Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Obowiązki organizatora meczu lub innych zawodów sportowych

08.09.2021

Do napisania tego krótkiego artykułu zainspirowało mnie pytanie zadane mailowo na adres bok@prawosportowe.pl – czyli skrzynkę pocztową naszego portalu. „Witam, jeżeli jest potrzebny transport poszkodowanego sportowca do szpitala kto realizuje taki transport?” – tak brzmiało to pytanie. Osoba nie podała o jaką dyscyplinę sportu chodzi. Nie napisała też co to za zawody, więc postaram się udzielić odpowiedzi wychodząc od imprez masowych.

Temat zabezpieczenia medycznego został już poruszony na naszym portalu w tym artykule. Zatem przypominając, jeśli jest to impreza masowa to zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: u.b.i.m.) zakres zabezpieczeń imprezy masowej musi obejmować: zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochronę porządku publicznego, zabezpieczenie pod względem medycznym oraz zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych.

Stosownie natomiast do art. 6 u.b.i.m. organizator zapewnia: spełnienie wymogów określonych w szczególności w przepisach budowlanych, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,  udział służb porządkowych, służb informacyjnych, zaplecze higieniczno-sanitarne, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratunkowych i policji, warunki do zorganizowana łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej, oraz sprzęt ratowniczy i gaśniczy, itd.

Ustawowo nie ma obowiązku zapewnienia ambulansu. Natomiast muszą być ratownicy medyczni. Ich obowiązki polegają na zorganizowaniu stałego punktu medycznego lub dyżuru ambulansu medycznego oraz patroli pieszych, które przechadzają się wśród zebranych w danym miejscu ludzi. W razie potrzeby ratownicy udzielają odpowiedniej pomocy, aż do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego – tak dzieję się na imprezach masowych, np. koncertach. Warto dysponować karetką, organizując biegi masowe. Przypadki zasłabnięć się zdarzają i konieczna jest odpowiednia reakcja.

W przypadku rozgrywek w grach zespołowych czy są one imprezami masowymi czy nie obowiązują odpowiednie przepisy czy to regulaminów rozgrywek czy regulaminów medycznych. Przepisy Polskiego Związku Motorowego nakazują np. organizację zawodów z odpowiednią liczbą karetek i zapewnienia części z nich zgodnie z wymogami ambulansu typu S (dawniej R) czyli ambulansu reanimacyjnego.

Obowiązku ustawowego dotyczącego ambulansu na zawodach sportowych nie ma tym bardziej w przypadku imprez niemasowych. Zatem tu w sukurs muszą iść przepisy związkowe. W niższych ligach piłkarskich konieczne jest zabezpieczenie medyczne, ale już nie ambulans, ale to nie jedyny wymóg, jaki musi spełnić organizator. W piłce nożnej rolę takiej Uchwały, która „zbiera” wszystkie regulacje dotyczące organizowania rozgrywek i jest taką „biblią” dla regulaminów poszczególnych rozgrywek czy to organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, czy to przez wojewódzkie związki piłki nożnej jest Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

To na jej podstawie powstają regulaminy. Jak wiemy regulaminy rozgrywek Ekstraklasy, 1 Ligi, 2 Ligi, 3 Ligi i wyższych lig kobiecych uchwala Zarząd PZPN. Z kolei w niższych ligach czyli od 4 Ligi (włącznie w dół) – Zarządy wojewódzkich związków piłki nożnej – właściwych terytorialnie dla organizowanych rozgrywek. Wojewódzkich Związków jest 16, więc i takich regulaminów jest 16. A do tego dochodzą jeszcze regulaminy rozgrywek młodzieżowych, gdzie w ośmiu związkach jeszcze obowiązuje gra na punkty w standardowych rozgrywkach, a w pozostałych ośmiu – turnieje dzieci i młodzieży. W miniony czwartek – 2 września – Zarząd PZPN podjął Uchwałę, o której będziemy jeszcze pisać, a która nakazuje przejście w najmłodszych kategoriach na system turniejowy. Skoro mowa o kolejnych tematach, to jeszcze będę kontynuować ten temat, poprzez dokładny opis przesłanek i tego, czego nie należy robić, by nie narazić się na weryfikację zawodów walkowerem. Przypadki weryfikacji, jak już wiemy regulują przepisy regulaminów rozgrywek i do jednego z regulaminów wojewódzkich związków zajrzymy, ale nie w kontekście walkowerów, ale tytułowych obowiązków organizatora meczu.

Skoro jestem z Wrocławia i jego okolic, to „na tapetę” bierzemy obowiązki klubów w świetle Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022. Obwiązki te zebrano w § 9 tego Regulaminu. Stosownie do tego, klub organizujący mecze ma obowiązek na bieżąco śledzić obecnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego, a związek nie odpowiada za naruszenie przez klub przepisów prawa powszechnego.

Klub organizujący mecz, oprócz przygotowania boiska do gry zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Nożną, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i na płycie boiska przed, w czasie i po zawodach, zobowiązany jest także:

a) Zabezpieczyć formularze sprawozdań i załączników do sprawozdań z meczu zgodnych ze wzorem PZPN,

b) Zapewnić trzy piłki do gry: nr 5 seniorów, juniorów i trampkarzy, nr 4 dla młodzików i trzy piłki do gry wg Unifikacji Organizacji Rozgrywek i Szkolenia dzieci i młodzieży a także chorągiewki dla sędziów asystentów,

c) Gwizdek sygnałowy oraz komplet kartek (żółta i czerwona) dla sędziów przygodnych,

d) Zapewnić zawodnikom i sędziom dogodne wejście na boisko, a widzom na widownię, jak również możliwość bezpiecznego opuszczenia swoich miejsc. Wejście i zejście dla sędziów i zawodników z boiska do szatni musi być zabezpieczone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tych osób przed ewentualną agresją kibiców,

e) Powołać odpowiednią liczbę (minimum piętnastu dla IV ligi, minimum dziesięciu dla klasy okręgowej, minimum ośmiu dla klas niższych, co najmniej pięciu dla drużyn młodzieżowych) oznakowanych porządkowych oraz przedstawić przed zawodami ich imienną listę sędziemu meczu wraz z podaniem nazwiska osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie meczu, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej,

f) Zabezpieczyć urządzenia sanitarne i szatnie dla zawodników i sędziów,

g) Zabezpieczyć opiekę medyczną lub sanitarną oraz nosze,

h) Wydzielić specjalne miejsca na ławkach rezerwowych dla:

- zawodników rezerwowych zgodnie z Przepisami licencyjnymi dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne z dnia 19 marca 2020 r.,

- kierownika drużyny,

- lekarza i masażysty,

- trenera i asystenta, z ważną licencją trenerską, którzy mogą przekazywać zawodnikom wskazówki (tylko 1 osoba) pozostając w strefie technicznej wydzielonej linią obejmującą długość ławki rezerwowych plus 1 metr z każdej strony ławki oraz obszar przed ławką aż do 1 metra przed linią boczną boiska,

- innych osób funkcyjnych wpisanych do załącznika. Nazwiska osób funkcyjnych powinny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z meczu – przed zawodami,

i) Zawiadomić miejscową jednostkę policji o miejscu odbycia meczu, co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem,

j) Zapewnić pełną ochronę sędziom i zawodnikom do czasu ich odjazdu. Klub w razie braku możliwości spełnienia wszystkich wymogów utrzymania porządku we własnym zakresie powinien się zgłosić o pomoc do policji, straży miejskiej, firmy ochroniarskiej itp.,

k) Zapewnić delegatom i obserwatorom warunki do pełnienia swoich obowiązków,

l) Wyznaczyć miejsca dla przedstawicieli mediów i umożliwić im dostęp do informacji (składy drużyn, wywiady z uczestnikami meczu itp.),

m) Zapewnić fachową informację dla widzów przez licencjonowanego spikera – dot. Meczów IV ligi,

n) Wyznaczyć miejsca do parkowania oraz zabezpieczyć ochronę pojazdów należących do drużyn gości, sędziów, obserwatorów – delegatów i innych osób funkcyjnych Związku Piłki Nożnej,

o) Rozliczenia bezpośrednio po meczu ekwiwalentu sędziowskiego – zgodnie z przepisami za wyjątkiem sytuacji wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego przelewem przez ZPN prowadzący rozgrywki,

p) Organizator meczu ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz mienie drużyn, sędziów, obserwatorów i delegatów od momentu ich przybycia na obiekt sportowy do momentu ich odjazdu,

q) Dokonać przedpłaty na poczet pokrycia kosztów delegowania sędziów, obserwatorów i delegatów do Dol. ZPN, w terminach i wysokościach określonych odrębnymi postanowieniami Dol. ZPN z zastrzeżeniem ust. 5.

Jak więc widać wiele obowiązków. Wszystkie je na należy wykonywać. Zresztą organizacja meczu, to jeszcze obowiązki związane z bezpieczeństwem i ewentualną organizacją meczu jako imprezy masowej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka, a wówczas liczba tych nakazów, zakazów lub ograniczeń jeszcze bardziej wzrasta.

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.