Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Przekroczenie reguł właściwego zachowania w meczu siatkarskim – zasady, sygnalizacja oraz sankcje

20.09.2022

Tematyka dotycząca niewłaściwego zachowania uczestników zawodów sportowych to od zawsze kwestia bardzo elektryzujący miłośników sportu. Każdy kibic, a dosyć często również osoby niekoniecznie interesujące się sportem, wiedzą lub choć raz w życiu słyszeli o tym, że zawodnik, w związku z czynem jaki popełnił będąc uczestnikiem zawodów sportowych, otrzymał od sędziego zawodów upomnienie, żółtą lub wręcz czerwoną kartkę. Mówiąc o żółtej oraz czerwonej kartce w pierwszej kolejności na myśl przychodzą zasady jakie w tej kwestii obowiązują w piłce nożnej, czyli w dużym skrócie formie usankcjonowanego ostrzeżenia dla uczestnika meczu piłkarskiego (zawodnika, członka sztabu szkoleniowego) lub jak w przypadku czerwonej kartki – wykluczenia z dalszego uczestnictwa w danych zawodach (a bardzo często również dalszych obostrzeń). Zdecydowanie bardziej zróżnicowanie wygląda to zagadnienie w odniesieniu do meczów siatkarskich, na których chciałbym się skupić w dzisiejszym wpisie.

Reguły odnoszące się między innymi do zasad, sygnalizacji oraz sankcji w związku z niewłaściwym zachowaniem uczestników meczów piłki siatkowej w Polsce określone zostały w siódmym rozdziale Oficjalnej interpretacji przepisów gry w piłkę siatkową w Polsce (obowiązującym w latach 2022-2024).

W tym miejscu warto wskazać, że co do zasady uczestnik meczu siatkarskiego zobowiązany jest zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem, zgodnie z zasadami fair play, nie tylko w stosunku do sędziów, ale również do działaczy, przeciwników, członków swojego zespołu oraz widzów. Ponadto należy podkreślić, że omawiane przepisy wprowadzają rozróżnienie niewłaściwych zachowań na niepodlegające sankcjom oraz na niewłaściwe zachowania, które podlegają sankcjom. Co ciekawe do pierwszej grupy zachowań należą przewinienia, które nie wypełniają znamion najniższej kategorii niewłaściwych zachowań. Stąd też warto rozróżnić o jakich kategoriach jest mowa. Otóż niewłaściwe zachowanie podlegające sankcjom zostało sklasyfikowane w trzech kategoriach w zależności od wagi przekroczenia obowiązujących norm. W związku z tym do pierwszej kategorii przewinień należą zachowania o charakterze grubiańskim, czyli gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub zasadami moralnymi. Do drugiej kategorii niewłaściwych zachowań zaliczają się zachowania obraźliwe – zniesławiające lub obraźliwe gesty czy słowa. W ostatniej grupie określającej najcięższe przewinienia umieszczono atak fizyczny, agresję lub grożenie.

Należy podkreślić, że to osoba sędziego pierwszego jest zobligowana zapobiegać osiąganiu przez członków zespołów zachowania podlegającego sankcjom. Wspomniana prewencja może odbywać się w dwóch etapach:

 1. Etap 1: w formie ustnego upomnienia za pośrednictwem grającego kapitana;
 2. Etap 2: wymierzeniu żółtej kartki dla członka zespołu (ta forma upomnienia nie jest sankcją, a jedynie informacją o udzieleniu upomnienia, które zapisywane jest w protokole zawodów, lecz nie skutkuje żadnymi innymi konsekwencjami.

Jeżeli jednak przytoczone powyżej środki prewencyjne okażą się niewystarczające to sędzia pierwszy zgodnie ze swoją oceną stopnia danego przewinienia stosuje (zapisywane następnie w protokole zawodów) następujące sankcje: kara, wykluczenia lub dyskwalifikacja.

Kara, która sygnalizowana jest czerwoną kartką, wymierzana jest w przypadku wystąpienia pierwszego grubiańskiego zachowania w meczu i skutkuje przyznaniem przeciwnikowi punktu oraz zagrywki.

Następnym rodzajem omawianych sankcji jest wykluczenie. Wykluczenie wymierzane jest w przypadku zaistnienia pierwszego obraźliwego zachowania członka zespołu lub drugiego zachowania o charakterze grubiańskim. Członek zespołu, w stosunku do którego udzielono sankcji wykluczenia, nie może brać udziału w dalszej części danego seta i zobowiązany jest udać się do szatni swojego zespołu do czasu zakończenia trwającego seta. Omawiana sankcja nie zakłada jednak dalszych konsekwencji takich jak np. przyznanie punktu drużynie przeciwnej. Jako ciekawostkę należy wskazać sposób w jaki sędzia pierwszy sygnalizuje sankcję wykluczenia. Otóż jest to jednoczesne „pokazanie” żółtej i czerwonej kartki trzymanej razem.

Ostatnią, a jednocześnie najbardziej dotkliwą sankcją jest dyskwalifikacja. Ten rodzaj sankcji wymierzany jest w stosunku do członka zespołu, który zachował się agresywnie (również groźba agresji) lub po raz drugi zachował się obraźliwie lub po raz trzeci zachował się grubiańsko. Zdyskwalifikowany członek zespołu jeśli znajduje się na placu gry musi zostać zmieniony (regulaminowo lub w trybie zmiany narzuconej) i następnie udać się do szatni swojego zespołu aż do momentu zakończenia meczu. Ta sankcja – podobnie jak wykluczenie – nie powoduje innych konsekwencji w trakcie trwania zawodów, a jej sygnalizacja w sposób subtelny różni się od wykluczenia tym, iż sędzia udziela dyskwalifikacji poprzez jednoczesne „pokazanie” żółtej i czerwonej kartki, jednak tym razem trzymanych osobno.

Na zakończenie dodać należy, że wszystkie sankcje za niewłaściwe zachowanie są sankcjami indywidualnymi, pozostają w mocy przez cały mecz oraz są zapisywane w protokole zawodów. Ponadto powtórne niewłaściwe zachowanie tego samego członka zespołu w tym samym meczu skutkuje progresywnym charakterem nakładanych sankcji, a sankcje będące wykluczeniem lub dyskwalifikacją za zachowanie obraźliwe albo agresywne nie wymagają udzielenia wcześniejszych niższych sankcji lub środków o charakterze prewencyjnym.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.