Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

17.01.2019

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Kompendium wiedzy o zasadach transferowych w sezonie 2018/2019 stanowi tegoroczny Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej: Regulamin)[1]. Zgodnie z ust. 1 załącznika do Regulaminu dopuszczalny termin na jakiekolwiek ruchy na rynku transferowym mija 31 stycznia 2019 r. Dotyczy on przede wszystkim transferu definitywnego i zmiany czasowej zawodników zagranicznych do polskich klubów. W dniu dzisiejszym skupię się na pierwszym z wymienionych. Warto zaznaczyć, że zasady i procedury zawarte w Regulaminie nie znajdują zastosowania do rozgrywek na poziomie IV ligi i niższych.

Mechanizm definitywnej zmiany barw klubowych określony jest w § 2.

1. Potwierdzenie ważności licencji zawodniczej w przypadku transferu definitywnego odbywa się w Systemie Ewidencji poprzez:

- Zgłoszenie zwolnienia przez Klub dotychczasowy,

- Wyrejestrowanie przez odpowiedni WZPS[2] (jeżeli zachodzi zmiana właściwości WZPS),

- Zgłoszenie rejestracji zawodnika przez Klub pozyskujący, na zasadach wskazanych w § 34 PSO[3],

- Zarejestrowanie przez WZPS właściwy dla Klubu pozyskującego,

- Potwierdzenie przez PZPS (dotyczy zawodników szczebla centralnego).

2. Za moment zmiany barw klubowych uważa się potwierdzenie ważności licencji zawodniczej przez właściwy WZPS lub PZPS.

3. PZPS/WZPS może potwierdzić ważność licencji zawodnika z pominięciem czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zawodnika i po wcześniejszym poinformowaniu Klubu poprzedniego, w celu umożliwienia mu zgłoszenia ewentualnego protestu i po jego rozpatrzeniu.

Z kolei wspomniany wyżej § 34 Przepisów Sportowo-Organizacyjnych, wprowadza następujące zasady wydawania licencji:

1) wydawana jest zawodnikowi przez właściwy WZPS na wniosek Klubu, za pisemną zgodą zawodnika (także opiekuna ustawowego w przypadku zawodnika niepełnoletniego), dotyczącą sezonu objętego licencją;

2) dane zawodnika na zasadzie pełnej odpowiedzialności wprowadza Klub, którego barwy zawodnik reprezentuje.

3) klub odbiera i przechowuje wypełnione i podpisane przez zawodnika (w przypadku zawodnika małoletniego dodatkowo przez przedstawiciela ustawowego) stosowne oświadczenia o: przetwarzaniu danych osobowych, wyrażeniu zgody na reprezentowanie Klubu, zobowiązaniu do przestrzegania obowiązujących regulaminów siatkarskich.

Wieloetapowa procedura obejmująca w pierwszej fazie wyrejestrowanie zawodnika z inicjatywy dotychczasowego klubu lub samego sportowca, a następnie ponowny proces rejestracji angażujący nowy klub może wydawać się zbyt sformalizowany. Jednakże biorąc pod uwagę, iż cały system rejestracji zawodników nie został stworzony jedynie na potrzeby transferowe, a także chęć zachowania przez związek transparentności, taki model znajduje uzasadnienie. Co więcej, powyższy proces bezpośrednio koresponduje z § 4 ust. 1 Regulaminu, który nie dopuszcza możliwości, aby w tym samym czasie zawodnik legitymował się przynależnością do dwóch klubów.

Warto również zwrócić uwagę na § 3, który uniemożliwia klubowi odmowę zwolnienia zawodnika, chyba że oba podmioty w dalszym ciągu wiąże ważna umowa (kontrakt) lub nie został uregulowany na rzecz klubu należny ekwiwalent określony w przepisach PZPS. Innymi słowy zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko po ustaniu obowiązywania stosunku prawnego łączącego go z Klubem dotychczasowym (§ 5 ust. 1 Regulaminu).

Jednocześnie PZPS, zdając sobie sprawę z mogących pojawić się na tle transferowym konfliktów, w § 14 Regulaminu enumeratywnie wymienił elementy obligatoryjne kontraktu pomiędzy zawodnikiem, a klubem.

W celu umożliwienia PZPS rozstrzygania sporów w zakresie zmiany barw klubowych, w umowach pomiędzy Klubem a zawodnikiem wyraźnie powinny być określone postanowienia dotyczące:

a) czasu trwania umowy (umowa powinna być zawarta na czas określony),

b) zobowiązania stron i sposobu ich dokumentacji,

c) sposobu rozwiązania umowy, zarówno przez Klub jak i zawodnika.

Mając na uwadze przedstawione przepisy trzeba wskazać, że cała procedura choć spójna, niekoniecznie jest intuicyjna. Oczywiście, w kręgu tych reguł przede wszystkim obracają się profesjonalne kluby i menadżerowie. Jednakże nawet w takich wypadkach zdarzają się błędy. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zaplanować transferowe ruchy.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Artykułu możesz również słuchać jako PODCASTU.

 


 

[1] Treść dostępna na stronie internetowej PZPS: https://www.pzps.pl/pl/rozgrywki/informacje/regulaminy-i-przepisy

[2] Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

[3] Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej – dostępne na stronie związku: https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/przepisy/przepisy-sportowo-organizacyjne

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności