ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 2

W poprzednim odcinku pisałem o ogólnych zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej siatkówce.  Dziś pora na omówienie przepisów Działu III „Część Szczegółowa” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Katalog wykroczeń dyscyplinarnych w Regulaminie Dyscyplinarnym rozpoczyna się od § 30 RD, regulującego wykroczenie polegające na wypowiedziach lub innych działaniach poniżających. Zatem, podmiot, który wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku, gdy sprawca tego wykroczenia jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. Mamy tu zatem do czynienia z kwalifikowaną formą wykroczenia dyscyplinarnego. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów, a nie poszczególnych spotkań jak ma to miejsce w przypadku zawodników.

W § 31 Regulaminu uregulowano wykroczenie korupcyjne. Zatem, kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej sędziemu, zawodnikowi, członkowi sztabu szkoleniowego lub działaczowi sportowemu w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku tego wykroczenia dyscyplinarnego również mamy do czynienia z formą kwalifikowaną, związaną z Ligą Zawodową:

2. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku pełnieniem tej funkcji w ramach Ligi Zawodowej podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS”.

Wykroczenie dyscyplinarne popełnia również osoba, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Taka osoba podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku osoby działającej w związku z funkcjonowaniem Ligi Zawodowej przyjmującej korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę – wykroczenie zagrożona jest karą pieniężną w wysokości do 200.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karą wykluczenia z PZPS.

W świetle § 31 ust. 5 tak samo jak wykroczenie przekupstwa lub sprzedajności traktowana jest udowodniona próba popełnienia tego wykroczenia.

Kolejne wykroczenie uregulowane w RD PZP, to niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym. Definicja wydarzenia towarzyszącego zawarta została w § 1 pkt 13 Regulaminu. Przez „Wydarzenie Towarzyszące” rozumie się wydarzenie związane z zawodami lub rozgrywkami oraz realizacją zobowiązań PZPS, klubów, zarządzającego Ligą Zawodową wobec sponsorów lub partnerów, w szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także zgrupowania kadry narodowej. Takie zachowanie zagrożone jest na mocy § 32 ust. 1 karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 2.500 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy. Jeżeli wykroczenie takie dotyczy zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.

Jeżeli niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym, spowodowało naruszenie nietykalności cielesnej bądź inne czynne znieważenie zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 8 miesięcy. Jeżeli ten czyn związany z czynnym znieważeniem  dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej wówczas kary są wyższe. Wówczas, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 złotych do 15.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.

Z kolei taki czyn z czynnym znieważeniem, skierowany przeciwko sędziemu, zagrożony jest karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres co najmniej 2 kolejek meczów, a w przypadkach gdy dotyczy to zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej – karą pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie takich wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Jeżeli zaś zachowanie sprawcy jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejna kategoria wykroczenia dyscyplinarnego określona została w § 33 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS, a dotyczy wulgarnego lub obelżywego zachowania oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas zawodów lub wydarzenia towarzyszącego. Zawodnik, członek sztabu szkoleniowego, sędzia lub działacz sportowy, który popełni takie wykroczenie podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy. Z kwalifikowaną formą mamy do czynienia w przypadku zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej. Wówczas, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo kary pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów – na okres od 1 do 6 kolejek meczów. Z kolei, jeżeli zachowanie sprawcy takiego czynu jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejne wykroczenia omówimy w następnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

Opublikowane w

Finansowe Fair Play 2.0 – rewolucja w transferach na szczycie

Tego mogliśmy i raczej powinniśmy się spodziewać – UEFA rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian do zasad finansowego fair play, czyli zatwierdzonej w 2009 r., a obowiązującej od roku 2011 koncepcji.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Bezpłatne webinarium „RODO SPORT”

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką ochrony danych osobowych, specjalnie dla Naszych użytkowników – wraz z Kancelarią Dauerman i portalem wszystkodlaklubu.pl przygotowaliśmy webinarium poświęcone tematyce RODO SPORT.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 2

W poprzednim odcinku przedstawiłem m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rodzaje kar w polskiej piłce ręcznej. Dziś, pora na omówienie przepisów części szczególnej Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, czyli poszczególnych rodzajów wykroczeń.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.