ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 2

W poprzednim odcinku pisałem o ogólnych zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej siatkówce.  Dziś pora na omówienie przepisów Działu III „Część Szczegółowa” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Katalog wykroczeń dyscyplinarnych w Regulaminie Dyscyplinarnym rozpoczyna się od § 30 RD, regulującego wykroczenie polegające na wypowiedziach lub innych działaniach poniżających. Zatem, podmiot, który wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku, gdy sprawca tego wykroczenia jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. Mamy tu zatem do czynienia z kwalifikowaną formą wykroczenia dyscyplinarnego. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów, a nie poszczególnych spotkań jak ma to miejsce w przypadku zawodników.

W § 31 Regulaminu uregulowano wykroczenie korupcyjne. Zatem, kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej sędziemu, zawodnikowi, członkowi sztabu szkoleniowego lub działaczowi sportowemu w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku tego wykroczenia dyscyplinarnego również mamy do czynienia z formą kwalifikowaną, związaną z Ligą Zawodową:

2. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku pełnieniem tej funkcji w ramach Ligi Zawodowej podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS”.

Wykroczenie dyscyplinarne popełnia również osoba, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Taka osoba podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku osoby działającej w związku z funkcjonowaniem Ligi Zawodowej przyjmującej korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę – wykroczenie zagrożona jest karą pieniężną w wysokości do 200.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karą wykluczenia z PZPS.

W świetle § 31 ust. 5 tak samo jak wykroczenie przekupstwa lub sprzedajności traktowana jest udowodniona próba popełnienia tego wykroczenia.

Kolejne wykroczenie uregulowane w RD PZP, to niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym. Definicja wydarzenia towarzyszącego zawarta została w § 1 pkt 13 Regulaminu. Przez „Wydarzenie Towarzyszące” rozumie się wydarzenie związane z zawodami lub rozgrywkami oraz realizacją zobowiązań PZPS, klubów, zarządzającego Ligą Zawodową wobec sponsorów lub partnerów, w szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także zgrupowania kadry narodowej. Takie zachowanie zagrożone jest na mocy § 32 ust. 1 karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 2.500 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy. Jeżeli wykroczenie takie dotyczy zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.

Jeżeli niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym, spowodowało naruszenie nietykalności cielesnej bądź inne czynne znieważenie zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 8 miesięcy. Jeżeli ten czyn związany z czynnym znieważeniem  dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej wówczas kary są wyższe. Wówczas, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 złotych do 15.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.

Z kolei taki czyn z czynnym znieważeniem, skierowany przeciwko sędziemu, zagrożony jest karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres co najmniej 2 kolejek meczów, a w przypadkach gdy dotyczy to zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej – karą pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie takich wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Jeżeli zaś zachowanie sprawcy jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejna kategoria wykroczenia dyscyplinarnego określona została w § 33 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS, a dotyczy wulgarnego lub obelżywego zachowania oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas zawodów lub wydarzenia towarzyszącego. Zawodnik, członek sztabu szkoleniowego, sędzia lub działacz sportowy, który popełni takie wykroczenie podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy. Z kwalifikowaną formą mamy do czynienia w przypadku zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej. Wówczas, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo kary pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów – na okres od 1 do 6 kolejek meczów. Z kolei, jeżeli zachowanie sprawcy takiego czynu jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejne wykroczenia omówimy w następnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera Facebookowa

O co chodzi w aferze facebookowej? Cała sprawa dotyczy tego, jak wykorzystywane są informacje, które zostawiamy po sobie w Internecie. Zanim przejdziemy do szczegółów warto jednak przyjrzeć się powodowi całego zamieszania.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019

W poprzednim odcinku pisałem o najważniejszej – w porównaniu z poprzednim sezonem czyli 2017/2018 – zmianie w Regulaminie rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski, polegającej na zmianach w sposobie rozgrywania pierwszej rundy rozgrywek szczebla centralnego czyli 1/32 finału, która z racji udziału w niej 64 drużyn staje się 1/32 finału z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy, bowiem poprzednio startowały w niej tylko 32 zespoły.

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski

Zakończyliśmy już omawianie przewinień dyscyplinarnych sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów, a od dziś przyglądać będziemy się nowym regulacjom dotyczącym rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.