Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

„Sprawiedliwi” meczów siatkarskich #1

08.12.2022

Dzisiejszy wpis o trochę enigmatycznym tytule będzie pierwszym, w którym swoją uwagę skupię na wybranych przez siebie aspektach odnoszących się do statusu prawnego oraz pracy sędziego piłki siatkowej. Z uwagi na moje zarówno bierne (jako kibic) jak i czynne (jako gracz-amator oraz trener) długoletnie zainteresowanie siatkówką chciałbym zwrócić uwagę na te najmniej znane, a często nieoczywiste kwestie funkcjonowania osób wchodzących w skład szeroko pojętego zespołu sędziowskiego, do którego zaliczam komisję sędziowską – uregulowaną w treści dokumentu: Oficjalne Przepisy Gry w Piłkę Siatkową 2021-2024 oraz inne podmioty, których status prawny unormowany został na mocy odrębnych regulacji.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – dzisiejszy wpis poświęcony zostanie statusowi prawnemu oraz prawom i obowiązkom sędziów siatkarskich, których praca jest najbardziej uwidoczniona w trakcie meczów piłki siatkowej (na każdym ligowym poziomie rozgrywkowym), a mianowicie Sędziemu Pierwszemu oraz Sędziemu Drugiemu. Jak już zostało to na wstępie zasygnalizowane, niniejsze kwestie aktualnie są uregulowane w Rozdziale 8 Oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę Siatkową 2021-2024 (dalej jako: Oficjalne Przepisy Gry).

Zaczynając omawianie roli jaką w meczu piłki siatkowej odgrywa Sędzia Pierwszy, należy przyznać, że każdy kibic oglądający, chociaż raz w życiu, rywalizację siatkarską orientuje się, iż jest to postać, która zajmuje swoje miejsce na stanowisku usytuowanym na jednym końcu siatki, po przeciwnej stronie do Sędziego Drugiego oraz Sędziego Sekretarza. Co warte podkreślenia przytoczone stanowisko przyjmuje formę podwyższonej konstrukcji, która zgodnie z pkt. 23.1 Oficjalnych Przepisów Gry musi umożliwić Sędziemu Pierwszemu, aby w pozycji stojącej jego wzrok znajdował się około 50 cm ponad górną krawędzią siatki. Przechodząc do uprawnień i obowiązków jakie w trakcie meczu spoczywają na osobie Sędziego Pierwszego to ma on prawo w głównej mierze do:

 • prowadzenia meczu od początku do końca, gdzie podejmowane przez niego decyzje mają charakter ostateczny, zaś on sam jest upoważniony do zmiany decyzji innych członków komisji sędziowskiej, jeśli uzna, że są błędne;
 • pomimo, iż zgodnie z pkt. 23.2.4 Oficjalnych Przepisów Gry nie może zezwolić na jakiekolwiek dyskusje związane z podjętymi przez siebie decyzjami, to na prośbę grającego kapitana udziela on wyjaśnień dotyczących zastosowania lub interpretacji Oficjalnych Przepisów Gry, na podstawie których podjął swoją decyzję;
 • decydowania przed oraz podczas meczu – czy wyposażenie pola gry i warunki spełniają wymagania niezbędne do gry.

Do wymienionych w pkt. 23.3 Oficjalnych Przepisów Gry obowiązków Sędziego Pierwszego należy przede wszystkim:

 • przed meczem: sprawdzanie stanu pola gry, piłek i innych sprzętów, dokonywanie losowania w obecności kapitanów zespołów, nadzorowanie rozgrzewki zespołów;
 • w trakcie meczu: decyduje o:
 1. błędach zawodnika zagrywającego i błędach ustawienia zespołu zagrywającego, w tym zasłony;
 2. błędach odbicia piłki;
 3. błędach nad siatką oraz błędach kontaktu zawodnika z siatką, głównie (ale nie tylko) po stronie ataku;
 4. spełnionym ataku, jeśli zawodnik uderzył znajdującą się powyżej siatki piłkę, wystawioną palcami sposobem górnym przez Libero, znajdującego się w swojej strefie ataku;
 5. piłce przekraczającej całkowicie pionową płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką;
 6. spełnionym bloku zawodników linii obrony lub próbie bloku Libero;
 7. piłce przekraczającej płaszczyznę siatki całkowicie lub częściowo poza przestrzenią przejścia w kierunku boiska przeciwnika lub mającą kontakt z antenką po swojej stronie boiska;
 8. piłce z zagrywki lub po trzecim odbiciu przechodzącej nad lub poza antenką po swojej stronie boiska;
 9. błędach ataku Libero i zawodników linii obrony.

Ponadto udziela sankcji za niewłaściwe zachowanie i opóźnianie gry.

 • po zakończonym meczu: sprawdza oraz podpisuje protokół zawodów.

Równie ważnym i równie nieodłącznym elementem widowiska siatkarskiego, co osoba Sędziego Pierwszego jest stojący poza boiskiem w pobliżu słupka – po przeciwnej stronie Sędziego Pierwszego – Sędzia Drugi. Jako ciekawostkę (gdyż osobiście nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją) można wskazać, że zgodnie z pkt. 24.2.1 Oficjalnych Przepisów Gry, Sędzia Drugi może zastąpić Sędziego Pierwszego, jeżeli ten stanie się niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.

Do jego najważniejszych uprawnień zaliczyć można:

 • kontrolowanie pracy sekretarza zawodów;
 • nadzorowanie członków zespołu siedzących na ławce i informowanie Sędziego Pierwszego o ich niewłaściwym zachowaniu;
 • udzielanie regulaminowych przerw w grze, kontrolowanie czasu ich trwania i odrzucania próśb nieuzasadnionych;
 • kontrolowanie liczby przerw na odpoczynek i zmian zawodników wykorzystanych przez każdy zespół. Sygnalizowanie Sędziemu Pierwszemu i trenerowi, którego to dotyczy, drugą przerwę na odpoczynek oraz piątą i szóstą zmianę zawodników;
 • w przypadku kontuzji zawodnika – wyraża zgodę na zmianę narzuconą zawodnika lub przyznaje 3-minutową przerwę dla zawodnika kontuzjowanego.
 • sprawdzanie stanu podłoża (zwłaszcza w strefie ataku).

Z drugiej strony do obowiązków Sędziego Drugiego należy w głównej mierze:

 • sprawdzanie – czy faktyczne ustawienie zawodników na boisku jest zgodne z podanym na kartce ustawieniem początkowym zespołu;
 • w trakcie meczu: Sędzia Drugi gwiżdżąc i sygnalizując decyduje o:
 1. kontakcie z boiskiem po stronie przeciwnika i wkroczeniu pod siatką w przestrzeń przeciwnika;
 2. błędach ustawienia zespołu przyjmującego zagrywkę;
 3. błędnym kontakcie zawodnika z siatką głównie (ale nie tylko) po stronie bloku, lub z antenką po swojej stronie boiska;
 4. spełnionym bloku zawodników linii obrony, próbie bloku Libero lub błędach ataku zawodników linii obrony albo Libero;
 5. zetknięciu się piłki z ciałem obcym;
 6. zetknięciu się piłki z podłożem w przypadku, gdy sędzia pierwszy nie jest w stanie tego zauważyć;
 7. piłce przekraczającej pionową płaszczyznę siatki w kierunku boiska przeciwnika całkowicie lub częściowo poza przestrzenią przejścia lub mającej kontakt z antenką po swojej stronie boiska;
 8. piłce z zagrywki lub po trzecim odbiciu przechodzącą nad lub poza antenką po swojej stronie boiska;
 • po zakończeniu meczu: sprawdza i podpisuje protokół zawodów.

Kolejny wpis poświęcony zostanie mniej widocznym dla oka kibica członkom komisji sędziowskiej jacy również biorą udział w meczach piłki siatkowej, a także podmiotom, których uczestnictwo w meczu regulują inne korelujące z Oficjalnymi Przepisami Gry akty prawne.

             

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.