Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

„Sprawiedliwi” meczów siatkarskich #3

14.03.2023

Dzisiejszym wpisem chciałbym kontynuować „podróż” po unormowaniach w zakresie tematyki statusu prawnego oraz praw i obowiązków jakie wiążą się z wykonywaniem funkcji sędziego meczów piłki siatkowej. Wspomniana „podróż” ma na celu stworzenie ogólnego poglądu na pracę zarówno sędziów siatkarskich, jak i podmiotów, które zostały wyposażone w szereg kompetencji w tym zagadnieniu.

Po przeanalizowaniu zadań jakie spoczywają na osobach Sędziego Pierwszego, Sędziego Drugiego, Sekretarza oraz Sędziów Liniowych, dzisiaj skupię się na podmiotach, których działalność jest ograniczona przede wszystkim do rozgrywek w najwyższej klasie w piłce siatkowej zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, czyli rywalizacji o tytuł siatkarskiego Mistrza Polski. W związku z tym, oprócz odwoływania się do przytaczanych już w przeszłości Oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę Siatkową 2021-2024 (dalej jako: Oficjalne Przepisy Gry), należy również odnieść się do Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej (dalej jako: Regulamin Profesjonalnego Współzawodnictwa).

W związku z powyższym w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na sędziego, którego powołanie do życia uwarunkowane było wdrożeniem nowoczesnej technologii, zaczerpniętej z tenisa ziemnego, czyli systemu challenge. Wraz z wprowadzeniem możliwości wideoweryfikacji (przez trenerów prowadzących swoje zespoły w trakcie meczu) zdecydowanej części decyzji arbitrów danego spotkania, organy prawodawcze w świecie siatkówki utworzyły nową funkcję, która zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry nazwana została Sędzia Challenge. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że dokonując wykładni przepisów pkt. 25 Oficjalnych Przepisów Gry wprost widać, że są to regulacje o charakterze międzynarodowym, zaś w odniesieniu do naszych krajowych rozgrywek ligowych ta kwestia jest dostosowana do ogólnych regulacji, ale również odrobinę zmodyfikowana na potrzeby wewnętrzne.

Zaczynając od generalnych uregulowań to zgodnie z pkt. 25.1 Oficjalnych Przepisów Gry Sędzia Challenge wykonuje swoje obowiązki w specjalnie wydzielonym miejscu, określonym przez Delegata Technicznego FIVB.

Do jego obowiązków należy:

 • nadzorowanie procedury challenge i zapewnienie, że proces ten przebiega zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi challenge;
 • po zakończeniu procedury challenge informowanie Sędziego Pierwszego o rodzaju błędu.
 • po zakończeniu meczu podpisanie protokołu zawodów.

W odniesieniu do uregulowań Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa to szczególną uwagę należy zwrócić na treść §35 przedmiotowego regulaminu. W §35 ust. 1 wskazano, że to spółka Polska Liga Siatkówki Spółka Akcyjna jest podmiotem uprawnionym do wyznaczenia, na wszystkie mecze w ramach rozgrywek i zawodów profesjonalnych kobiet oraz mężczyzn, w tym mecze Superpucharu Polski, a także mecze rundy finałowej Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, podmiot, do którego obowiązków należy obsługa systemu wideoweryfikacji. Ponadto jako ciekawostkę warto podać, że zgodnie z §35 ust. 4 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa – w przypadku niewyznaczenia lub nieprzybycia na wyżej wskazany mecz podmiotu, do którego obowiązków należy obsługa systemu challenge, gospodarz meczu zobligowany jest do zagwarantowania podczas meczu dwóch Sędziów Liniowych.

Odnosząc się do rozgrywek siatkarskich lig zawodowych w Polsce zasadnym jest również wspomnieć o osobach Kwalifikatora oraz Komisarza Technicznego. W odniesieniu do zadań pierwszego z wymienionych podmiotów to wprost należy odnieść się do §31 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa, który określa, że jest on wyznaczany przez PZPS w celu dokonania oceny pracy komisji sędziowskiej prowadzącej dany mecz. Zdecydowanie szersza uwaga w przytoczonym wcześniej dokumencie poświęcona została osobie Komisarza Technicznego. Na podstawie §33 ust. 1 możemy dowiedzieć się, że PLS S.A. jako podmiot zarządzający rozgrywkami ligowymi w piłce siatkowej w Polsce, wyznacza na wszystkie mecze w ramach rozgrywek oraz zawodów profesjonalnych Komisarza Technicznego, do którego obowiązków należy kontrola przestrzegania wymogów organizacyjnych związanych z rozgrywaniem meczu, w tym w szczególności ocena organizacji meczu pod względem porządku oraz bezpieczeństwa drużyn, komisji sędziowskiej, członków organu zarządzającego klubu oraz innych osób towarzyszących drużynie lub w inny sposób z nią związane (niebędące członkami sztabu szkoleniowego i zawodnikami), a także publiczności – zarówno przed, w trakcie jak i bezpośrednio po zawodach.

Warto również dodać, że Komisarz Techniczny, zgodnie z §35 ust. 2 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa, zobowiązany jest złożyć PLS S.A. pisemne sprawozdanie, w którym wskazane są spostrzeżenia (w tym ewentualne uchybienia) – będące efektem dokonanych przez Komisarza Technicznego czynności.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.