Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Nowelizacje przepisów związkowych w polskiej piłce nożnej

25.07.2019

Pisaliśmy ostatnio o zmianach przepisów w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy i o zmianie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie, której trenerzy i inne osoby funkcyjne przebywające na ławce rezerwowych mogą być od tego sezonu karane napomnieniami i wykluczeniami czyli żółtymi i czerwonymi kartkami.

To zresztą niejedyne zmiany, które obowiązują w tym - nowym - sezonie 2019/2020. Warto to podkreślać, bo Ekstraklasa już rozgrywa 2 kolejkę spotkań, a inaugurację ma za sobą tez 1. Liga, a „w kolejce” czekają już następne ligi – niższych szczebli. W połowie sierpnia już wszyscy będą mieli pierwsze mecze za sobą.

Warto podkreślić, że w czerwcu, Uchwałą nr VI/88 z dnia 15 czerwca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie wprowadził kilka nowych przepisów. Zgodnie z nowym par. 5 ust. Uchwały nr XII/194 Klub występujący w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych może działać także pod postacią fundacji. To novum i pójście „z duchem czasu”. Z praktyki Kancelarii wynika, że wiele klubów w różnych dyscyplinach sportu prowadzi działalność sportową właśnie w formie fundacji.

Oczywiście nadal klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną i jako członek Związku może działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. I nadal, dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana powyżej, forma prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.

Zmieniono również przepisy par. 6 Uchwały nr XII/194. Do wymaganych dotychczas dokumentów przy przyjęciu w poczet członków Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej / Polskiego Związku Piłki Nożnej czyli deklaracji członkowskiej, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji i innych przewidzianych w Uchwale jak dotychczas, klub musi też złożyć podpisaną deklarację przyjęcia i stosowania „Regulaminu Ochrony Danych dla PZPN i jego członków” - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (par. 6 ust. 1 pkt i) Uchwały).

Z kolei 12 lipca tego roku Uchwał nr VII/101 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną dokonano kilkunastu zmian, wśród których na czoło wysuwa się ta z § 2 ust. 3 pkt a), wedle której:

 1. seniorzy III liga – wojewódzkie związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie, a od sezonu 2020/2021 rozgrywki III ligi będą prowadzone przez PZPN.

Zatem Polski Związek Piłki Nożnej do prowadzonych już rozgrywek szczebla centralnego czyli 1. Ligi i 2. Ligi dołączy 3. Ligę.

Zgodnie ze znowelizowanym § 2 ust. 1 pkt b) – rozgrywki U-18 zastąpią wszelkie rozgrywki U-19.

Nowością jest ta nowelizacja: „§ 3 dodaje ust. 4 w brzmieniu:

Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11 włącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 1. a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8;
 2. b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10;
 3. c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12.”

Zatem dziewczęta będą mogły rywalizować z chłopcami, a nie w osobnych ligach tylko dla dziewcząt. Będą oczywiście odpowiednio starsze zespoły dziewcząt (o 2 lata – przyp. M.Z.).

Ważną zmianą jest przepis § 6 ust 7. Zgodnie z nim mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, państwowej lub samorządowej władzy administracyjnej.

Zmienia się także nieco właściwość organów rozgrywkowych. Zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 2) Uchwały, w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, Centralnej Ligi Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów U-15, Ekstraligi i I ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15 na szczeblu centralnym, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.

Z kolei, zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 6), w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, innych niż wymienione w pkt 2, pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały o organizacji rozgrywek, w rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, dopuszcza się możliwość prowadzenia zawodów przez sędziów klubowych, na zasadach opracowanych przez dany Wojewódzki ZPN.

Ważna zmiana wynika z § 12 ust. 3, gdzie w pierwszym zdaniu, zwrot „poza 7 zawodnikami i rezerwowymi wpisanymi do protokołu” zastąpiony został zwrotem „poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu”. Od tego sezonu skład meczowy w rozgrywkach to 11 piłkarzy na boisku i maksymalnie 9 rezerwowych, a nie jak dotychczas 7.

§ 16 ust. 3 pkt 1) lit. f i g otrzymują nowe następujące brzmienie: przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek. Zgodnie z nim w rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

1) Przy dwóch zespołach:

 1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
 2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 3. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
 5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
 6. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,
 7. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek.

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.

Kolejna zmiana dotyczy zawodników kadry narodowej powołanego do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy. Przypomnijmy jeśli, co najmniej trzech zawodników jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki, a organ prowadzący rozgrywki przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.

Tutaj nowe brzmienie otrzymał § 20 ust. 6, zgodnie z którym, zawodnik powołany na zgrupowanie reprezentacji narodowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych.

I na koniec przepis, znajdujący się właśnie na końcu tylko z racji numeracji, bo to § 31 ust. 1 Uchwały, ale przepis niosący poważne konsekwencje. Zmiany już wdrożono, a zgodnie z nim, wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia Wojewódzkich ZPN nie mogą być przekazane innym podmiotom, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. A to oznacza, że rozgrywek nie mogą już prowadzić okręgowe związki piłki nożnej. W związkach wojewódzkich potworzone zostały podokręgi wojewódzkich związków, a to kończy z dotychczas obowiązującym dualizmem władzy wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej w terenie.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.