Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Mediacja

Padel – trudny początek, w tle spór prawny, ale czy jest szansa na ugodę?

09.06.2023

Zawodowy Związek Padla - Professional Padel Association („PPA”) wspólnie z Międzynarodową Federacją Padla („FIP”) ogłosiły w lutym 2022 r., że złożyły skargę do Komisji Europejskiej, zarzucając naruszenie art. 101 i 102 TSUE przez Setpoint Events, organizatorowi World Padel Tour („WPT”).

Obecnie PPA reprezentuje większość profesjonalnych graczy padla z całego świata. Stowarzyszenie to ma na celu znalezienie nowych kierunków rozwoju, rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz zaangażowanie podmiotów, które są zainteresowane współpracą z organizacją.

Przedmiotem konfliktu stały się umowy WPT, zawierające klauzulę wyłączności, która uniemożliwia udział graczom w turniejach organizowanych przez inne podmioty. Interesującą kwestią wymagającą wyjaśnień powinna stać się odpowiedź na pytanie, czy WPT ostrzegłby graczy przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami, gdyby zdecydowali się wziąć udział w pierwszym wydarzeniu nowego międzynarodowego organu, ponieważ stanowiłoby to naruszenie wspomnianych zapisów.

W dniu 23 marca 2022 r. FIP opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym przedstawiło przyczyny skargi złożonej do Komisji Europejskej. Według PPA Komisja Europejska powinna kierować się tymi samymi wnioskami, do jakich doszła w podobnych sytuacjach w nawiązaniu do innych sportów, na przykład w odniesieniu do Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego („ISU”). Sprawa ta dostarcza ważnych informacji na temat stosowania unijnego prawa konkurencji do stowarzyszeń sportowych prowadzących zarówno działalność regulacyjną, jak i komercyjną. W orzeczeniu „T-93/18 - International Skating Union v Commission” po pierwsze potwierdzono, że stowarzyszenia sportowe mogą zgodnie z prawem egzekwować system uprzedniej zgody na imprezy organizowane przez osoby trzecie, pod warunkiem że te ostatnie realizują uzasadnione cele, a obowiązujące zasady i procedury są sprawiedliwe, przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne. W związku z tym nowe zasady wydawania zezwoleń przez ISU, które zostały opracowane w ścisłym porozumieniu z Komisją, stanowią ważny punkt odniesienia dla innych związków sportowych. Trybunał poparł również rolę CAS jako głównego organu rozstrzygającego spory związane ze sportem, zachowując w ten sposób ustalony mechanizm arbitrażu wielu stowarzyszeń sportowych.

W nawiązaniu do możliwości wykorzystania polubownych rozwiązań sporu w sporcie, Firma SetPoint złożyła  wniosek o arbitraż przed Sądem Arbitrażowym ds. Cywilnych i Handlowych („CIMA”) z siedzibą w Madrycie, żądając miliona dolarów od czołowych graczy światowego rankingu. Finalnie, zawieszono ten środek koncyliacyjny wszczęty przez WPT przeciwko graczom, domagającym się natomiast odszkodowania w wysokości aż 25 milionów euro (25,6 miliona dolarów).

W ramach czynności kontrofensywnych, pod koniec maja 2022 r. WPT zainicjowało postępowanie prawne przeciwko FIP, Professional Players Association (PPA) i QSI (Katarski fundusz Qatar Sports Investments (QSI), właściciel Premier Padel), twierdząc, że powyższe trio uczestniczyło w „nieuczciwej konkurencji” próbując wykluczyć WPT z rynku i zastąpić go rozgrywkami w ramach cyklicznych zawodów Premier Padel Tour.

W pozwie WPT wskazał, że FIP zdystansował się od swojej roli bezstronnego organu regulacyjnego non-profit. Zwrócono się do sądu w Madrycie o przyjęcie środków zapobiegawczych, w tym zawieszenie rywalizacji w ramach Premier Padel Tour. Sąd Handlowy w Madrycie odrzucił jednak środki, o które wnioskowała WPT, i zawiesił rozprawę w lipcu 2022 r. ze względu na niezłożenie wniosku w prawidłowy sposób. W międzyczasie Cywilny i Handlowy Sąd Arbitrażowy w Madrycie (CIMA) odrzucił również osobną sprawę dotyczącą naruszenia umowy przez WPT przeciwko graczom uczestniczącym w Premier Padel. Sąd Gospodarczy nr 15 w Madrycie całkowicie odrzucił środki tymczasowe, stwierdzając, że nie ma podstawy prawnej aby je zastosować. Sąd stwierdził, że istniejące kontrakty WPT dają mu znaczącą kontrolę nad sportem padla – ze względu na połączenie wyłączności WPT, okresów wyłączenia i innych środków prawnych – co wpływa na konkurencję, i dodał, że profesjonalni gracze mają prawo konkurować w innych zawodach. W orzeczeniu zauważono również, że istnienie WPT jako touru rozgrywkowego powinno opierać się na otwartej rywalizacji, a nie naciskaniu na graczy, aby byli związani wyłącznością.

Ogólnie rzecz biorąc, przy ocenie zgodności przepisów sportowych z przepisami antymonopolowymi należy wziąć pod uwagę (i) ogólny kontekst, w jakim przepisy te zostały przyjęte, a dokładniej jego cele; (ii) czy skutki ograniczające są nieodłącznie związane z realizacją celów; oraz (iii) czy są one proporcjonalne.

Należy zauważyć, że sport zawodowy często wymaga współpracy pomiędzy zawodnikami. UE przewiduje kilka uzasadnionych celów, które mogą uzasadniać ograniczenia wynikające z prawa konkurencji, w tym między innymi równowagę konkurencyjną, uczciwość i otwartość, promowanie szkolenia młodych ludzi, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa sportowców oraz zapobieganie dyskryminacji.

Ponadto duża część sportu zawodowego w UE jest samoregulowana przez federacje/stowarzyszenia, które nie tylko ustalają warunki uczestnictwa w rynku, ale także w nim uczestniczą (np. UEFA). Ta podwójna rola jako regulatora i jako uczestnika rynku może stwarzać wysokie ryzyko konfliktu interesów, a zakazy uczestnictwa w ich wydarzeniach mogą również udaremniać ich uzasadnione cele (np. sprawa C-49/07 Motoe).

Wydaje się jednak, iż w ostatniej z opisywanych spraw uda się uzyskać konsensus. Negocjacje między  Premier Padel i WPT wydają się zmierzać do szczęśliwego zakończenia. Podejście pomiędzy QSI (właścicielem Premier Padel), a Damm Group (właścicielem WPT) zostało opisane przez obie strony jako bardzo „pozytywne” i wydaje się, że porozumienie zostanie zawarte w 2024 r. W przyszłym sezonie miałby istnieć jeden system organizacyjny, cykl należący formalnie do Premier Padel (QSI) i zarządzany przez FIP, ale z udziałem hiszpańskiej grupy biznesowej, po za tym nie ujawniono żadnych dalszych szczegółów. Po kilkumiesięcznych negocjacjach obie strony podpisałyby memorandum o porozumieniu. Wszystko więc wskazuje na to, że w sezonie 2024 dojdzie do zakończenia sporu, który połączy to, co najlepsze z obu podmiotów, choć nie wiadomo, w jaki sposób ambitny projekt ważny dla zyskującej szybko popularność dziedziny sportu zostanie zrealizowany.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.