w poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, lub zwiększy to dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Takie uregulowanie powoduje, że wachlarz możliwości wsparcia finansowego klubów sportowych przez przedsiębiorcy, którzy z tego tytułu osiągną korzyść podatkową jest niezwykle szeroki.

W praktyce, najpowszechniejszą formą finansowania klubu sportowego przez przedsiębiorców jest zawarcie między stronami tzw. umowy sponsoringowej. Jest to szczególny rodzaj umowy, której nie regulują w odrębny sposób przepisy prawa. Umowa ta należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, której możliwość zawierania wynika z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Istota umowy sponsoringowej sprowadza się do przekazania przez sponsora określonych świadczeń (zwłaszcza pieniężnych) na rzecz podmiotu sponsorowanego, a w zamian sponsor otrzymuje ekwiwalentne świadczenie o charakterze reklamowym lub promocyjnym (w szczególności rozpowszechnianie informacji o sponsorze np. w postaci logo umieszczanego na strojach sportowych czy promocji przez klub w mediach społecznościowych). Ze swej natury jest to więc umowa oparta na wzajemności świadczeń, w której sponsor nabywa odpłatnie usługi reklamowe lub promocyjne, które w przyszłości mają zaprocentować wzrostem uzyskiwanych przez niego przychodów. Podobne rozumienie umowy sponsoringowej prezentują w swoich wyjaśnieniach organy podatkowe[2]. Tak rozumiany sponsoring określany jest mianem sponsoringu właściwego, co powoduje, że koszty poniesione przez sponsora (przedsiębiorcę) stanowią w całości jego koszty uzyskania przychodów. Co również potwierdzają organy podatkowe w swoich interpretacjach[3].

Ukształtowana w powyższy sposób w oparciu o umowę sponsoringową relacja przedsiębiorcy z klubem sportowym, powoduje, że przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów 100% wydatków poniesionych na wsparcie klubu sportowego. Wprowadzona dodatkowo od 1 stycznia 2022 roku ulga sponsoringowa powoduje, że w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorcy w swoich rozliczeniach podatkowych mogą uwzględnić 150% wydatków poniesionych na wsparcie klubu sportowego (100% jako koszt uzyskania przychodu i 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania).

Korzyść jaką osiąga przedsiębiorca najlepiej zobrazujmy na prostym przykładzie.

Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, będącego płatnikiem podatku liniowego w stawce 19%. Przedsiębiorca ten, na mocy zawartej z klubem umowy sponsoringowej przekazuje na jego rzecz kwotę 20 000 zł na zakup sprzętu sportowego. Zatem już tę kwotę uwzględnia w całości jako koszt uzyskania przychodów. Przyjmijmy, że dochód naszego przedsiębiorcy wynosi 100 000 zł. Zatem od tej kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania w ramach ulgi sponsoringowej odliczamy 50% kosztów poniesionych na zakup sprzętu sportowego (100 000 zł – 10 000 zł = 90 000 zł). Bez ulgi sponsoringowej przedsiębiorca zapłaciłby podatek w wysokości 19 000 zł (100 000 zł x 19% = 19 000 zł). Dzięki skorzystaniu z ulgi zapłaci 17 100 zł (90 000 zł x 19% = 17 100 zł). Dzięki uldze przedsiębiorca „zaoszczędzi” w podatku w tym przypadku kwotę 1900 zł.

Poprzez wprowadzenie ulgi sponsoringowej środowisko sportowe i przedsiębiorcy otrzymały narzędzie do budowania i pogłębiania współpracy opartej na obustronnych korzyściach. Na ocenę jak ulga funkcjonuje w praktyce przyjdzie jeszcze czas. Jednak wzrastające zainteresowanie ulgą pozwala wysnuć wniosek, że stanie się ona ważnym elementem wpływającym na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania – z perspektywy środowisk sportowych oraz na promocję i budowę wizerunku – z perspektywy przedsiębiorców.

 

 

[1] https://prawosportowe.pl/a/nowa-ulga-podatkowa-dla-przedsiebiorcow-wspierajacych-sport?fbclid=IwAR1cd5lTJCj63gEZ_Ow_l8sSlf_O4FlOda-Ty_RlJUAoFBgrtt1v7ccmnlQ

[2] Np. Pismo z dnia 27 lutego 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.548.2019.3.OK

[3] Np. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 października 2012 roku, sygn. ILPB3/423-283/12-2/JG

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.