Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Mediacja

Mediacja w sporcie – czym jest i dlaczego warto z niej skorzystać. Sport stanowi idealne miejsce dla rozwiązań polubownych

06.06.2022

Wielofunkcyjność mediacji

Na całym świecie mediacja stała się powszechnym sposobem rozwiązywania konfliktów, począwszy od rozwodów, przez spory w miejscu pracy, aż po zrywane różnego rodzaju umowy. Liczba sporów związanych ze sportem wzrosła w ostatnich latach i chociaż niektóre przepisy sportowe przewidują mediację przed wszczęciem arbitrażu lub postępowania sądowego, mediacja jest w sporcie na ogół niewystarczająco wykorzystywana. Widać jednak wzrost liczby spraw mediacyjnych w sporcie w nadchodzących latach, ponieważ wielu zainteresowanych zdaje sobie sprawę z pełnego potencjału posiadania uprawnień do formułowania warunków rozwiązywania ich sporów (nie wspominając o korzyściach kosztowych i czasowych, a także o możliwości zachowania relacji i ochrony reputacji). Mediacja to popularny i skuteczny sposób rozwiązywania sporu. Alternatywy w postaci sporu sądowego lub arbitrażu czasami nie są odpowiednim mechanizmem do osiągnięcia rozwiązania, ponieważ najczęściej proces zapewnia, że jedna ze stron odchodzi jako „przegrany”, co wiąże się ze znacznymi kosztami prawnymi. Decyzje mogą być często publikowane (a postępowania mogą być otwarte dla publiczności i prasy), co wiąże się z ryzykiem naruszenia reputacji.

Kim jest mediator ?

To niezależna, bezstronna osoba trzecia wybrana przez strony. Może on być prawnikiem, może mieć doświadczenie w stosunkach pracy, lub specjalistą ds. rozwiązywania sporów z zakresu prawa rodzinnego lub osobą, która ma doświadczenie w innych obszarach. Rolą mediatora nie jest określenie meritum sprawy którejkolwiek ze stron, ale pomoc stronom w ułatwieniu zawarcia porozumienia. Mediator kieruje negocjacjami między stronami tak, aby strony mogły dojść do wzajemnie akceptowalnych rozwiązań. Mediator musi być wysoce obiektywny i musi zachowywać neutralność podczas całego procesu mediacji. Zgodnie z Kodeksem Etyki, wysoki stopień poufności jest wymagany we wszystkich aspektach procesu mediacji. Praca obejmuje zapewnienie wszystkim stronom równych możliwości bycia wysłuchanym i reagowania, zapewniając, że negocjacje odbywają się w uczciwy i zrównoważony sposób, pomagając każdej ze stron w określeniu własnych potrzeb, ocenie opcji i opracowaniu rozwiązań. Zadania te muszą być wykonywane sumiennie i niezależnie od wpływów lub uprzedzeń. Głównym celem mediacji jest sprawdzenie, czy możliwe jest znalezienie wzajemnie akceptowalnego rozwiązania, które doprowadzi spór do końca.

Proces mediacyjny

Wstępne krótkie spotkanie mediatora ze stronami, umożliwia każdej z nich przedstawienie i rozwinięcie punktów przedstawiających ich stanowisko lub po prostu przekazanie, jak każda ze stron postrzega swoją sprawę i jak chciałaby ją rozwiązać.

Zwykle mediator zachęca każdą ze stron do wyjścia poza argumenty prawne i zakwestionowania, czy środek odwoławczy nałożony przez sąd byłby w interesie którejkolwiek ze stron. Co najważniejsze, strony nie muszą przekonywać mediatora ani drugiej strony do własnej sprawy, ale powinny zastanowić się, w jaki sposób chcą naprawić sytuację.

Rozmowy mediacyjne mogą odbywać się w wyznaczonym przez strony neutralnym miejscu, w jednym pomieszczeniu, lub w odrębnych, w zależności od poziomu zaistniałego antagonizmu. Mediator może udostępnić informacje innej stronie tylko wtedy, gdy strona ujawniająca wyrazi na to zgodę. Niezwykle ważne jest, aby obie strony zaufały mediatorowi, który będzie otwarcie omawiał sprawy na prywatnych sesjach.

Mediacja jest procesem zarówno zorganizowanym, jak i zarządzanym, w którym strony rozmawiają z mediatorem zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, a także ze sobą w celu sprawdzenia, czy istnieje wspólna podstawa do osiągnięcia porozumienia.

Mediator będzie kontrolował rozmowę, aby zapewnić, że strony są względem siebie uprzejme przez cały czas, słuchają siebie, mają możliwość swobodnego wypowiadania się na tak zwanych sesjach wspólnych i sesjach prywatnych i są w stanie naprawdę przedstawić swoje myśli i propozycje dotyczące rozwiązania sprawy.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zostanie przygotowana ugoda. Dla wielu istotne może być to, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Po co nam mediacja ?

Sport to wielki biznes. A tam, gdzie jest wielki biznes, niezmiennie są spory. Mediacja jest odpowiednia dla szerokiej gamy sporów. Wiele sporów związanych ze sportem to te, w które zaangażowany jest sportowiec lub podmioty sportowe. Klasycznym przypadkiem jest spór kontraktowy.

Wiele umów przewiduje obecnie, że strony muszą uczestniczyć w mediacji przed wszczęciem postępowania w sądzie lub skierowaniem do arbitrażu. U podstaw tego wszystkiego leży potrzeba szybkiego podjęcia każdego kroku, jeden po drugim, aby uniknąć opóźnień, desperacji, rozczarowania i dysfunkcji, które w przypadku przeciągania się procesu będą miały negatywny wpływ na wiele osób, nie tylko strony.

Mediacja to idealna metoda rozwiązywania sporów związanych ze sportem. A zatem nie tylko dlatego, że mediacja jest szybka i skuteczna, ale przede wszystkim dlatego, że ma zdolność przekształcenia konkurentów w towarzyszy, zgodnie z zasadami dobrej sportowej rywalizacji, i poprowadzenia wszystkich stron do zwycięstwa.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.