Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Legislacja

Nasze wnioski do MSiT o wydanie stosownych zaświadczeń w trybie 217 KPA

01.12.2015

Dzisiaj, w imieniu 5 polskich związków sportowych, skierowaliśmy do Ministra Sportu i Turystyki wnioski o wydanie w trybie art. 217 kpa stosownych zaświadczeń, potwierdzających spełnianie przez te związki kryterium ze znowelizowanego art. 12a ustawy o sporcie przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Chodzi o te polskie związki sportowe, które należą do międzynarodowych federacji sportowych, które z kolei są członkami stowarzyszenia międzynarodowych federacji sportowych Sport Accord.

Złożenie przedmiotowych wniosków o wydanie stosownych zaświadczeń dzisiaj nie jest przypadkowe biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z par. 3 art. 217 kpa organ powinien takie zaświadczenie wydać nie później niż w terminie 7 dni, z kolei w dniu 08 grudnia wchodzi w życie art. 12b znowelizowanej ustawy o sporcie, który daje Ministrowi Sportu prawo do wszczęcia postępowania i wydania decyzji, na mocy której polski związek sportowy stanie się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń jeśli nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub innej uznanej przez MKOl.

Podjęte przez nas działania mają na celu tylko i wyłącznie dać reprezentowanym przez nas 5 polskim związkom sportowym poczucie bezpieczeństwa, że poprzez fakt przynależności do Sport Accord, zachowają one status polskiego związku sportowego, a ewentualne wszczęcie wobec nich postępowań będzie bezzasadne. Opieramy to na następującym wywodzie prawnym.

W przepisach ustawy o sporcie brak jest wykazu lub listy międzynarodowych federacji sportowych, które zdaniem ustawodawcy spełniają kryterium uznania ich przez MKOl. Ponadto ustawa nie zawiera definicji legalnej „międzynarodowej federacji sportowej”. Zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę konstrukcją, spełnienie w/w obowiązku nastąpi wówczas, gdy polski związek sportowy legitymuje się przynależnością do międzynarodowej federacji sportowej, działającej w jednym ze sportów olimpijskich lub paraolimpijskich, lub też innej międzynarodowej organizacji sportowej uznanej przez MKOl.

W celu prawidłowego rozpoznania niniejszej sprawy konieczne jest nie tylko odwołanie się do treści przepisów u.s. ale również i celu wprowadzenia w/w regulacji do polskiego porządku prawnego, który określony został w uzasadnieniu do projektu u.s. Jak wynika z jego treści:

„Projekt ustawy w art. 11 przewiduje, że wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego składa się do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Zasady i tryb uzyskiwania zgody na utworzenie polskiego związku sportowego są przy tym podobne jak w dotychczasowej ustawie o sporcie kwalifikowanym z tą zasadniczą zmianą, że wnioskodawcy są obowiązani przedłożyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Rozwiązanie to zmierza do konsolidacji polskiego sportu oraz daje rękojmie zachowania przez polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno-prawnych, jako że uznanie przez MKOl uwarunkowane jest przestrzeganiem postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalnym charakterem danego sportu (...)”

Tym samym jak wynika z treści uzasadnienia, głównym celem wprowadzenia obowiązku było po pierwsze chęć konsolidacji polskiego sportu, a po drugie zagwarantowanie rękojmi zachowania przez wszystkie polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno- prawnych (przestrzegania Karty Olimpijskiej,  Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalnego charakteru danej dyscypliny).

Przechodząc  zatem do rozważań dotyczących zagwarantowania rękojmi zachowania przez wszystkie polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno- prawnych odwołać należy się do postanowień Karty Olimpijskiej oraz statutu i przepisów międzynarodowych federacji sportowych.  Zgodnie z fundamentalnymi zasadami olimpizmu określonymi w Karcie Olimpijskiej, Ruch Olimpijski oznacza skoordynowane, zorganizowane, uniwersalne i stałe działania realizowane pod najwyższym kierownictwem MKOl, wszystkich osób fizycznych i prawnych zainspirowanych wartościami olimpizmu.

Jednocześnie w oparciu o art. 1 ust. 2 Karty Olimpijskiej trzy główne elementy składowe Ruchu Olimpijskiego to Międzynarodowy Komitet Olimpijski („MKOl”), Międzynarodowe Federacje Sportowe („MF”, ang. wersja IF”) i Narodowe Komitety Olimpijskie („NKOl”, ang. wersja „NOC”).

Jednakże jak wynika z art. 1 ust. 3 Karty Olimpijskiej – Ruch Olimpijski poza w/w trzema głównymi elementami obejmuje również Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich („KOIO”), krajowe związki, kluby i osoby należące do Międzynarodowych Federacji i Narodowych Komitetów Olimpijskich, szczególnie sportowców, których interesy stanowią podstawowy element działalności Ruchu Olimpijskiego, jak również sędziów, trenerów oraz innych działaczy sportowych i personelu technicznego. Obejmuje również inne organizacje i instytucje uznane przez MKOl. Natomiast sama przynależność do Ruchu Olimpijskiego wymaga nie tylko zgodności z Kartą Olimpijską, ale również uznania przez MKOl.

Jednocześnie jak wynika z art. 3 ust. 3 Karty Olimpijskiej MKOl może uznać (ang. słowo „recognise”) Międzynarodowe Federacje jak i stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji. W celu przeanalizowania, które Międzynarodowe Federacje jak i stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji są uznane przez MKOl konieczne jest sięgnięcie do wykazu znajdującego się na stronie internetowej MKOl.  

Na przywołanej stronie internetowej w odrębnych zakładkach wyszczególnione zostały podmioty uznane przez MKOl tj. między innymi:

 • Międzynarodowe Federacje (ang. International Federations) - w tym zakresie możemy je podzielić na Międzynarodowe Federacje sportów olimpijskich oraz nieolimpijskich;
 • Uznane i Stowarzyszone Organizacje – w tym zakresie podzielić je możemy na:
  • uznane stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji (ang. International Federations Associations), do których MKOl zalicza: Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), Association of International Olympic Winter Sports Federations (AIOWF), Association of IOC Recognised International Sports Federation (ARISF) oraz Sport Accord;
  • stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ang. NOC Associations);
  • organizację multisportowe (ang. Multi-Sports Organizations and Events/ Sport of All);
  • inne uznane organizacje (ang. Other Recognised Organizations).

Jak więc wynika z powyższego Sport Accord jako stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji jest uznane przez MKOl. Powyższe potwierdza również ugruntowane stanowisko doktryny prawa sportowego.

Jednocześnie, jak wynika z treści Statutu Sport Accord, jednym z fundamentalnych celów tego podmiotu jest wzmacnianie poziomu uznania jego jak i jego członków przez Ruch Olimpijski, a także przez inne podmioty zaangażowane w rozwój sportu. Przy czym obowiązkiem każdego z członków jest przestrzeganie postanowień Statutu, przepisów i decyzji Sport Accord. Tym samym każdy z członków zobowiązany są do przestrzegania Karty Olimpijskiej i wzmacniania poziomu swojego uznania przez Ruch Olimpijski.

Jak z powyższego wynika, przynależność polskiego związku sportowego do międzynarodowej federacji sportowej wchodzącej w skład stowarzyszenia międzynarodowych federacji sportowych uznanych przez MKOl wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 12a ustawy o sporcie. W chwili obecnej jestem ciekaw jakie stanowisko zajmie Minister Sportu.

 

Zdjęcie przedstawia Pałac Blanka w Warszawie, siedzibę Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.