Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowy obiekt, ale…

21.11.2017

Ile to razy w rozmowach ze środowiskiem sportowym słyszałem, że w jednej czy drugiej gminie wybudowano właśnie nowoczesny stadion czy halę sportową, ale… nie można na nim organizować zawodów, bo boisko za wąskie, bieżnia za krótka, czy trybuny nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Ile razy mówiono: „ładny stadion, ale nie spełnia wymogów licencyjnych”. Co robić, by uniknąć takich sytuacji?

Duża w tym rola polskich związków sportowych. Jednymi, z tych, które aktywnie współdziałają z władzami samorządowymi jest Polski Związek Piłki Nożnej oraz wojewódzkie związki piłki nożnej, prowadzące rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych. W tym celu uchwalono przepisy prawa związkowego, a konkretnie Uchwałę nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. O samych przepisach i nowelizacji ze stycznia tego roku pisałem już na blogu prawosportowe.pl. Dziś zajmę się wytycznymi opracowanymi przez Departament Organizacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN na podstawie ust. 3 cytowanej już Uchwały nr III/60.

W myśl tego przepisu, wojewódzkie związki piłki nożnej są upoważnione do uzgadniania projektów wszystkich tych stadionów, które pozostają poza procesem uzgodnienia realizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Będą to więc stadiony dedykowane dla następujących rozgrywek:

 • III ligi i niższych klas rozgrywkowych,
 • piłki kobiecej,
 • piłki młodzieżowej i dziecięcej - pod warunkiem, że na w/w stadionach nie będą organizowane mecze piłki nożnej w formie imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

W myśl ust. 4 Uchwały III/60 przedmiotem procesu uzgodnienia jest wydanie przez wojewódzki związek piłki nożnej opinii w zakresie projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową organizację meczów piłki nożnej na konkretnym obiekcie stadionowym, a w szczególności infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie w czasie trwania imprezy. W momencie wydania opinii przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (jakiejkolwiek opinii, bez względu czy jest ona pozytywna, negatywna czy też pozbawiona oceny, a zawierająca wyłącznie wskazanie konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych), projekt budowy, przebudowy lub modernizacji stadionu uznaje się za uzgodniony.

Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia ustalają poszczególne wojewódzkie związki piłki nożnej, przy uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN (ust. 5 Uchwały III/60). Zaleca się ponadto, aby wojewódzki związek piłki nożnej rozpatrzył projekt stadionu w zakresie wszelkich kwestii infrastrukturalnych, które będą miały wpływ na poziom organizacji i bezpieczeństwa meczów przeprowadzanych na danym obiekcie stadionowym, w szczególności będą:

 • orientacja przestrzenna / położenie stadionu / ewentualne sztuczne oświetlenie,
 • dostęp do stadionu / parkingów,
 • płyta boiska / pole gry / nawierzchnia / miejsce rozgrzewki (parametry / dostęp),
 • strefa techniczna / ławki rezerwowych / ławki noszowych (umiejscowienie, parametry),
 • strefa szatni dla zawodników i oficjeli meczowych (umiejscowienie, dostęp, parametry),
 • trybuny / pojemność / lokalizacja sektora gości / trybuny VIP / odgrodzenie od pola gry,
 • inne istotne kwestie, wg uznania przez wojewódzki związek piłki nożnej.

Proces opiniowania/uzgodnienia rozpoczyna się od formalnego uruchomienia procesu uzgodnienia czyli złożenia wniosku o uruchomienie procesu uzgodnienia przez klub / inwestora / projektanta na adres elektroniczny wskazany przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (ust. 6 w związku z ust. 7 Uchwały III/60). Na tym etapie, zaleca się, aby projektant działający w imieniu inwestora lub klubu piłkarskiego doręczył stosowne pełnomocnictwo. Następnie, wojewódzki związek piłki nożnej, wszczyna ten proces oraz jednocześnie wyznacza ekspertów uzgadniających i przekazuje wnioskodawcy dokumenty, na których podstawie realizowany jest proces uzgodnienia. Wojewódzki związek piłki nożnej musi oczywiście określić dokumenty, które powinien przedstawić wnioskodawca, z uwzględnieniem zapisów ust. 8 Uchwały III/60. W ust. 8 określone są wysokości opłat, jakie wnosi inwestor. Warto je przypomnieć:

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektów/koncepcji budowy stadionów:

 • o projektowanej pojemności od 1.000 do 5.000 miejsc: opłata w wysokości 2.000 zł;
 • o projektowanej pojemności od 5.001 do 10.000 miejsc: opłata w wysokości 3.000 zł;
 • o projektowanej pojemności od 10.001 do 30.000 miejsc: opłata w wysokości 5.000 zł;
 • o projektowanej pojemności powyżej 30.000 miejsc: opłata w wysokości 10.000 zł.

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektu/koncepcji budowy centrum treningowego lub innego obiektu piłkarskiego:

 •  opłata w wysokości 3.000 zł;
 • w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.

Opłaty netto z tytułu uzgodnienia przez Polski Związek Piłki Nożnej projektu/koncepcji przebudowy lub modernizacji stadionu, centrum treningowego lub innego obiektu piłkarskiego:

 • opłata w wysokości 75% od właściwych wartości określonych w ust. 8. i 8a. z tytułu jednorazowego uzgodnienia;
 • w przypadku innych, bliżej niezdefiniowanych obiektów piłkarskich podlegających uzgodnieniu opłata ustalana jest indywidualnie.

Opłaty, o których mowa powyżej uiszczane są na konto PZPN najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili uruchomienia procesu uzgodnienia. Są one przeznaczane na organizację szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oraz infrastruktury stadionowej.

Na zakończenie tego etapu odpowiednia komisja wojewódzkiego związku piłki nożnej określa termin ewentualnych spotkań / wizyt roboczych na docelowym terenie stadionu.

O kolejnych etapach procedury uzgadniania projektów budowy stadionów przez wojewódzkie związki piłki nożnej napiszę w kolejnym odcinku.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.