Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Rosja objęta 4-letnim zakazem. Decyzja WADA ws Rosyjskiej Agencji Antydopingowej

10.12.2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. Komitet Wykonawczy WADA przychylił się do rekomendacji złożonych przez Komitet WADA ds. Kontroli Zgodności i zastosował w stosunku do Rosyjskiej Agencji Antydopingowej czteroletni okres niezgodności ze Światowym Kodeksem Antydopingowym (dalej: Kodeks). Jakie są konsekwencje tej decyzji? O tym w dzisiejszym blogu.

Okoliczności

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że problemy z RUSADĄ Światowa Agencja Antydopingowa ma od dawna. W roku 2015 światło dzienne ujrzał raport profesora Richarda McLarena, wskazujący na systematyczny i sponsorowany odgórnie proces stosowania dopingu w trakcie i po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi 2014. W efekcie RUSADA została uznana za niespełniającą wymogów Kodeksu, co wiązało się z wprowadzaniem sankcji i ograniczaniem udziału rosyjskich sportowców na imprezach międzynarodowych. We wrześniu 2018 r., WADA stwierdziła „zgodność z Kodeksem” RUSADA pod określonymi warunkami.  Ponieważ zachodziły podejrzenia fałszowania i manipulowania danymi dotyczącymi rosyjskich sportowców, najistotniejszym wymogiem było dostarczenie autentycznych wyników badan i testów przeprowadzanych przez RUSADA.

Owe wyniki były dla WADA niezbędne do: 1) finalnego sformułowania zarzutów i ustalenia osób odpowiedzialnych za dopuszczanie dopingu wśród sportowców z Rosji, 2) pociągnięcie do odpowiedzialności sportowców, którzy dopuścili się stosowania dopingu, 3) oczyszczenie z podejrzeń sportowców niewinnych.

Konsekwencje

Ponieważ wskazany powyżej obowiązek nie został zrealizowany, Komitet WADA ds. Kontroli Zgodności wystąpił do Komitetu Wykonawczego WADA z propozycjami sankcji, które spotkały się z pełną akceptacją. Na skutek decyzji, w ciągu najbliższych 4 lat:

1) rosyjscy przedstawiciele nie mogą być członkami organów, komitetów, zarządów, któregokolwiek z sygnatariuszy Kodeksu;

2) rosyjscy przedstawiciele nie mogą brać udziału w Głównych Wydarzeniach Sportowych, przez które należy rozumieć: a) Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (letnie i zimowe); b) Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie (letnie i zimowe); c) wszelkie inne wydarzenia sportowe o porównywalnym zasięgu np. Mistrzostwa Świata organizowane lub sankcjonowane przez dowolnego sygnatariusza Kodeksu;

3) Rosja nie może organizować lub ubiegać się o organizację Głównych Wydarzeń Sportowych;

4) jeżeli sygnatariusz Kodeksu przyznał już Rosji organizację Głównego Wydarzenia Sportowego, musi anulować swój wybór, chyba że jest to prawnie lub praktycznie niemożliwe. Dodatkowo, bez względu na 4-letni okres kary, Rosja nie może organizować Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2032 r.;

5) rosyjska flaga nie może być użyta podczas któregokolwiek z Głównych Wydarzeń Sportowych;

6) członkowie organów Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego nie mogą brać udziału w żadnym Głównym Wydarzeniu Sportowym;

7) rosyjscy sportowcy mogą uczestniczyć w Głównych Wydarzeniach Sportowych, jeżeli będą w stanie wykazać m.in., że nie są w żaden sposób powiązani z rosyjskim zinstytucjonalizowanym systemem dopingowym, nie figurują w raporcie McLarena, nie ma w stosunku do nich  żadnych potwierdzonych informacji o stosowaniu dopingu lub manipulowaniu wynikami badań, a także przeszli obowiązkowe badania antydopingowe związane z daną imprezą sportową.

Ponadto, na RUSADĘ został nałożony obowiązek pokrycia kosztów dochodzenia prowadzonego od stycznia 2019 r. oraz grzywna w wysokości albo 10% rocznego dochodu albo 100.000 USD (w zależności, która kwota będzie niższa). Należności muszą zostać uiszczone przed upływem 4-letniego okresu kary.

Odwołanie

RUSADA na podstawie art. 10.4.1. Międzynarodowego Standardu Zgodności Sygnatariuszy z Kodeksem[1] uprawniona jest do złożenia odwołania w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji. Wówczas spór zostanie przekazany do postępowania mediacyjnego prowadzonego w ramach Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

10.4.1. If the Signatory wishes to dispute the asserted non-compliance and/or the proposed Signatory Consequences and/or the proposed Reinstatement conditions, then (in accordance with Article 23.5.6 of the Code) it must notify WADA in writing within twenty-one days of its receipt of the notice from WADA. WADA shall then file a formal notice of dispute with CAS, and the dispute will be resolved by the CAS Ordinary Arbitration Division in accordance with the CAS Code of Sports-related Arbitration and Mediation Rules and this International Standard for Code Compliance by Signatories (and in the case of conflict between them, the latter shall prevail). (…)

Wnioski

Stanowcze kroki podjęte przez WADA nie są zaskoczeniem. Rosyjska Agencja Antydopingowa kilkukrotnie dostała szanse na samodzielne uporanie się z problemem dopingowym. Ponadto przyjęła na siebie określone zobowiązania w zamian za warunkowe „przywrócenie zgodności” z Kodeksem. Uchybienie warunkom musiało prowadzić do sankcji.

Na uwagę zasługuje przy tym sposób w jaki ograniczenia zostały nałożone. Skierowane są bowiem głownie w instytucje i władze właściwych, krajowych organów, umożliwiając jednocześnie starty sportowcom, którzy będą w stanie udowodnić swoją niewinność. Taka rekomendacja została zawarta we wnioskach Komitetu WADA ds. Kontroli Zgodności i cieszy fakt, że Komitet Wykonawczy WADA się do niej przychylił.

(fot. pixabay)

[1] International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS), dostęp:

 https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.