Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Polski Komitet Olimpijski i narodowy ruch paraolimpijski

09.10.2018

Polski Komitet Olimpijski jest to organizacja pozarządowa która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem olimpijskim.

Jest to związek stowarzyszeń, którzy zrzesza:

  • polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
  • osoby fizyczne związane z narodowym ruchem olimpijskim.

Unormowania te znajdują się w art. 24 Ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Polski Komitet Olimpijski podejmuje współprace z ministrem właściwym ds. kultury fizycznej w zakresie sportu. Posiada wyłączne uprawnienie do używania jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta Olimpijska.

Do zadań PKOl należy również opiniowanie projektów założeń aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych w zakresie sportu.

Przy Polskim Komitecie Olimpijskim funkcjonuje Trybunał Arbitrażowy ds Sportu. Zgodnie z art. 45a ust. 2 Ustawy o Sporcie, Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Trybunał rozstrzyga także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych. W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

Organizację i tryb postępowania przed Trybunałem oraz ponoszenie opłat i kosztów postępowania określa statut Trybunału uchwalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Narodowy ruch paraolimpijski osób niepełnosprawnych organizowany jest przez Polski Komitet Paraolimpijski, działający w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Ma wyłączne prawo do wykorzystywania symboliki paraolimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paraolimpijskie i Komitet Paraolimpijski.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności