Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Standardy ochrony danych osobowych i ich rola w walce z dopingiem

27.10.2015

Po ostatniej aferze antydopingowej w środowisku lekkoatletycznym i podważeniu uczciwego sposobu zdobycia 1/3 medali na największych imprezach w latach 2001-2012, jedni wieszczą rychły koniec panowania królowej sportu, inni dopisują do portfolio agencji antydopingowych kolejną porażkę. Mnie natomiast w związku z całą sytuacją zainteresowało inne zagadnienie, być może w tym przypadku schodzące na drugi plan, jednakże w ogólnej dyskusji na temat polityki antydopingowej – wyjątkowo aktualne i ważne. Dane dotyczące ogromnej liczby 12 tysięcy próbek krwi ponad 5 tysięcy sportowców ujrzały światło dzienne w roku, w którym Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) jako  credo swojej strategii przyjęła “It’s all about the clean athletes.” Jak podkreśla WADA, prawa i interesy uczciwych sportowców mają być nadrzędnym celem, a nieuczciwe praktyki dopingowe są ich największym zagrożeniem. Jakie zatem gwarancje ochrony podstawowych praw gwarantują sportowcom organizacje antydopingowe? WADA oficjalnie zaprzeczyła, że ujawnione przez brytyjski “The Sunday Times” i niemiecką ARD/WDR informacje pochodziły z bazy danych ADAMS i zapewnia sportowców o wysokim standardzie i całkowitym bezpieczeństwie korzystania z ich systemu. Już jednak samo jego wprowadzenie wywowałało całą falę kontrowersji w środowisku sportowym, jako zbyt dokuliczlie dla życia prywatnego sportowców. Taka nadmierna ingerencja w podstawowe prawa człowieka musi mieć po pierwsze uzasadnioną podstawę prawną, a po drugie wprowadzając takie ograniczenia należy zapewnić odpowiednie środki ochrony przed nadużyciami. Takich środków ochrony prywatności sportowcy mogą szukać przed sądami unijnymi (czyli sądami państw członkowskich stosującymi prawo unijne). W sprawie Meca-Medina dotyczącej dwóch pływaków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mimo oddalenia wniosku sportowców, uznał, że nie można wyłączyć całej działalności sportowej z zakresu stosowania Traktatu. Czysto sportowy charakter przepisów (a za takie Trybunał uznał przepisy antydopingowe) nie skutkuje wyłączeniem osoby wykonującej działalność, którą przepis ten reguluje czy też podmiotu, który go wydał z zakresu stosowania Traktatu. Orzeczenie jest to o tyle ważne, że otwiera drogę do kwestionowania regulacji organizacji sportowych na gruncie prawa unijnego, jako niezgodnych z Traktatami. Dlatego też analizując nowy (wszedł w życie w styczniu 2015 roku) Międzynarodowy Standard Ochrony Prywatności i Danych Osobowych (ISPPPI) Światowej Agencji Antydopingowej warto skonfrontować go, posiłkując się kilkoma przykładami, z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Zgodnie z art. 6 ISPPPI dane zawodników przetwarzane mogą być na podstawie przepisów prawa lub za zgodą, co jest standardem wprowadzonym również w prawie unijnym, w tym we wspomnianej Dyrektywie. Organizacja antydopingowa może gromadzić i przetwarzać dane sportowca pomimo jego sprzeciwu, który skutkować może uniemożliwieniem uczestnictwa w zorganizowanym sporcie oraz może stanowić naruszenie Kodeksu i unieważnić wyniki uzyskane podczas zawodów. W takim przypadku zawodnik jest stawiany w sytuacji, w której na wadze położyć musi z jednej strony swoje prawo do prywatności a z drugiej swoją karierę. Dodając do tego nierównouprawnienie podmiotów w relacji jednostka-organizacja trudno mówić o dobrowolności udzielenia zgody. Dlatego wątpliwe jest, aby powoływanie się na tę podstawę mogło być wykorzystywane przez organizacje antydopingowe w celu uzasadnienia gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zdecydowanie mniej chwiejnym fundamentem może być wymieniony w art. 7(e) dyrektywy interes publiczny. Z kolei art. 5 ISPPPI nakłada obowiązek przetwarzania odpowiednich i proporcjonalnych danych osobowych. Koresponduje to z przyjętą przez Światową Agencję Antydopingową polityką przeprowadzania kontroli jedynie w niezbędnym zakresie, czyli w sytuacji obawy skorzystania z konkretnej substancji (metody) przez konkretną kategorię sportowców w konkretnej dyscyplinie i czasie. Metodyka doboru sportowców do tzw. zarejestrowanej grupy zawodników to temat szeroki i warty rozwinięcia, dlatego w tym miejscu chciałabym jedynie zaznaczyć, że powinna ona być na tyle jasna i przejrzysta, aby w prosty sposób umożliwić rozgraniczenie między kontrolą uzasadnioną a tą zbędną. Dotyczyć to może np. sytuacji, gdy sportowiec, który według obiektywnych mierników poddawany jest zbyt częstym badaniom, co zbytnio ingeruje w jego prawo do prywatności. Odnosi się to również do możliwości uzyskania przez organizację antydopingową potrzebnych informacji inną drogą niż poprzez uzupełnianie danych w systemie ADAMS, na przykład gdy sportowiec przebywa na zgrupowaniu kadry narodowej i wiadomo jaki jest jego rozkład dnia. Sami sportowcy mają również prawo do otrzymywania przejrzystych informacji w ciągu całego okresu trwania przetwarzania ich danych osobowych. Obowiązkiem organizacji antydopingowych jest poinformowanie sportowców w sposób dla nich zrozumiały o:

 • nazwie organizacji gromadzącej dane osobowe;
 • rodzaju gromadzonych danych;
 • celach, dla których dane osobowe mogą być używane i czasie ich przechowywania;
 • innych potencjalnych odbiorcach danych osobowych;
 • możliwości i okoliczności,w których dane osobowe mogą, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, być ujawnione publicznie;
 • prawach uczestnika, spoosbie wykonywania tych praw, w tym o procedurze składania skarg zgodnie z artykułem 11.5 ISPPPI.

Udzielenie niektórych informacji może być czasowo wstrzymane, gdy miałoby to przeszkodzić w prowadzeniu postępowania antydopingowego lub gdy takie postępowanie mogłoby nie osiągnąć swoich celów. Wymieniona wyżej procedura przewidziana w art. 11.5. daje możliwość złożenia skargi, gdy uczestnik ma uzasadnione przekonanie, że organizacja antydopingowa nie przestrzega niniejszego międzynarodowego standardu. W przypadku, gdy skarga nie może być w zadowalający sposób rozpatrzona, uczestnik może powiadomić WADA lub złożyć skargę do CAS (Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu). Powołane przeze mnie wcześniej orzeczenia w sprawie Meca-Medina nie wyłącza jednak uprawnienia do podważenia samego standardu i przepisów antydopingowych w sytuacji ich niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym. Przytoczone przeze mnie wyżej przykłady unormowań ISPPPI nie są same w sobie niezgodne z międzynarodowym standardami ochrony danych osobowych, w tym unijną dyrektywą 95/46/WE. Co więcej, często jak w przypadku art. 7 (obowiązek informacyjny) są prawie dosłownym powtórzeniem przepisów wyżej wymienionej Dyrektywy. Problemem może być natomiast praktyczna realizacja tych postanowień. Po pierwsze ze względu na specyfikę  działań podejmowanych przez organizację antydopingowe, po drugie przez szeroki zakres ingerencji w prawo do prywatności sportowców. W celu stworzenia kompleksowego programu walki z dopingiem to właśnie realizacja standardów przysporzyć może niemałych problemów, ale jest nie mniej ważna niż cel główny i dlatego opracowywanie i egzekwowanie takich standardów powinno być dokonywane ze szczególną starannością. Niezależnie od wielu drobnych niedociągnięć i poważnych wad programu walki z dopingiem, można pokusić się o jedno porównanie. Z systemem ADAMS jest trochę jak z demokracją według Winstona Churchilla – to najgorszy ustrój, ale jak dotąd nie wymyślono niczego lepszego. Dlatego być może zamiast postulowanej często w takich gorących około-aferowych okresach całkowitej rezygnacji z walki z dopingiem, lepiej pracować nad ulepszeniem tego, co do tej pory osiągnięto? W debacie zarówno akademickiej jak i tej mniej fachowej wciąż brakuje głosów sportowców. To właśnie postawa zawodników, którym zależy na idei uczciwego sportu i poszanowaniu ich własnych praw, może pomóc znaleźć złoty środek. Dlatego uważam, że równie ważnym zadaniem dla WADA co tworzenie sprawnych narzędzi do walki z dopingiem, jest efektywne zaangażowanie sportowców w dyskusję o ich prawach. A obowiązkiem sportowców jest zajęcie stanowiska – dzięki temu łatwiej będzie stworzyć rozwiązania zadowalające wszystkich zainteresowanych.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.