Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Mediacja

Przewaga mediacji nad tradycyjnym postępowaniem sądowym - sprawniejsze rozwiązywanie konfliktowych sytuacji w sporcie, zgodnie z zasadą „fair play”

04.07.2022

Spory sportowe w większości przypadków rozstrzygane są w drodze arbitrażu, za pośrednictwem trybunałów sportowych, ale chociaż arbitraż jest często bardziej skutecznym i poufnym sposobem rozwiązywania sporów niż postępowanie sądowe, nadal może być czasochłonny i kosztowny. Jest to szczególnie ważne w sporcie, ponieważ strony często wymagają szybkiego i oszczędnego rozwiązywania sporów.

Mediację można zorganizować bardzo szybko, a zatem może stanowić ona szybszą i tańszą alternatywę dla arbitrażu, mając jednocześnie prywatny i poufny charakter. Mediacja to także świetna okazja dla stron, aby przejąć inicjatywę i samodzielnie rozwiązać problemy w swojej sprawie, zamiast stać na uboczu procesu, podczas gdy sędzia podejmuje decyzje mające wpływ na kariery sportowców lub funkcjonowanie podmiotów sportowych.

Nie ma gwarancji, że mediacja zakończy się ugodą, ale generalnie ma ona wysoki wskaźnik powodzenia. Odwołując się do naszej krajowej rzeczywistości, statystyki udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach badań na przestrzeni lat 2006-2020 r. ewidentnie wskazują, iż liczba skutecznych mediacji wzrosła w roku 2020 ponad dwukrotnie z 3 836 w roku 2013 do 7 963 i wzrastała nadal – I półrocze 2021 roku to 4 937 skutecznych mediacji[1].

Nawet jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, nadal istnieje prawdopodobieństwo, że zrozumienie stanowiska drugiej strony, zawężenie kwestii spornych i wyważenie opinii mediatora na temat meritum sprawy przyniesie korzyści.

Większość spraw związanych ze sporami sportowymi nadaje się do mediacji, szczególnie w przypadkach, w których wymagane jest szybkie rozwiązanie, strony prawdopodobnie będą ze sobą rozmawiać w przyszłości, nawet gdy negocjacje ugodowe zakończą się niepowodzeniem. Tak naprawdę tylko sprawy dyscyplinarne nie nadają się do mediacji, ponieważ organy zarządzające dążyłyby do nałożenia lub utrzymania sankcji w wyniku naruszeń przepisów.

Strony mediacji są zasadniczo gotowe do wspólnej pracy nad rozwiązaniem. W szczególności mediacja sportowa będzie korzystna w sporach, w których zaangażowane strony będą czerpać korzyści z relacji nawet po rozwiązaniu sporu. Wiele sporów sportowych dotyczy klubów i sportowców, którzy są w związku od dłuższego czasu i będą się spotykać regularnie również po rozstrzygnięciu sporu. Ponieważ wynik jest osiągany przez współpracujące strony i jest wzajemnie akceptowalny, zgodność z umową zawartą w mediacji jest zwykle wysoka. To dodatkowo obniża koszty, ponieważ strony nie muszą zatrudniać pełnomocnika do wymuszenia przestrzegania umowy. Porozumienie zawarte w drodze mediacji jest jednak w pełni wykonalne w sądzie.

Spotkanie w ramach mediacji sportowej tradycyjnie odbywa się stacjonarnie, w salach spotkań mediatora, albo w innych odpowiednich pomieszczeniach. Po pandemii Covid-19 powszechne stało się przeprowadzanie mediacji cyfrowej i istnieje kilka rozwiązań, które dobrze nadają się do mediacji. Strony mogą wybrać, czy chcą uczestniczyć w mediacji sportowej z prawnikiem, co zwykle jest wyjaśniane przed spotkaniem, ponieważ może to spowodować brak równowagi, jeśli tylko jedna ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika. Jeżeli prawnicy uczestniczą w mediacji, w każdym przypadku należy mieć świadomość, że jego rola w mediacji sportowej różni się od tej w procesie przed sądem. Podczas gdy prawnik podczas rozprawy skupi się na przedstawieniu dowodów i argumentów, które przekonają sędziego, że jego klient powinien wygrać, o tyle w mediacji sportowej uwaga będzie skupiona na interesie stron, a nie na prawie. Prawnicy, którzy są świadomi swojej roli w mediacji sportowej, często będą mogli pomóc w zwiększeniu możliwości tworzenia dobrych rozwiązań.

Jeśli mediacja sportowa się nie powiedzie, mediacja może być nadal przydatna dla stron. Poprzez mediację strony uzyskują wgląd w poglądy drugiej strony, co może przyczynić się do osiągnięcia porozumienia na późniejszym etapie.

Rosnąca liczba sporów w sporcie oraz potrzeba szybkiego i efektywnego kosztowo rozstrzygania tych spraw w sposób prywatny oznacza, że ​​zawsze należy brać pod uwagę mediację i zaleca się, aby klauzule zawarte w umowach dot. rozstrzygania sporów odnosiły się do ugodowych rozwiązań.

Mediacja jako skuteczne narzędzie rozstrzygania sporów w sporcie powinna być szeroko wspierana również przez państwo. Konieczne jest podnoszenie świadomości korzyści wśród sportowców, klubów, stowarzyszeń i wskazywanie dostępnych zasobów wielopoziomowego systemu rozwiązywania konfliktów, dlatego też należy poprzez organizowanie szeregu spotkań, konferencji w tematach mediacji w ramach środowiska sportowego propagować pojednawcze uzgodnienia.

Sport musi dążyć do czystej rywalizacji, w której nie ma miejsca na spory. Mediacja daje nadzieję na szybkie i sprawniejsze eliminowanie przeszkód w prowadzeniu wydarzeń sportowych, rozwoju karier, ale przede wszystkim kształtuje i edukuje najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoja przygodę ze sportem, a zdajemy sobie sprawę jak ciężko uodpornić się na pokusy, które wiążą się ściśle z wszechobecnymi pieniędzmi, które niestety w znaczący stopniu kształtują dzisiejsze relacje w sporcie.

Jedną z organizacji promujących konstruktywne rozwiązywanie sporów jest Centrum Mediacji Sportowej, które  powstało jako odpowiedź na potrzeby środowiska w zakresie sprawnego, pozasądowego i polubownego rozwiązywania konfliktów. Dzięki pomocy specjalistów - mediatorów i prawników - możliwe staje się osiągnięcie porozumienia nawet w sytuacjach, które z początku zdają się całkowicie patowe, nacechowane negatywnymi emocjami i nieufnością.  Mimo, że centrum jest młodą organizacją, ma już na koncie liczne sukcesy - zarówno w sprawach dotyczących konfliktów indywidualnych jak i w skomplikowanych sporach instytucjonalnych, w które zaangażowanych jest wiele stron. 

[1] Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych, sądy rejonowe i okręgowe w latach 2006-2020 oraz I półroczu 2021 roku, Warszawa 2021 r. (dostęp: 15.10.2021 r.).

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.