Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Obowiązki klubów – uczestników rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski

01.07.2019

W poprzednim artykule pisałem o podjętej w kwietniu, Uchwale nr IV/51 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2019/2020. Było między innymi o etapach rozgrywek – na szczeblu wojewódzkich związków piłki nożnej i na szczeblu centralnym. Było też o grze dwóch lub więcej drużyn jednego klubu w rozgrywkach i obowiązku gry przynajmniej jednego młodzieżowca na boisku w meczu szczebla centralnego PP, a dziś – o obowiązkach gospodarza zawodów.

Zgodnie z art. 15.11. uchwały nr IV/51, klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu, zobowiązany jest do:

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem ratowniczym,

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,

c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN,

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,

e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,

f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),

g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,

h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),

i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla zawodników,

j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,

k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji,

l) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe,

m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,

n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu,

o) zapewnienia sztucznego oświetlenia, utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie mniejszej niż 800 Ev (lx) – w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, z których nie jest przeprowadzana bezpośrednia transmisja telewizyjna,

p) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu.

Ponadto, jeśli ze spotkania przeprowadzana jest transmisja telewizyjna to organizator jest zobowiązany do:

a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą), umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów, z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji telewizyjnej),

b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostepnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których rozgrywane będą mecze (art. 15.12 Uchwały).

Zgodnie z art. 15.3. Uchwały nr IV/51, zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w meczach odpadają z rozgrywek. Drużyny uczestniczące w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione są do wymiany 4 zawodników, przy czym czwarta w kolejności wymiana może być przeprowadzona wyłącznie w dogrywce. W przypadku uzyskania, w regulaminowym czasie gry, wyniku remisowego zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.

I na koniec tego tekstu o ostrzeżeniach i wykluczeniach. Jak wynika z art. 15.4., zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

a) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

c) przy każdym kolejnym, co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kary, o których mowa powyżej, są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych, a nie są wykonywane w rozgrywkach ligowych. Przepis art. 15.5. Uchwały nr IV/51 przewiduje kary finansowe. Zgodnie z nim, jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.

Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej zostają anulowane. Natomiast, kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. Czyli jeśli zawodnik został napomniany na szczeblu wojewódzkim jedną żółtą kartką lub np. trzema, a zespół awansował na szczebel centralny rozgrywek PP, to te kartki zostają anulowane i grę na szczeblu centralnym zawodnik rozpoczyna z „czystym kontem”. Jeżeli natomiast np. w finale wojewódzkim zawodnik otrzymał napomnienie (żółtą kartkę) nr 2, to w pierwszym meczu szczebla centralnego nie zagra, bo kara ta będzie właśnie na szczeblu centralnym wykonana.

Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu centralnym zostają anulowane. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, są wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.

Podobne sprawa się ma z przepisami art. 15.8 – 15.10 Uchwały, cytowanymi w poprzednim zdaniu. Tylko, że tu anulowanie kartek następuje po ¼ finału, ale z kolei kary z tego etapu podlegają wykonaniu w dalszych rundach, gdy zespół awansuje lub gdy nie awansuje – to w nowym sezonie.

(fot. PZPN)

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności