Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 3

08.01.2018

W poprzednim artykule omówiłem niektóre wykroczenia dyscyplinarne uregulowane w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Siatkowej i możliwe rodzaje i wymiary kar jakie mogą zostać orzeczone przez organy dyscyplinarne w przypadku ich popełnienia. Dziś, czas na kolejne, zapraszam do lektury!

Krytyka w trakcie lud po zawodach sędziów, ich orzeczeń lub decyzji Polskiego Związku Piłki Siatkowej przez zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego jest zagrożona - na mocy § 34 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS - karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości od 500 złotych do 2.500 złotych. Jeżeli do takiej krytyki dochodzi w trakcie lub po zawodach Ligi Zawodowej i dotyczy to także decyzji podmiotu zarządzającego Ligą Zawodową, to takie wykroczenie zagrożone jest karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną, ale już w wysokości od 1.000 złotych do 5.000 złotych.

Za rażące zachowanie polegające na krytyce podlega karze również klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Zagrożone jest ono – na mocy § 34 ust. 4 - karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Nie popełnia natomiast wykroczenia dyscyplinarnego polegające na krytyce, podmiot, który dokonuje uzasadnionej krytyki w oparciu o prawdziwe okoliczności dotyczące orzeczeń lub decyzji osób bądź innych podmiotów w obronie uzasadnionego interesu.

Kolejne wykroczenie to uregulowany w § 35 RD stan nietrzeźwości: „Kto, znajdując się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego bierze udział w zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy”. Ma ono również formę kwalifikowaną, dotyczącą zawodów lub wydarzenia towarzyszącego w Lidze Zawodowej i jest ono wówczas zagrożone karą okresowego zawieszenia w prawach na okres od 2 miesięcy do 12 miesięcy.

Niezależnie od rodzaju zawodów na mocy ust. 3: „Kto, odmawia poddania się badaniu stwierdzającemu trzeźwość lub pozostawanie pod wpływem środka odurzającego podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 2 miesięcy do 12 miesięcy”.

Innym wykroczenie jest prezentowanie i umieszczanie na ubiorach, niestosownych, mogących poniżyć w opinii publicznej treści. Zgodnie z § 36 ust. 1 RD takie wykroczenie popełnione podczas zawodów lub wydarzeń towarzyszących zagrożone jest karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 10.000 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 miesięcy. W ust. 2 uregulowana została forma kwalifikowana, dotycząca takiego typu zachowania podczas rozgrywek Ligi Zawodowej. Kara jest wówczas dwukrotnie wyższa, jeśli chodzi o karę pieniężną czy karę okresowego zawieszenia w prawach zawodnika. Zgodnie z tym przepisem:  „kto, podczas zawodów lub wydarzeń towarzyszących Ligi Zawodowej prezentuje, w tym umieszcza na ubiorach, niestosowne, mogące poniżyć w opinii publicznej treści, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 20.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy”.

Kary okresowego zawieszenia w prawach za to przewinienie w przypadku zawodników lub członków sztabu mogą być również orzekane na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów - na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Odmowa gry w kadrze narodowej, to z kolei, wykroczenie określone w § 37 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS. Zgodnie, z ust. 1, zawodnik, który bez usprawiedliwionej przyczyny odmawia gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek szczebla podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 6 miesięcy do 24 miesięcy. Tej samej karze podlega, osoba która nakłania zawodnika do odmowy gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek szczebla.

Innym wykroczeniem dyscyplinarnym w polskiej siatkówce jest gra w zawodach nieuprawnionego zawodnika, uregulowane w § 38 RD PZPS. W takim przypadku zawodnik podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy, a jeżeli przewinienie dotyczy meczu Ligi Zawodowej zagrożone jest karą okresowego zawieszenia w prawach na okres o 6 miesięcy do 24 miesięcy. Z kolei zgodnie z § 39 ust. 1, klub, w którego drużynie występuje w zawodach osoba nieuprawniona do gry lub występuje pod innym niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych, zaś zgodnie z ust. 2, klub Ligi Zawodowej, w którego drużynie występuje w zawodach osoba nieuprawniona do gry lub występująca pod innym niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych.

Podobnym wykroczeniem jest wystawienie przez klub w meczu osoby nieuprawnionej lub zawodnika zawieszonego w prawach. Zgodnie z § 40 ust. 1, klub, który wystawia do udziału w zawodach osobę nieuprawnioną lub zawodnika zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych, a zgodnie z ust. 2, klub, który wystawia do udziału w zawodach Ligi Zawodowej osobę nieuprawnioną lub zawodnika zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych.

I jeszcze jedno podobne przewinienie – posługiwanie się legitymacją zawodniczą lub wzięcie udziału w zawodach, z podaniem nieprawdziwych informacji co do tożsamości, wieku lub przynależności klubowej, uregulowane w § 41 Regulaminu. Zgodnie z ust. 1, kto, posługuje się legitymacją zawodniczą lub bierze udział w Zawodach podając nieprawdziwe informacje co do tożsamości, wieku lub przynależności klubowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 miesięcy, a zgodnie z ust. 2, jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 dotyczy zawodów Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Nie stawienie się sędziego na zawodach, to kolejne wykroczenie z Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest ono uregulowane w § 42 RD PZPS. Zgodnie z ust. 1, sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na zawodach, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek meczów. Natomiast, zgodnie z ust. 2, sędzia sędziujący mecze Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na zawodach, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 kolejek meczów.

Regulamin odróżnia też od nie stawienia się na zawody przez sędziego, także spóźnienie sędziego na zawody. Przesłanką uznania jest wg § 43 ust. 1 RD spóźnienia sędziego za wykroczenie dyscyplinarne jest „brak usprawiedliwionej przyczyny”. Organ dyscyplinarny rozpoznając sprawę musi zbadać, czy przyczyna spóźnienia może zostać wytłumaczona przez obwinionego jako usprawiedliwiona. Jeżeli tak, to czyn nie jest wykroczeniem. Jeżeli brak jest usprawiedliwienia dla tego spóźnienia, wówczas jest to wykroczenie dyscyplinarne.

par. 43

1. Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 1 kolejki Meczów.

W § 43 ust. 2 uregulowana jest kwalifikowana forma tego wykroczenia.

2. Sędzia sędziujący zawody Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek Meczów.

Wykroczeniem dyscyplinarnym uregulowanym w § 44 RD PZPS jest samowolne opuszczenie boiska przez zawodnika lub odmowa gry w meczu bez uzasadnionej przyczyny. Zgodnie z ust.1, takie przewinienie jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 4.000 złotych albo karą okresowego zawieszenia w prawach. Tej samej karze podlega także klub, którego drużyna samowolnie opuszcza boisko lub odmawia gry w meczu bez uzasadnionej przyczyny. Jest jeszcze kwalifikowana forma tego wykroczenia, związana z grą w Lidze Zawodowej, uregulowana w ust. 2. Karą w tym przypadku jest kara pieniężna w wysokości do 8.000 złotych albo kara okresowego zawieszenia w prawach.

I ostatnie wykroczenie. Zostało ono uregulowane § 45 RD. Jest to „celowa przegrana w zawodach”. W takim przypadku, klub podlega karze do 25.000 złotych, natomiast zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego – podlegają indywidualnie - karze pieniężnej do 7.500 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach.

I tu mamy formę kwalifikowaną formę wykroczenia, związaną z Ligą Zawodową. W tym przypadku, klub podlega karze pieniężnej w wysokości do 50.000 złotych, natomiast zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego - indywidualnie- karze pieniężnej do 15.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach.

Nie sposób w tak krótkich odcinkach na blogu omówić całego postępowania, więc przy omawianiu przepisów dyscyplinarnych w polskiej siatkówce, skoncentrowałem się na zakresach odpowiedzialności i poszczególnych wykroczeniach. W kolejnych odcinkach przyjrzę się przepisom dyscyplinarnym obowiązującym w piłce ręcznej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.