Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB 2022

08.04.2022

Wczoraj ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Rządowego Programu KLUB 2022. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Pierwszy raz w historii Programu sięgającej 2016 roku wyłoniono ogólnopolskiego operatora programu – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, który ma za zadanie rekrutację klubów objętych wsparciem. Dodatkowo, tegoroczna edycja jest również rekordowa pod względem budżetu na realizację Programu. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na jego realizację w 2022 roku 66, 5 miliona złotych. To o 15 % więcej w stosunku do zeszłorocznej edycji.

Dzisiejszy wpis to zatem dobra okazja do tego, aby przybliżyć najistotniejsze wymogi ubiegania się o wsparcie. Pomocna na pewno okaże się też strona internetowa - https://rzadowyprogramklub.pl/, którą przygotował operator Programu – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Znajdziemy tam najistotniejsze informacje o Programie, zasady, regulamin, najczęściej zadawane pytania czy kontakt do operatora krajowego i operatorów wojewódzkich.

Cele Programu

Naczelną ideą przyświecającą Programowi od chwili jego wprowadzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest dbałość o zapewnienie odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży jako niezbędnego elementu do kształtowania odpowiednich nawyków w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia na każdym jego etapie.

Według wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki podstawowymi celami Programu są  w szczególności:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie, w jakiej wysokości i na jaki cel?

O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe (w tym także uczniowskie kluby sportowe) działające w formie prawnej stowarzyszenia. Podstawowym celem działalności statutowej takich podmiotów musi być upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowym wymogiem dla klubu sportowego jest konieczność prowadzenia formalnie zarejestrowanej działalności sportowej co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie (wnioskując o wsparcie klub sportowy musi załączyć wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę).

Dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizacji obozów sportowych. Kluby sportowe jednosekcyjne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 10 000 zł ( w tym kwotę 6000 zł należy przeznaczyć na wynagrodzenia trenerów, a 4000 zł na zakup sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego). Natomiast kluby sportowe wielosekcyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 15 000 zł ( w tym kwotę 9000 zł należy spożytkować na wynagrodzenia trenerów, a 6000 zł na zakup sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego).

Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania

Istotnym warunkiem uzyskania wsparcia jest zagwarantowanie przez klub sportowy w kosztorysie zadania udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszego niż 5 % całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty zwłaszcza ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych, w tym w postaci pracy wolontariuszy – na bazie stosownej umowy z określoną wyceną świadczenia. Udziału własnego nie można natomiast finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dodatkowo, wsparcie zostanie udzielone wyłącznie tym klubom sportowym, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza kwoty 200 000 zł. Kluby sportowe ubiegające się o dofinansowanie muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy.

Ważnym wymogiem w przypadku zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu są testy sprawnościowe, które muszą przejść uczestnicy (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania). Wyniki tych testów będą następnie wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów.

Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Same zaś środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na warunkach określonych umową i prawidłowo rozliczone. Po zakończonej realizacji Programu należy przedstawić Operatorowi Krajowemu sprawozdanie merytoryczne wraz z dowodami księgowymi potwierdzającymi prawidłowe wykorzystanie otrzymanych środków.

 

W jaki sposób i do kiedy złożyć wniosek, a  do kiedy zrealizować zadanie?

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać najpóźniej do 6 czerwca 2022 r. w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, przy czym kluby sportowe, które pozyskały środki w ramach dofinansowania, są zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do 30 listopada 2022 roku.

Rządowy Program KLUB od chwili jego wprowadzenia w życie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym corocznie wzrastająca liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia (2151 w 2016 roku, a już 5172 w 2021 roku), a także stale wzrastająca ilość przeznaczanych środków finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na jego realizację (z 23, 8 miliona złotych w 2016 roku, do 66, 5 miliona złotych w tym roku). Realizacja Programu Klub udowodniła, że wpisuje się w realne potrzeby lokalnego środowiska sportowego, które jest przecież miejscem, gdzie bardzo często pierwsze szlify otrzymują największe sportowe talenty.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.