Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Licencyjny alert

16.03.2016

Wczoraj upłynął termin składania przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy wniosków licencyjnych na najbliższy sezon. Najciekawsze jednak dopiero przed nami, bowiem dokumenty dotyczące kryteriów finansowych określonych w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2016/17 i następne mają zostać doręczone do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN do 31 marca ( kryteria F.01, F.02 i F.05) i do 4 kwietnia (kryteria F.03 i F.04). Zaraz o tym co kryje się pod tym tajemniczymi kryptonimami.

Tymczasem od wczoraj przez internet przewija się informacja, że klubem, który może nie dostać licencji jest wielce zasłużony dla polskiego futbolu – Ruch Chorzów. Okazuje się, że w klubie brakuje bagatela… 18 milionów złotych, by spełnić wymogi licencyjne. Media szeroko opisują z czego wynika to zadłużenie i nie będę się na tym koncentrował.

Ponadto, można wyczytać, że klub zwrócił się do Miasta o pożyczkę w wysokości właśnie 18 milionów i że 31 marca decyzję w tej sprawie podejmą radni Chorzowa. Czy to dobra praktyka, że miasto ma pożyczyć klubowi taką kwotę ocenę pozostawiam Państwu?

Przewodniczący Komisji Licencyjnej dla klubów Ekstraklasy Krzysztof Sachs w wywiadzie dla portalu weszlo.com mówił m.in. : „ – Jedyny klub, którego sytuacja w tym roku jest specyficzna, to Ruch Chorzów. Tak naprawdę klub jest w tym momencie uzależniony finansowo od firmy, która finansuje go – nazwijmy to – factoringowo. Formalnie nie jest ona właścicielem klubu, choć z ekonomicznego punktu widzenia można by powiedzieć, że jest. Ma zresztą bodajże dwóch przedstawicieli w radzie nadzorczej Ruchu. Ten układ nie jest dla nas do końca czytelny. Teoretycznie wygląda to tak, że ta firma byłaby w stanie rozłożyć Ruch na łopatki z dnia na dzień.

Skoro wyżej była mowa o kryteriach to wg legalnej definicji z Podręcznika Licencyjnego są to wymagania, które musi spełnić Wnioskodawca, podzielone na pięć kategorii (kryteria sportowe, infrastrukturalne, dotyczące personelu i administracji, prawne oraz finansowe), przy czym każda kategoria dzieli się na trzy typy: A, B i C (kryteria obowiązkowe lub kryteria zalecane w odniesieniu do najlepszej praktyki postępowania).

Wspomniane już kryteria z F.01 – F.05 mają kategorię A, czyli tę najwyższą. Muszą zostać spełnione. Oczywiście nie wystarczy samo dostarczenie dokumentów, bo Komisja Licencyjna ocenia je pod kątem wymogów Podręcznika.

Kryterium F.01 to roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Kryterium F.02 to sprawozdanie finansowe za okres śródroczny wraz z raportem biegłego rewidenta.

Kryterium F.03 to brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej.

Kryterium F.04 to brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Zaś, Kryterium F.05 to Prognoza finansowa. I tu mamy kolejne istotne zapisy Podręcznika:

IND.01 A Kontynuacja działania. Tu brany pod uwagę jest wskaźnik oceniany na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta, dotyczącego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego, przedłożonego zgodnie z kryterium F.01, lub raportu biegłego rewidenta, dotyczącego śródrocznego sprawozdania finansowego, przedłożonego zgodnie z kryterium F.02. Wskaźnik uznaje się za naruszony w przypadku, gdy ww. raport zawiera opinię/raport z uwagą objaśniającą lub z zastrzeżeniem, dotyczącymi kontynuacji działalności.

IND.02 A Ujemne kapitały własne. Tu chodzi o wskaźnik oceniany na podstawie rocznego sprawozdania finansowego, przedłożonego zgodnie z kryterium F.01, lub śródrocznego sprawozdania finansowego, przedłożonego zgodnie z kryterium F.02. Wskaźnik uznaje się za naruszony w przypadku, gdy jedno z ww. sprawozdań finansowych ujawnia wartość ujemnych aktywów netto, która pogorszyła się względem porównywalnych danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym z roku poprzedniego i analogicznie ujawnia wartość ujemnych aktywów netto, która pogorszyła się względem porównywalnych danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowych za poprzedni okres sprawozdawczy.

Jak zatem można zaobserwować, sytuacja finansowa i prognoza sytuacji są praktycznie najważniejszymi kryteriami, przyznania i ewentualnego zawieszenia lub nawet odebrania licencji.

Minęły czasy, gdy komisje licencyjne PZPN były licencyjne tylko z nazwy i kierowały się kryterium uznaniowości, ale nie z uwzględnieniem kryteriów prawnych, zwłaszcza finansowych, a z uwzględnieniem swojego „widzimisię”, zaś dla właścicieli i włodarzy klubów niech ostatni przykład będzie przestrogą, by nie starali się budować kolosów na drewnianych nogach, które znajdują podstawy finansowe w niepewnych przedsięwzięciach. Może należy budować skromniejszy budżet, ale pewny i nie należy uzależniać od niepewnych konstrukcji czy jak to już nieraz praktyka pokazała od pożyczek od właściciela, który wstając lewą nogą z łóżka czy nie chcąc dalej finansować klubu stawiał pożyczki w stan wymagalności, doprowadzając klub na skraj bankructwa, co kończyło się upadłością likwidacyjną.

( Zdjęcie przedstawia Stadion Ruchu Chorzów )

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności