Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Piłkarski Puchar Polski w sezonie 2019/2020

24.06.2019

2 maja tego roku, piłkarze Lechii Gdańsk po zwycięstwie 1:0 w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie nad Jagiellonią Białystok zdobyli Puchar Polski na sezon 2018/2019. Równoległe do rozgrywek szczebla centralnego sezonu 2018/2019 rozgrywane były meczu Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej sezonu 2019/2020. Zostali wyłonieni zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu województw, którzy zagrają w PP na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020.

Regulacje rozgrywkowe Pucharu Polski na sezon 2019/2020 zawiera Uchwała nr IV/51 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2019/2020.

Zgodnie z art. 1.1. tejże Uchwały, cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2019/2020 kończy się do 30 czerwca 2019 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020, a zgodnie z art. 1.2., cykl rozgrywek na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020 rozpoczyna się 1 lipca 2019 roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2020 roku.

Kto gra w Pucharze Polski, zwanym potocznie też „Pucharem Tysiąca Drużyn”? Zgodnie z art. 2.1. Uchwały nr IV/51, w rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do wojewódzkiego ZPN o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. To oznacza, że klub klasy B czy klasy C, może, ale nie ma obowiązku gry w PP. Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2019/2020 (art. 2.2 Uchwały).

Rezygnacja z rozgrywek Pucharu Polski skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną i konsekwencjami rozgrywkowymi. Zgodnie z art. 2.3 Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Kto może zagrać w drużynie w rozgrywkach Pucharu Polski. Zgodnie z art. 2.4., do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym uprawnieni są wszyscy zawodnicy danej drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni w systemie Extranet, do gry w rozgrywkach mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2019/2020. Ponadto, w myśl art. 2.5 uchwały, w rozgrywkach II etapu na szczeblu centralnym, kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego, przy czym:

  1. a) przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy tj. w sezonie 2019/2020, zawodnik urodzony w 1998 roku oraz zawodnik młodszy;
  2. b) gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników - młodzieżowych, potraktowana zostanie jako udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, z zastrzeżeniem postanowień pkt d),
  3. c) w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w składzie pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych, drużyna może występować w tak zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia wymaganego limitu zawodników młodzieżowych,
  4. d) w przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji bramkarza, uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawozdaniu sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na bramkarza nie spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować grę, z pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych.

Zawodnicy-młodzieżowi winni występować na boisku z opaską na ramieniu umożliwiającą ich identyfikację. Opaski zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN.

Etapy rozgrywek

Zgodnie, z art. 3.1., w I etapie, kończącym się do 30 czerwca 2019 r., na szczeblu związku piłki nożnej, w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. Natomiast, zgodnie z art. 3.2., w II etapie na szczeblu centralnym uczestniczy:

  1. a) 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej w sezonie 2018/2019,
  2. b) 14 drużyn II ligi w sezonie 2019/2020, które w sezonie 2018/2019 uczestniczyły w rozgrywkach I lub II ligi;
  3. c) 4 drużyn, które w sezonie 2018/2019 zajęły miejsca 15-18 w rozgrywkach II ligi;
  4. d) 18 drużyn I ligi w sezonie 2019/20120;
  5. e) 16 drużyn Ekstraklasy w sezonie 2019/2020.

Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2019 r., przeprowadzają związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.

Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym (art. 4 Uchwały nr IV/51.

Więcej niż jedna drużyna klubu w rozgrywkach PP

Warto jeszcze zając się kwestią udziału więcej niż jednej drużyny klubu w rozgrywkach Pucharu Polski. Zdarza się to najczęściej w przypadku zespołów mających I zespół na szczeblu centralnym (Ekstraklasa, I liga, II liga). Wówczas zgłasza się też zespół rezerw z dopiskiem do nazwy „II”, a czasem i III zespół.

Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek reguluje art. 5 Uchwały. Zgodnie z nim, wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do stosowania następujących zasad:

Po pierwsze, zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej,

Po drugie, jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek,

Po trzecie, oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd.

Warto wczytać się w powyższe zasady i pilnować tego jak napomnień zawodników, bowiem wystawienia zawodnika z naruszeniem tych przepisów skutkować będzie walkowerem.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności