Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Technologia rozpoznawania twarzy na arenach sportowych

29.11.2023

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, że robot-pies ochroniarski wyposażony w kamery i funkcję rozpoznawania twarzy będzie krążył po obiekcie sportowym w Stanach Zjednoczonych. Na stadionie Mercedes Benz w Atlancie w stanie Georgia zaprezentowano Benzie the DroneDog. Benzie będzie autonomicznie patrolować obszar 11 akrów i przesyłać wideo w czasie rzeczywistym. Twórca robota twierdzi, że oprócz rozpoznawania twarzy robot może rozpoznawać tablice rejestracyjne oraz wykrywać materiały wybuchowe i narkotyki.

Technologia rozpoznawania twarzy – Face Recogniotion Technology (FRT) znana jest głownie jako narzędzie wykorzystywane do kontroli dostępu do budynków, komputerów, systemów informatycznych, identyfikacji osób znajdujących się na danym terenie. Coraz częściej jednak (czego przykładem jest chociażby DroneDog) można ją spotkać jako narzędzie bezpieczeństwa i marketingu stosowane na dużych obiektach sportowych. Do przykładowych zastosowań FRT na arenach sportowych możemy zaliczyć:

 • identyfikacja osób znajdujących się na liście osób z zakazem wstępu na imprezy sportowe;
 • autoryzacja wstępu na stadion z wykorzystaniem zarejestrowanych twarzy, eliminując przy tym konieczność posiadania fizycznych biletów;
 • personalizację reklam czy komunikatów wyświetlanych na ekranach, dobór muzyki
  w czasie przerw na podstawie analizy mimiki twarzy kibiców;
 • monitorowanie zachowań kibiców celem szybszego reagowania na zachowania niepożądane, a także szybsza identyfikacja osób stwarzających zagrożenie;
 • lepsza personalizacja świadczonych usług;
 • lokalizacja zaginionego w tłumie rodzica/dziecka.

Jak na razie tego rodzaju szczególne rozwiązania można spotkać na niektórych obiektach poza Europą. 

FRT mimo jej niewątpliwych korzyści dla bezpieczeństwa kibiców oraz poprawy ich komfortu w zakresie korzystania z różnego rodzaju atrakcji podczas wydarzeń sportowych czy kulturalnych budzi wiele kontrowersji. Stosowanie technologii rozpoznawania twarzy jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem znacznych ilości danych osobowych. Korzystanie z rozpoznawania twarzy ma bezpośredni lub pośredni wpływ na podstawowe prawa i wolności człowieka takich jak godność ludzka czy swoboda przemieszczania. Technologia ta opiera się na przetwarzaniu danych biometrycznych, dlatego obejmuje przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO. Technologia FRT ingeruje w podstawowe prawo do ochrony danych osobowych zagwarantowane w art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czy da się zatem odpowiednio zrównoważyć korzyści płynące z FRT a potencjalne zagrożenia związane z jej użytkowaniem? Jak w przypadku każdej technologii, tak i tutaj przy jej projektowaniu może dojść do błędów w projektowaniu i w użytkowaniu co może skutkować m.in. ryzykiem fałszywych identyfikacji, co może w konsekwencji prowadzić do zatrzymania i oskarżenia niewłaściwych osób. Ponadto istnieje ryzyko, że systemy rozpoznawania twarzy mogą być wykorzystywane do dyskryminacji określonych grup społecznych.

17 maja br. European Data Protection Board (Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, dalej jako: EROD) przyjęła ostateczną wersję swoich wytycznych w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w obszarze egzekwowania prawa. Wytyczne zawierają wskazówki dla prawodawców unijnych i krajowych, a także organów ścigania, dotyczące wdrażania i korzystania z systemów technologii rozpoznawania twarzy. Jednym z wniosków w ramach dokumentu jest uznanie przez EROD wspieranych przez sztuczną inteligencję systemów rozpoznawania twarzy, które kategoryzują osoby na podstawie ich danych biometrycznych
w klastry według pochodzenia etnicznego, płci, a także orientacji politycznej lub seksualnej, za niezgodne z Kartą Praw Podstawowych. W opublikowanych Wytycznych EROD skupia się głównie na kwestiach związanych z zapewnieniem porządku publicznego przy pomocy tej technologii. Wytyczne EROD nie są wiążące, ale stanowią drogowskaz pokazujący najważniejsze kwestie, o jakich organy porządku publicznego powinny pamiętać przy okazji wdrażania przedmiotowej technologii.

Z treścią Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement Version 2.0 Adopted on 26 April 2023 można zapoznać się na stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb_guidelines_202304_frtlawenforcement_v2_en.pdf

Według zaleceń Rady dane biometryczne powinny być przetwarzane tylko w sytuacjach koniecznych z odpowiednimi zabezpieczeniami i zgodnie z prawem UE. Natomiast wszystkie podmioty korzystające z tej technologii powinny przede wszystkim uwzględniać potencjalne ryzyka jakie niosą te czynności dla osób, których dane są przetwarzane, a także zapewnić monitorowanie dostępu i operacji na danych.

W połowie tego roku Francja przyjęła odpowiednie ustawodawstwo, na podstawie którego przyznała sobie prawo do korzystania z monitoringu opartego na algorytmach dokonujących wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym m.in. na podstawie skanowania twarzy przechodniów. Przepisy te przez przeciwników nazywane są niekiedy monitoringiem na dopingu, gdyż jako uzasadnienie do ich wprowadzenia podano m.in. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników igrzysk olimpijskich i paralimpijskich, które odbędą się 2024 r.
w Paryżu.

Czas pokaże w jakich kierunkach pójdą ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich w zakresie FRT.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.