Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Obowiązek zapewnienia opieki medycznej podczas meczów i zawodów sportowych

18.12.2020

Ostatnimi czasy otrzymujemy sporo pytań dotyczących obowiązków organizatora meczów oraz zawodów sportowych w zakresie zapewnienia niezbędnej opieki medycznej w trakcie ich trwania. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną wirusem SARS-Cov-2 opieka medyczna w postaci lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych jest dalece utrudniona. Co jednak mówią o tym przepisy prawa? O tym w dzisiejszym artykule.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących obowiązki organizatora zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów i meczów sportowych. W tym zakresie należy przede wszystkim odnieść się do przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504) (dalej: ustawa o imprezach masowych) wraz z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (dalej: ustawa o ratownictwie medycznym) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 181) (dalej: rozporządzenie).

Mecz i zawody sportowe, a impreza masowa

Definicję masowej imprezy sportowej odnaleźć można w art. 3 pkt 3 lit a i b ustawy o imprezach masowych. Zgodnie z nią za imprezę masową należy uznać zorganizowaną imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

 1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
 2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Mając na uwadze powyższe, wszelkie zawody sportowe, w których liczba udostępnionych miejsc dla osób wynosi w przypadku stadionu minimum 1000 osób, a w przypadku hali sportowej minimum 300 osób, będą podporządkowane wymogom dotyczącym imprez masowych na gruncie powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 5 ustawy o imprezach masowych to organizator imprezy odpowiada za jej zabezpieczenie w miejscu i czasie jej trwania, w tym pod względem medycznym. Definicja „zabezpieczenia medycznego” ustalona została jednak na gruncie rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań medycznych i rozumiana jest jako zapewnienie na imprezie masowej:

1) zespołu wyjazdowego;

2) patrolu ratowniczego;

3) punktu pomocy medycznej.

Organizator ma więc ustawowy obowiązek zapewnienia opieki medycznej podczas zawodów, w skład której będą wchodziły powyższe zespoły i punkt pomocy. W celu rozwinięcia, co należy rozumieć pod poszczególnymi elementami, wymienionymi w pkt 1-3, niezbędnym jest sięgnięcie do rozwiązań zaproponowanych w rozporządzeniu. Zgodnie z nim:

Zespołami wyjazdowymi są:

 1. zespół wyjazdowy bez lekarza w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, którymi są pielęgniarka lub ratownik medyczny (w rozumieniu art. 13 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym),
 2. zespół wyjazdowy z lekarzem, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz albo pielęgniarka, albo ratownik medyczny (w rozumieniu art. 13 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym).

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy sportowej w zakresie zespołów wyjazdowych ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób (§2 pkt 1 rozporządzenia):

 1. do 5000 uczestników - jeden zespół bez lekarza,
 2. od 5001 do 25 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza,
 3. od 25 001 do 65 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
 4. od 65 001 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników - jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem;

Patrol ratowniczy składa się co najmniej z dwóch osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym (§1 ust. 4 rozporządzenia):

Na gruncie w/w ustawy Ratownikiem może być osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika medycznego;
 3. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy sportowej w zakresie patroli ratowniczych również ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób (§2 pkt 2 rozporządzenia):

 1. do 5000 uczestników - jeden patrol ratowniczy,
 2. od 5001 do 65 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 5000 uczestników,
 3. od 65 001 uczestników - siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy;

Punkt pomocy medycznej musi zaś zostać wyposażony, co najmniej w produkty lecznicze (w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z Prawo farmaceutyczne) oraz wyroby medyczne (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 i 38 ustawy o wyrobach medycznych). Pomocy medycznej w takim punkcie mogą udzielać co najmniej dwie osoby, w tym:

 1. lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz
 2.  ratownik medyczny lub pielęgniarka.

Podobnie jak w przypadku powyższych punktów zabezpieczenie medyczne masowej imprezy sportowej w zakresie punktów pomocy medycznej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników (§2 pkt 3 rozporządzenia):

 1. od 10 000 do 110 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
 2. od 110 001 uczestników - dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 110 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej.

Mecze i zawody sportowe nie mieszczące się w pojęciu „impreza masowa”

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadkach niemieszczących się w pojęciu imprezy masowej, zawody sportowe oraz mecze mogą być opatrzone opieką medyczną określoną w wewnętrznych aktach prawnych stanowionych przez związek sportowy lub klub sportowy, a więc przede wszystkim we wszelkiego rodzaju regulaminach. Wniosek taki wynika z braku szczegółowych regulacji dotyczących imprez niekwalifikujących się jako „masowe” w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Należy przez to rozumieć, że w takiej sytuacji nie ma obowiązku zapewnienia na zawodach i meczach opieki medycznej w postaci ratownika medycznego, lekarza, czy pielęgniarki, jak również obowiązku ustanowienia punktu opieki medycznej.

Nie mniej jednak, w przypadku wszelkich imprez sportowych niebędących imprezami masowymi w rozumieniu powołanej ustawy, należałoby zastanowić się nad zapewnieniem usług zabezpieczenia medycznego w celu zapewnienia poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Warto nadmienić, iż w sytuacji niespodziewanej kontuzji zawodnika podczas zawodów szybka reakcja doświadczonej osoby może uchronić jego zdrowie, a nie rzadko i dalszą karierę przed ewentualnym uszczerbkiem.  

Podsumowując, w przypadkach imprez mieszczących się w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – obowiązki organizatora w zakresie zapewnienia opieki medycznej są dosyć surowe, natomiast w przypadku imprezy niemasowej kwestia regulacji minimalnych wymogów opieki medycznej pozostaje do decyzji wewnętrznej klubu lub związku sportowego.

Jeśli mają Państwo problemy z interpretacją jakichkolwiek przepisów odnoszących się do Państwa Klubu lub Związku lub potrzebują Państwo aktualizacji regulaminów lub statutów – zapraszamy do kontaktu: bok@prawosportowe.pl. Nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania lub wątpliwości.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.