Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Mediacja

Mediacja i arbitraż – co warto wybrać… i dlaczego w pierwszej kolejności właśnie mediację?

12.09.2022

Arbitraż i mediacja oferują dwa odmienne podejścia do rozwiązywania konfliktów. Różnią się one procedurą i wynikami. Niestety bardzo często omyłkowo i nieraz nieświadomie owe pojęcia są mylone i nadawane im jest to samo znaczenie, jednakże należy wykrystalizować różnice występujące pomiędzy tymi dwoma formami polubownego rozwiązania sporu, podkreślając niewymierną rolę mediacji i przedstawiając różnice z jej poziomu, jednocześnie obrazując niewątpliwy wkład omawianych zjawisk w kształtowaniu koncyliacji w szeroko pojętym świecie sportu.

Mediacja to proces, w którym strony zgadzają się na bezstronnego mediatora (neutralną stronę trzecią), który pomoże im w osiągnięciu dobrowolnego rozwiązania spornych kwestii. Strony mogą w każdej chwili zakończyć proces. Należy zauważyć, że mediator nie decyduje o wyniku sporu. Zamiast tego ułatwia dyskusję i negocjacje, dzięki czemu strony mogą samodzielnie znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie. Mediator wyczuwa, jak daleko każda ze stron jest skłonna do negocjacji i kompromisu. Kiedy ten punkt zostanie osiągnięty, odgrywa on kluczową rolę, pomagając każdej ze stron w rozważeniu czynników niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Mediacja jest procedurą nieformalną, a jej wynik nie jest prawnie wiążący. Strony podpisują ugodę, ale ich przystąpienie do niej jest dobrowolne.

Arbitraż to sposób na szybkie, uczciwe, poufne i pozasądowe rozstrzyganie sporów. Strony zgadzają się na związanie decyzją jednego lub więcej niezależnych i bezstronnych arbitrów, zwykle wybranych przez strony. Arbiter otrzymuje oświadczenia obu stron, przeprowadza rzetelną rozprawę zgodnie z przepisami prawa i w przeciwieństwie do mediatora może wydać decyzję wykonalną. Arbitraż sportowy można ogólnie zdefiniować jako metodę rozwiązywania sporów związanych ze sportem poprzez ostateczną i wiążącą decyzję arbitrażową. Arbitraż ma dziś ugruntowaną pozycję jako dominujący sposób rozstrzygania sporów sportowych, głównie dzięki jednolitej praktyce i bogatemu, publicznie dostępnemu orzecznictwu Sportowego Sądu Arbitrażowego („CAS”) z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii, potocznie określanego jako Sąd Najwyższy dla sporów sportowych. Od czasu ustanowienia CAS w 1984 r. arbitraż sportowy rozwinął się w wyspecjalizowany organ prawny, z dość unikalnymi zasadami i procedurami oraz szybko rosnącą liczbą spraw. Coraz większa liczba sporów związanych ze sportem nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę znaczny rozwój branży sportowej w ostatnich latach.

Plusy i minusy arbitrażu oraz mediacji są ściśle związane z charakterystyką konkretnej sprawy i oczywiście (i to ma ogromne znaczenie) wolą stron do prawdziwego rozstrzygnięcia sporu. A zatem, choć zarówno arbitraż, jak i mediacja opierają się na woli stron, to w przypadku mediacji ich „wola” jest nie tylko podstawą, ale i kamieniem węgielnym całego procesu. Wszystko opiera się na woli, a w szczególności na „dobrej” woli stron. W rezultacie to, co wydaje się być zaletą mediacji w stosunku do arbitrażu (w tym sensie, że strony dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór), może jednocześnie stać się jego piętą achillesową, jeśli strona przeciwna wybierze mediację tylko jako taktykę, aby zyskać na czasie lub „przechwycić” informacje, działając w trakcie mediacji jako swego rodzaju zwiadowca.

Największa zaletą mediacji w porównaniu nie tylko z arbitrażem, ale z każdym innym sposobem rozwiązywania sporów (w tym sporu sądowego), gdy obie strony przychodzą do stołu w ramach dobrej woli, ze szczerą intencją znalezienia rozwiązania, prawie pewne jest to, że ostateczne rozwiązanie zadowoli wszystkie strony. W trakcie postępowania mediacyjnego strony, jak  i mediator (w przeciwieństwie do arbitrażu, w którym strony i arbiter trzymają się stanu faktycznego sprawy) mogą skorzystać z najważniejszych metod negocjacji, takich jak, m.in. oddzielenie ludzi od problemu lub naleganie na stosowane obiektywnych kryteriów.

Prowadzi to nie tylko do wzajemnie akceptowanego porozumienia, ale także (a to w dłuższej perspektywie jest jeszcze ważniejsze) pomaga budować relacje oparte na mocnych fundamentach. Należy jednak zauważyć, że ugoda jest tylko umową i chociaż, jak wyraźnie przewidziano np. w Regulaminie Mediacji Trybunału Aribtrażowego ds. Sportu w Lozannie, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia, strona może polegać na takiej kopii umowy przed organem arbitrażowym lub sądowym i poprosić o jego wykonanie (w oparciu o ogólnie przyjętą zasadę pacta sunt servanda), nie ma ona sama w sobie tej samej „mocy” co wyrok sądu polubownego.

Kolejną zaletą mediacji jest to, że w niektórych przypadkach może to być jedyny sposób na rozwiązanie sporu. Spór nie zawsze jest spowodowany naruszeniem przepisu lub warunków umowy, może to być po prostu różnica podczas negocjacji, która jeśli nie zostanie rozwiązana, może doprowadzić m.in. do strajku graczy lub nawet blokady rozgrywek. Tak było w przypadku sporu między ligą NHL (National Hockey League), a jej zawodnikami, który we wrześniu 2004 roku doprowadził do odwołania sezonu 2004/2005.

Arbitraż jest niewątpliwie preferowaną metodą rozwiązywania sporów związanych ze sportem. CAS jest wyspecjalizowanym trybunałem arbitrażowym zajmującym się rozwiązywaniem tychże sporów. Należy przyjąć, iż działa szybko i skutecznie. Mediacja jest procesem alternatywnym, który lepiej sprawdza się w przypadkach „negocjowalnych”, czyli takich, w których strony mają wystarczająco szerokie pole do rozmów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mediacja jest procesem niewiążącym i nieformalnym, może być wykorzystana jako etap przed arbitrażem, a w wielu przypadkach już na wczesnym etapie rozmów udaje się osiągnąć wyczekiwany konsensus. Wyraźnie określono w Regulaminie Mediacji CAS, iż strony mogą odwołać się do arbitrażu, gdy spór nie został rozwiązany w drodze mediacji, pod warunkiem, że między stronami istnieje umowa lub klauzula arbitrażowa. Zapis na sąd polubowny może być zawarty w umowie o mediację. W takim przypadku można zastosować tryb przyspieszony przewidziany w art. 44 ust. 4 Kodeksu Arbitrażu Sportowego. Klauzula ta daje stronom możliwość osiągnięcia ugody, a następnie polegania na decyzji neutralnej, jeśli istnieją kwestie, w których nie można osiągnąć porozumienia. Proces ten zachęca strony do stworzenia własnego, najlepszego rozstrzygnięcia, ze świadomością, że w przeciwnym razie arbiter narzuci decyzję.

Czy polubowne sposoby rozwiązywania sporów sportowych lepiej chronią interesy sportowców indywidualnych czy zespołów? Indywidualne sporty, takie jak tenis, nie są silnie uzwiązkowione, a zatem uczestnikom nie przedstawia się wewnętrznych mechanizmów rozstrzygania sporów, takich jak arbitraż. Rosnąca liczba sporów w sporcie oraz potrzeba szybkiego i efektywnego kosztowo rozstrzygania tych spraw w sposób prywatny oznacza, że zawsze należy brać pod uwagę mediację i zaleca się, aby klauzule rozstrzygania sporów w umowach odnosiły się do mediacji, aby zapewnić, że zawsze pozostanie ona jako opcja. Także zasoby trybunałów arbitrażowych zajmujących się sportem stają się coraz bardziej napięte, należy się zastanowić, czy zaczną one zachęcać strony do mediacji, być może nakładając kary za koszty, jeśli strona bezzasadnie odmówi mediacji w sporze. Zobaczymy co pokaże przyszłość, w której to ważne wydarzenia sportowe odbywać się będą w zasadzie codziennie, patrząc m.in. na zbliżające się MŚ w Piłce Nożnej, co daje też większą sposobność do tworzenia się konfliktów, a więc należy przewidywać, iż stronom będzie zależało na szybkim i sprawnym rozwiązaniu sporu, co niewątpliwe umożliwiają wyżej opisane metody polubownego rozwiązania sporu.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.