Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Obostrzenia sanitarne w żużlowej Ekstralidze

20.05.2020

Piłkarska Bundesliga, zarówno 1., jak i 2. wystartowały. Jakie wrażenia? To już każdy sobie odpowie, bo jest zdecydowanie inaczej, ale jest pośród tego powiew optymizmu. Czekamy na start/restart rozgrywek w Polsce. W piątek 29 maja rusza 27. Kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, która miała być rozgrywana od 13 do 15 marca. Nieco wcześniej rozegrane zostaną zaległe mecze ćwierćfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski między Miedzią Legnica i Legią Warszawa oraz Stalą Mielec i Lechem Poznań. Oczywiście, podobnie jak w transmisjach z Niemiec będziemy widzieć mecz z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa, bez publiczności, z odstępami na ławkach rezerwowych, bez prezentacji, bez przywitania, ale to konieczność.

W Polsce czekamy też jeszcze na restart pierwszej i drugi ligi piłkarskiej, bowiem w niższych klasach rozgrywki już zakończone i czekamy na…

… no właśnie, start żużla.

12 czerwca – to data przewidzianego startu żużlowej Ekstraligi to wynika z kalendarza zamieszczonego w „Regulaminie Sanitarnym PZM – zawody żużlowe” oraz z przepisów ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dozwalają. Wcześniej regulowało to rozporządzenie z 2 maja, które zostało uchylone przez ten właśnie akt prawny z 16 maja.

W tym rozporządzeniu, rozgrywki Ekstraligi żużla i ich prowadzenie jest jednym z wyjątków od ograniczeń z § 7 ust. 1 oraz § 8. Ograniczenia działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem m.in. działalności na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym – bez udziału publiczności.

Teraz o przepisach dotyczących treningów.

Zgodnie z  § 18 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym, od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie, nie więcej niż:

1) 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co najmniej 1000 m2,

2) 14 osób w strefie toru i płyty wewnątrz toru o powierzchni co najmniej 12 000 m2,

3) 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m2 – z wyłączeniem ich obsługi.

O kalendarzu startu rozgrywek żużlowych i terminach, w jakich to wszystko ma się odbywać, aż do 12 czerwca pisałem już TUTAJ.

Jest on oczywiście ujęty w Regulaminie Sanitarnym, w którym znajdujemy również cztery najważniejsze zasady z rozpoczęciem i prowadzeniem rozgrywek:

 1. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek z członków zespołu treningowego następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).
 2. W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z udziału w dalszych rozgrywkach do czasu wyzdrowienia potwierdzonego testem.
 3. Wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia zawodników ukierunkowanego na rozpoznanie symptomów zakażenia koronawirusem 2019-nCoV poprzez codzienne wypełnianie formularza monitorowania symptomów chorobowych uwzględniających m.in. raportowanie temperatury w godzinach porannych i wieczornych, trudności w oddychaniu (m.in. kaszel, duszności, katar), biegunka, bóle mięśni, zaburzenia snu, zapalenie spojówek, zaburzenia węchu i smaku, wysypka, wybroczyny na stopach. – wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy parku maszyn podczas treningów i zawodów przez Komisarza Sanitarnego lub inną upoważnioną przez klub osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie mogą wejść do parku maszyn i uczestniczyć w treningu lub zawodach. W takiej sytuacji należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 15 min. Decyzję o wykluczeniu osoby z uczestnictwa w zawodach podejmuje sędzia zawodów.

W Regulaminie szczegółowo określono również uprawnienia organu prowadzącego rozgrywki czyli spółki Ekstraliga Żużłowa sp. z o.o.:

Podmiot zarządzający jest uprawniony w szczególności do:

 1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w meczach lub treningach w jakimkolwiek charakterze,
 2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1,
 3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1,
 4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym meczów,
 5. wykluczania z uczestnictwa z meczów oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
 6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w meczach lub treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
 7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w meczach lub treningach,
 8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu,
 9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

Z kolei do najważniejszych obowiązków klubu należą: udzielanie podmiotowi zarządzającemu wszelkich informacji o stanie zdrowia zawodników, mechaników i klubowych osób funkcyjnych i urzędowych w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV; wyznaczenie Komisarza Sanitarnego; wykonywanie postanowień Regulaminu Sanitarnego oraz wykonanie jednolitego oznaczenia stref na obiekcie zgodnie z wytycznymi Speedway Ekstraligi (nazwa rozgrywek – przyp. M.Ż.).

Podzielenie obiektu na strefy podczas treningów i podczas meczów ma zapobiegać przebywaniu wszystkich osób na całym obiekcie i sprzyjać dystansowaniu społecznemu tak ważnemu w czasach epidemii. Oczywiście krzyżowanie się osób w strefach podczas treningu jest dozwolone, ale jest uregulowanie w Regulaminie Sanitarnym.

„W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, kilka wyznaczonych osób funkcyjnych może mieć konieczność czasowo przemieścić się do innej strefy z uwagi na charakter wykonywanych obowiązków lub w celu reakcji na zdarzenie podczas treningu”.

Zatem mamy konieczność zaistnienia przesłanki „szczególnych okoliczności”, np. w razie wypadku zawodnika lub zawodników.

Uprawnieni do poruszania się pomiędzy strefami są:

 1. Komisarz Sanitarny:

- Strefa parku maszyn,

- Strefa toru i płyty wewnątrz toru,

- Strefa parku technicznego.

 1. osoby funkcyjne z parku technicznego:

- Strefa toru i płyty wewnątrz toru - wyłącznie w pojazdach konserwacji toru lub w celu naprawy bandy wokół toru.

 1. ambulans zabezpieczenia medycznego wyłącznie w przypadku konieczności zaopatrzenia medycznego zawodników:

- Strefa toru i płyty wewnątrz toru,

- Strefa parku maszyn.

To tylko jeden przykładów dotyczących treningów.

Mecze

Te do odwołania ograniczeń wprowadzonych przez administrację państwową, mecze będę rozgrywane bez udziału publiczności. Każdy mecz będzie obsługiwany przez niezbędną do obsługi wydarzenia ekipę osobową zgłoszoną do Speedway Ekstraligi, przeszkoloną w zakresie reżimu sanitarnego i wyposażoną w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub organizatora.

Tu oczywiście, na czas meczu, na obiekcie zostaną wydzielone nie krzyżujące się strefy. Ponadto przez cały okres rozgrywek bezwzględnie obowiązują następujące zasady:

 1. absolutnie zakazuje się korzystania z szatni w zakresie przebieralni i kąpieli – zakaz dotyczy wszystkich uczestników: zawodników, członków ekip zawodników, osób urzędowych i funkcyjnych oraz wszystkich pozostałych osób w jakikolwiek sposób uczestniczących w organizacji zawodów,
 2. toalety w szatniach mogą być udostępnione do użytkowania pod warunkiem ich wygrodzenia w sposób uniemożliwiający dostęp do przebieralni i pryszniców,
 3. wszystkie pomieszczenia - w tym toalety - używane podczas meczu muszą być zdezynfekowane przed i po meczu,
 4. wszystkie pomieszczenia używane podczas meczu muszą być wyposażone w:

- pojemniki z płynem dezynfekującym,

- kosze na śmieci,

- pojemniki z mydłem w płynie (dotyczy toalet),

- ręczniki jednorazowe (dotyczy toalet),

 1. z uwagi na ograniczenie liczby osób w strefach, zawodnikowi przysługuje jeden mechanik,

To tylko pierwszych pięć zasad, jest ich więcej. Pokazuję je po to by zobrazować z jakimi obostrzeniami mogą być rozgrywane mecze.

Podobnie jak podczas treningów mamy tutaj „Strefy dla zawodów”, z tym że jest ich więcej niż podczas treningu:

 1. Strefa parku maszyn (min. 1000 m2) – do 50 osób.
 2. Strefa toru i płyty wewnątrz toru (min. 12000 m2) – do 20 osób.
 3. Strefa wieży sędziowskiej – do 20 osób.
 4. Strefa trybun oraz pasa bezpieczeństwa – do 30 osób.
 5. Strefa parku technicznego (min. 500 m2) – do 20 osób.
 6. Strefa wozów transmisyjnych – do 40 osób.

Zatem maksymalnie nie więcej niż 190 osób będzie mogło pracować podczas meczu.

Kilka innych ważnych wymogów do spełnienia z Regulaminu Sanitarnego przedstawię poniżej, i tak”

I - Motocykle używane podczas meczu muszą być zdezynfekowane przed i po meczu.

II - Niezbędne narzędzia używane przez mechaników i zawodników muszą być zdezynfekowane przed i po meczu.

III - Podczas narad trenera z zawodnikami musi być zachowany dystans 2 m pomiędzy uczestnikami narady.

IV - Na podestach do oglądania zawodów znajdujące się tam osoby muszą zachować dystans 2 metrów między sobą.

V - Budka telefoniczna musi być wyposażona w pojemnik z płynem dezynfekującym (dla niewtajemniczonych, dodam dla przykładu, że chodzi o budkę z której dzwoni się z parku maszyn do sędziego np. w sprawach spornych albo kierownik podaje obsadę biegów nominowanych – przyp. M.Ż.).

VI - W budce telefonicznej może przebywać wyłącznie jedna osoba i tylko podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej. Po wejściu do budki telefonicznej każda osoba musi zdezynfekować ręce. Podczas rozmów telefonicznych budka musi być otwarta.

W tym artykule nie sposób oczywiście przedstawić wszystkich zaleceń, obostrzeń, nakazów i zakazów. Zainteresowanych odsyłam na stronę Polskiego Związku Motorowego.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot. portal samorządowy)

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.