Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Kryterium przedmiotowe przyznawania stypendiów sportowych na terenie gmin

08.04.2019

Możliwość ustanawiania stypendiów sportowych przez gminę przewidziano w art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2018 poz. 1263, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego (dalej jako „j.s.t.”) mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W dzisiejszym tekście wskażę na kryteria, które brane są pod uwagę w trakcie przyznawania powyższych świadczeń.

Organ stanowiący j.s.t. określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość wskazanych wyżej stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej j.s.t. oraz osiągnięty wynik sportowy. W wyroku z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Ol 20/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podkreślił, że kryteriami uwzględnianymi przez radę powinny być tylko znaczenie danego sportu dla gminy i osiągnięty wynik sportowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r., III SA/Gd 1126/16 wskazał, że uwzględnienie znaczenia danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego (a zatem kryterium stricte przedmiotowego) może przybrać różną formę i nie musi polegać jedynie na wskazaniu konkretnych dyscyplin sportowych. Rada uprawniona jest bowiem do wskazania w uchwale innych kryteriów, co pozwoli na ustalenie zakresu desygnatu pojęcia "dany sport". Ustalając zasady przyznana stypendium sportowego obowiązkiem rady gminy jest przede wszystkim wskazanie tych dyscyplin sportu, które mają znaczenie dla konkretnie tej jednostki samorządu terytorialnego. Za takie dyscypliny uznać możemy dyscypliny o ugruntowanej tradycji lokalnej, ponadlokalnej, cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy. Taka wykładnia art. 31 ustawy o sporcie wpisuje się w realizację zadania własnego gminy, jakim jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

W ww. wyroku WSA w Gdańsku wskazuje ponadto na zmiany, które przyczyniły się do rozszerzenia zakresu podmiotowego art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie. W poprzednim stanie prawnym, warunkiem przyznania stypendium sportowego było osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Obecne brzmienie art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie przewiduje możliwość przyznania stypendium, nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, a w ust. 3 sformułowano jedynie dwa kryteria, które muszą być wzięte pod uwagę przy realizowaniu swych kompetencji. Oznacza to, że ustawodawca zdecydował się promować sport w szerszym zakresie, tym samym odstępując od premiowania wyłącznie tych osób, które osiągnęły wysokie wyniki w rywalizacji krajowej bądź międzynarodowej. Tym samym świadczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 u.s. mają mieć charakter motywacyjny przede wszystkim w obszarze popularyzacji sportu, tworzenia systemu zachęt do jego uprawiania i osiągania coraz lepszych wyników sportowych przez osoby fizyczne (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 1228/16).

Należy jeszcze raz podkreślić, że uchwalanie stypendiów sportowych na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ma być formą zachęty do popularyzacji lokalnych postaw pro-sportowych oraz tworzenia właściwych warunków dla każdej formy aktywności fizycznej na terenie j.s.t (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r. II SA/Rz 696/17). Pamiętajmy zatem, by nie kopiować automatycznie rozwiązań z aktów prawnych stosowanych w innych regionach, lecz uwzględniać również dyscypliny mniej popularne, mające ugruntowaną tradycję lokalną i cieszące się popularnością wśród mieszkańców konkretnej gminy.

 

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności