Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

PZPN wznawia stosowanie Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla WZPN

28.09.2022

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 roku poruszył ważną kwestię dotyczącą kształcenia trenerów w Polsce. W tym celu na mocy uchwały nr IX/133 postanowił o wznowieniu stosowania postanowień oraz wprowadzeniu zmian w Uchwale nr V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Przyjęcia Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Na wstępie przypomnijmy tylko, że regulacje przedmiotowej uchwały nr V/74 z 23 maja 2019 roku zostały zawieszone na mocy Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 17/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku w zakresie funkcjonowania i dofinansowania Programu. Po ponad dwóch latach Zarząd PZPN zdecydował się na wznowienie, jak również wprowadzenie zmian w Programie Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Z racji tego, że Program przez ponad dwa lata był zawieszony, warto także przybliżyć jego podstawowe idee i założenia. Fundamentalną ideą przyświecającą uchwale nr V/74 i powołanego do życia Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla WZPN była chęć podniesienia poziomu kształcenia trenerów w Polsce. Temat nienowy i wielokrotnie powracający w debacie środowiska piłkarskiego.

Polski Związek Piłki Nożnej w swoim zamyśle dotyczącym funkcjonowania Programu nie postawił obligatoryjnego wymogu uczestnictwa wszystkich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Warto zwrócić uwagę, że WZPN mogły dobrowolnie zgłaszać chęć wzięcia udziału w Programie zgłaszając jednocześnie kandydata na Trenera-Koordynatora, który następnie musiał uzyskać akceptację PZPN (pkt I, ust. 1-2 Uchwały nr V/74). Z każdym Trenerem-Koordynatorem z poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej została zawarta indywidualna umowa cywilnoprawna z PZPN, na mocy których Trenerzy- Koordynatorzy zostali zatrudnieni i formalnie nawiązali współpracę z PZPN (pkt II ust. 1 Uchwały nr V/74). Celem wprowadzenia pewnego rodzaju wskaźnika w ustalaniu wynagrodzenia Trenerów- Koordynatorów, PZPN uzależnił wysokość finansowania Trenera-Koordynatora od ilości przeprowadzanych kursów, posiadanych kwalifikacji oraz zakresu dyspozycyjności czasowej kandydata (pkt II ust. 5 uchwały nr V/74).

Zgodnie z pkt III uchwały nr V/74 zakres obowiązków Trenera-Koordynatora WZPN obejmuje w szczególności:

 1. Tworzenie rocznego planu kursów trenerskich w danym WZPN,
 2. Nadzór merytoryczny nad wszystkimi kursami trenerskimi prowadzonymi przez dany WZPN (tworzenie harmonogramów kursów, tworzenie list wykładowców i uczestników, weryfikacja zakończonych sesji, prowadzenie list obecności każdego kursu),
 3. Doszkalanie trenerów-edukatorów na terenie macierzystego WZPN oraz w innych lokalizacjach wyznaczonych przez Szefa Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,
 4. Nadzór merytoryczny nad konferencjami w macierzystym WZPN oraz nad konferencjami organizowanymi przez podmioty zewnętrzne,
 5. Weryfikację i rozpatrywanie wniosków o przedłużanie licencji trenerskich na terenie działania danego WZPN,
 6. Hospitację kursów trenerskich, dokonywanie weryfikacji jakości kształcenia na kursach trenerskich,
 7. Udział w pracach Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,
 8. Prowadzenie prac nad nowymi programami kursów trenerskich,
 9. Przygotowywanie ewaluacji kursów trenerskich,
 10. Udział w tzw. mikro-grupach na kursach trenerskich,
 11. Współpracę z Departamentem Grassroots PZPN w związku z realizowanymi w WZPN inicjatywami Grassroots,
 12. Nadzór merytoryczny nad pracą trenerów reprezentacji wojewódzkich.

Powyższe, podstawowe założenia i idee funkcjonowania Programu nie uległy żadnej zmianie. W tym zakresie Zarząd PZPN jedynie przywrócił do życia funkcjonowanie Programu. Kluczową zmianą wprowadzoną przez Zarząd PZPN na podstawie uchwały nr IX/133 z dnia 31 sierpnia 2022 roku jest przyznanie Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej comiesięcznego dofinansowania kosztów zatrudnienia trenera. Jego wysokość została przy tym uzależniona od liczby zorganizowanych lub rozpoczętych kursów trenerskich w latach 2021-2022. Na tej podstawie, zgodnie z dodanym do Uchwały nr V/74 pkt I ust.6:

 1. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub rozpoczęły do 9 kursów trenerskich tj.: Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Podlaski ZPN, Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN i Zachodniopomorski ZPN otrzymają miesięczne dofinansowanie w wysokości 4000 zł;
 2. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub rozpoczęły od 10 do 16 kursów trenerskich tj.: Kujawsko-Pomorski ZPN, Łódzki ZPN, Małopolski ZPN, Opolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Pomorski ZPN i Wielkopolski ZPN otrzymają dofinansowanie w wysokości 5000 zł;
 3. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub rozpoczęły do 17 lub więcej kursów trenerskich tj.: Dolnośląski ZPN, Mazowiecki ZPN i Śląski ZPN, otrzymają dofinansowanie w wysokości 6000 zł.

Okres pandemii COVID-19 wstrzymał realizację Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Cieszy jednak fakt, że inicjatywa ta na nowo została podjęta. Na jej szerszą ocenę przyjdzie jeszcze czas, jednak na tym etapie pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, że może wydatnie przyczynić się do poprawy jakości kształcenia trenerów w Polsce.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.