Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Minimalna granica wieku a uprawianie sportu profesjonalnego

26.01.2016

O granicach wieku związanych z możliwością uprawiania profesjonalnego sportu wspominaliśmy w artykułach p.t.: ,,Dyskryminacja w sporcie ze względu na wiek”, ,,Limit wieku”. Powyższe artykuły dotyczyły górnej granicy wieku, dzisiaj odniosę się natomiast do dolnej granicy wieku.

Na całym świecie miliony dzieci i nastolatków grają w piłkę marząc, aby w przyszłości zostać gwiazdą podobną do tej, którą oglądają w telewizji, o której czytają. Obiecujący piłkarze dają się zauważyć już w młodym wieku  - w szkołach lub lokalnych drużynach. Większe kluby piłkarskie mają swoje drużyny i szkółki juniorów. Wysyłają również obserwatorów i trenerów na mecze, w nadziei znalezienia nowego talentu. Klub może wtedy zaproponować zawodnikowi kontrakt i miejsce w swojej drużynie. Nikogo nie dziwi fakt, że mistrzowskie tytuły trafiają na poczet bardzo młodych gimnastyczek, łyżwiarek figurowych, tenisistek czy pływaczek.  Kibice lubią patrzeć nie tylko na najlepszych, ale także na nowych, nieznanych, utalentowanych sportowców, którzy niejednokrotnie przy dużej zachęcie ze strony rodziców, trenerów, działaczy i organizatorów sportowych dążą do spełnienia ich oczekiwań. Piękny sen dziecka o profesjonalnej, dochodowej sportowej karierze musi jednak w pewnym momencie stawić czoła rzeczywistości rządzonej przepisami prawnymi.

Na początku należy zaznaczyć, że czym innym jest wskazanie przez regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych granicy wieku, która uprawnia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany związek sportowy, a czym innym wiek sportowca jako kryterium prawne umożliwiające zawarcie kontraktu sportowego.

Limity wieku są wprowadzane wewnętrznymi regulaminami poszczególnych dyscyplin sportowych, osobno dla każdej klasy sportowej, której zdobycie upoważnia zawodnika do wzięcia udziału we współzawodnictwie sportowym na określonym szczeblu rozgrywek. Minimalne granice wieku ustalane są co do zasady ze względu na uwarunkowania psychofizyczne człowieka. Zwolennicy wprowadzania limitów wieku wywodzą argumenty przemawiające za swoim stanowiskiem z art. 31 ust.1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., który stanowi, że Państwa-Strony uznają prawo uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz artystycznym. Oprócz tego, Konwencja zawiera unormowania dotyczące nałożenia na jej sygnatariuszy obowiązku ustanowienia wieku minimalnego, od którego możliwe jest podjęcie pracy.

Przykładowo art. 42 Karty Olimpijskiej stanowi, że limit wieku ustalany jest przez przepisy międzynarodowych federacji sportowych właściwych dla danej dyscypliny, które zostały zatwierdzone przez  Komitet Wykonawczy MKOI. Tym samym MKOI zachowuje kontrolę nad decyzjami dotyczącymi limitu wieku ustalanym przez właściwe federacje, które przy określaniu powyższych ograniczeń powinny kierować się dobrem sportowców, szczególnie w kwestiach zdrowotnych. Z reguły podmioty te ustalają więc tzw. wiek minimum, który musi osiągnąć sportowiec podejmujący aktywność w profesjonalnym współzawodnictwie sportowym, np. w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich. Ponadto zgodnie z Olympic Movement Medical Code misją Ruchu Olimpijskiego (RO) jest dbanie o to, żeby  sport był praktykowany, bez zagrożenia dla zdrowia sportowców, a także z poszanowaniem zasad fair play i sportowej etyki ...[RO powinien podjąć] środki niezbędne w celu ochrony zdrowia uczestników oraz minimalizowania ryzyka urazów i krzywd psychicznyvch. Przeciwnicy wprowadzania uregulowań dotyczących minimalnego wieku uważają, że tego typu praktyka narusza prawo do wolności i jest przejawem dyskryminacji. W tym kontekście przywołują treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W związku z powyższym pojawia się problem aktywności sportowej osób niepełnoletnich, szczególnie tych, które i w świetle przepisów prawa cywilnego nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych. Zagadnienie to mieści w sobie kontekst nie tylko prawny, ale także zdrowotny oraz etyczno – moralny. Na wskazane zagadnienia zwracają uwagę następujące regulacje prawne oraz dokumenty międzynarodowych organizacji.

Podstawowym, międzynarodowym aktem prawnym mającym za cel zapewnienie ochrony nieletnim jest w szczególności art. 19 Konwencji Praw Dziecka przyjętej w dniu 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Rozwiązania stricte dotyczące ochrony praw niepełnoletnich sportowców zawiera Europejska Karta Sportu, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1992 r. Zaleca ona podjęcie działań, których celem będzie zapewnienie opieki nad uzdolnionymi i młodymi sportowcami w taki sposób, aby stwarzał on możliwość jednoczesnego rozwoju ich zdolności tak fizycznych jak i umysłowych, jednakże w stopniu uzależnionym od wieku zawodnika i przy maksymalnym poszanowaniu jego praw osobistych. W maju 1995 r. w Lizbonie podczas 8. Konferencji Europejskich Ministrów Sportu została przyjęta ,,Deklaracja o roli sportu w społeczeństwie”. Położyła ona nacisk na to, aby każdorazowe przygotowanie treningu i rozgrywek odbywało się z uwzględnieniem rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wyżej wspomniana deklaracja była impulsem do ustanowienia rok później przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy Rekomendacji nr 1292, w sprawie udziału młodych osób w sporcie wysokokwalifikowanym. Na kwestie angażowania się dzieci i młodzieży w sport profesjonalny, a także konsekwencji psychofizycznych i prawnych podjęcia takiej działalności zwrócono również uwagę w dokumencie wydanym przez Komisję Europejską w 1998 r. – The European model of sport. W przypadku dzieci i młodzieży należy mieć na uwadze oprócz względów zdrowotnych, również fakt, że podlegają one obowiązkowi szkolnemu, którego zakres i treść określają przepisy odrębne.

Ilość dokumentów międzynarodowych pokazuje, jak istotnym zagadnieniem jest prawny aspekt podjęcia określonej aktywności przez niepełnoletnie osoby. Do tego, na płaszczyźnie krajowej należy dodać przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. A to tylko niektóre z aktów prawnych. Warto zatem, aby rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletniego sportowca pamiętali, że sport to także szereg zobowiązań. To, w jakim zakresie zainteresują się od strony prawnej karierą swoich pociech spowoduje konsekwencje w dalszym etapie udziału ich dzieci we współzawodnictwie sportowym. Warto więc zadbać od jak najwcześniejszego momentu np. o prawidłowo skonstruowaną umowę z klubem czy też sponsorem, która w sposób kompletny będzie respektowała prawa młodego sportowca.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Zadaj nam pytanie

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Ostatnie wpisy autora

Darmowy ebook

Sport a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2

Portal prawosportowe.pl wraz z ekspertami z Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN przygotował dla Państwa publikację dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania środowisk sportowych podczas i po zakończeniu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy do pobierania.

Pobierz ebooka
Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.