Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Orzeczenie lekarskie piłkarza

30.07.2017

W poprzednim odcinku pisałem o nowelizacji przepisów w sprawie organizacji rozgrywek piłkarskich w Polsce. Nowe brzmienie otrzymał także § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

W brzmieniu po nowelizacji, zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Przepis § 24 ust. 2 stanowi, iż w sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny. Pora przypomnieć też pozostałe przepisy Uchwały dotyczące opieki zdrowotnej. § 23 gwarantuje zawodnikom uprawiającym piłkę nożną prawo do stałej opieki zdrowotnej, ale też nakłada na nich obowiązki, w myśl których piłkarze są zobowiązani: 1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru. 2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań lekarskich. Badania lekarskie zawodników powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie. Obowiązki mają też kluby. Stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi powinny mieć Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi. Dodatkowe obowiązki mają też gospodarze zawodów. Są oni obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi, b. lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych. Gospodarze zawodów mają również obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej oraz są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji (karetka), jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. Warto również nadmienić, że upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. Opieka zdrowotna nad zawodnikami to nie tylko kwestie badań lekarskich, lekarza klubowego czy lekarza zawodów, ale także sprawy ubezpieczeniowe. Obowiązek ubezpieczenia zawodników wynika z przepisów Ustawy o Sporcie czyli przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale również w prawie związkowym, a konkretnie w § 26 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek został on wyrażony: Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, czyli realizacji powyższego uprawnienia zawodników spoczywa na klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, spoczywa na właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez reprezentację tego Związku.  Przepis § 26 ust. 3 wyklucza z kolei odpowiedzialność PZPN-u i związków za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby. W takich rozgrywkach - jak wynika bezpośrednio z § 26 ust. 2 – obowiązek ubezpieczenia zawodników mają kluby, a odpowiedzialność za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby – spada wyłącznie na kluby, z racji wyłączenia expressis verbis odpowiedzialności Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wojewódzkich związków piłki nożnej.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności