Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Pro Junior System IV liga w sezonie 2019/2020

30.09.2019

Od kilku lat w polskiej rzeczywistości piłkarskiej funkcjonuje Program Pro Junior System, nagradzający kluby, w których drużynach występują zawodnicy o statusie młodzieżowca. W zeszłym roku po raz pierwszy wprowadzono nawet taki system do rozgrywek IV ligi. Pisał o tym wówczas mec. Maciej Broda. Dziś pora na najważniejsze postanowienia Uchwały nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne, która od teraz regulować będzie ten program w czwartoligowej odsłonie.

W art. 1 Uchwały sformułowano cele i założenia Programu. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.

Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. W programie uczestniczą kluby IV ligi, a administratorem programu jest PZPN.

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i nagradzania klubów zawarte zostały w art. 3 Uchwały. Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Juniorów i Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:

1) x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym meczu IV ligi,

2) x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym meczu IV ligi.

Definicję legalną „juniora” i „wychowanka” znajdujemy w art. 2 Uchwały. Zgodnie z pkt. 6) Juniorem jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy, a zgodnie z pkt. 16) wychowankiem – junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia).

Każdy Junior lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, niezależnie od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego czasu gry. Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej 5 oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej.

Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. W Klasyfikacji nie są uwzględniane również rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w rozgrywkach danej klasy.

Według art. 2 pkt 13) Uchwały, regulaminowy czas gry to dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których rozgrywany jest oficjalny mecz. Zgodnie z pkt 15) rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry to liczba minut rozegranych w Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN, a rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry to liczba minut rozegranych w Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci elektronicznej w bazie danych PZPN.

Oficjalny mecz – o którym już mowa była powyżej – to z definicji zawartej w pkt 7) - mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi

Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. Każdy klub może zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki w danej grupie zastrzeżenia co do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. Po weryfikacji zastrzeżenia i stwierdzenia jego zasadności, organ prowadzący rozgrywki przekaże zastrzeżenie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek.

Nagrody finansowe

Zgodnie z art. 5 Uchwały, pula nagród w Programie wynosi łącznie 1.600.000 zł brutto na sezon, z czego na nagrody dla klubów IV ligi w danym WZPN zostanie przeznaczone 100.000 zł brutto. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi w danej grupie rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości:

za 1. miejsce w klasyfikacji Pro Junior System w Wojewódzkim ZPN - 35.000- zł brutto,

za 2. - 25.000- zł brutto,

za 3. - 20.000- zł brutto,

za 4. - 15.000- zł brutto,

a za 5. miejsce - 5.000- zł brutto.

Ważne zastrzeżenie zostało zawarte w art. 5 ust. 3 Uchwały, w przypadku prowadzenia, przez dany WZPN, rozgrywek IV ligi w więcej niż jednej grupie rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi prowadzonych przez dany WZPN. Rozgrywki IV Ligi zorganizowane w dwóch grupach mają cztery wojewódzkie związki piłki nożnej: Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Mazowiecki ZPN i Śląski ZPN. W pozostałych 12 województwach rozgrywki IV Ligi toczone są w systemie jednogrupowym.

Dla ciekawostki jeszcze warto podać przykład Wielkopolskiego ZPN, który co prawda ma jedną grupę IV Ligi, ale między IV Ligą, a klasami okręgowymi jako jedyny prowadzi rozgrywki V Ligi, w których rywalizacja toczy się w trzech grupach, ale V Liga nie jest objęta klasyfikacją Pro Junior System.

W sytuacji uzyskania w klasyfikacji, przez dwa lub więcej klubów, takiej samej liczby punktów, o zajętym o miejscu w klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy lub grup, w przypadku tych czterech województw, o których mowa była powyżej.

Warto jeszcze dodać, że zgodnie z Uchwałą, w sytuacji, gdy jeden klub zajął, w klasyfikacjach końcowych Programu dla różnych rozgrywek, miejsca uprawniające do otrzymania nagrody finansowej, nagroda będzie mu przysługiwać wyłącznie z jednego tytułu – miejsca w klasyfikacji skutkującego wyższą nagrodą finansową – i nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej Programu dla drugich rozgrywek.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.