Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Piłka nożna

Komitet normalizacyjny FIFA, czyli - dlaczego warto przestrzegać statutu FIFA?

03.02.2021

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (skrót od fr. Fédération Internationale de Football Association, FIFA) jest światową organizacją piłki nożnej zrzeszającą obecnie 211 narodowych związków piłkarskich. FIFA jest nadrzędną organizacją wobec federacji regionalnych: AFCAzja, CAF -Afryka, CONMEBOLAmeryka Południowa, CONCACAFAmeryka Północna, Środkowa i Karaiby, OFCOceania, UEFAEuropa. Wśród zrzeszonych 211 związków, kilkanaście z nich miało już doświadczenie z interwencją komitetu normalizacyjnego, w tym m.in. tak uznane światowe związki piłkarskie, jak: Argentyna (w 2016 r.), czy Urugwaj (2018). Ponadto komitet normalizacyjny był oddelegowany do pracy w związkach narodowych takich państw, jak: Grecja (2016), Gwinea (2016), Ghana (2018), Egipt (2019), czy Irak (2020), itd.

Podstawę prawną do powołania komitetu normalizacyjnego (Normalization committee) znajdziemy w dokumencie zatytułowanym Statut FIFA (The FIFA Statutes), który co roku jest nowelizowany. Artykuł 8 Statutu, noszący nazwę Postępowanie organów, urzędników oraz innych osób (Conduct of bodies, officials and others) stanowi, że:

„Wszystkie organy i funkcjonariusze muszą przestrzegać Statutu, przepisów, decyzji i Kodeksu Etyki FIFA w swoich działaniach.

Organy wykonawcze stowarzyszeń członkowskich mogą w wyjątkowych okolicznościach zostać odwołane ze stanowiska przez Radę w porozumieniu z odpowiednią konfederacją i zastąpione przez komitet normalizacyjny na określony czas.

Każda osoba i organizacja zaangażowana w grę w piłkę nożną jest zobowiązana do przestrzegania Statutu i regulaminu FIFA oraz zasad fair play”

Określenie „wyjątkowe okoliczności”, przywołane w art. 8 par. 2 Statutu nie zostało w dalszej części dokumentu doprecyzowane, co naturalnie daje możliwość szerokiej interpretacji. Odnosząc się jednak do dotychczasowej praktyki FIFA, zwykle ich interwencja wiąże się z niemożnością związku członkowskiego do „niezależnego zarządzania swoimi sprawami i zapewnienia, że ​​na ich sprawy nie mają wpływu żadne osoby trzecie” - zgodnie z treścią art. 14 par. 1 pkt oraz art. 19 par. 1 Statutu FIFA. Warto podkreślić, iż zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkowskie są zobowiązane do przestrzegania zasad dobrego zarządzania, tj. neutralności politycznej i religijnej, a także zakazu dyskryminacji oraz niezawisłości sądów, co zostało wyrażone w art. 15 pkt Statutu.

Powołanie komitetu normalizacyjnego, FIFA traktuje jako ostateczność, gdy uzna, że ​​wewnętrzne zarządzanie w związku narodowym uległo znaczącemu pogorszeniu. Powołanie komitetu normalizacyjnego następuje zazwyczaj po zawieszeniu stowarzyszenia członkowskiego przez Radę FIFA (FIFA Council), jeżeli związek ten nie jest w stanie potwierdzić, iż jest w stanie przestrzegać obowiązujących zasad wyrażonych w Statucie. Podczas okresu zawieszenia związek traci wszystkie prawa członkowskie, przysługujące mu w ramach art. 13 statutu (m.in. brak możliwości uczestnictwa w Kongresie FIFA, czy zgłaszania ze swojego kraju kandydata na Prezydenta FIFA oraz do Rady FIFA), a zespoły krajowe nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych rozgrywkach do czasu zniesienia zawieszenia. Pozostałe stowarzyszenia członkowskie nie mogą kontaktować się w sprawach sportowych z zawieszonym związkiem.

W skład komitetu normalizacyjnego wchodzi kilkuosobowa grupa członków zaaprobowanych przez FIFA oraz odpowiednią regionalnie federację. Nie ma z góry określonej liczby członków, a dla przykładu komitety normalizacyjne składały się na przykład z trzech osób w Urugwaju, czy czterech w Ghanie. Członkowie komitetu normalizacyjnego nie muszą posiadać żadnych szczególnych kwalifikacji, jednak przyjęła się zasada, że osoby te pochodzą z kraju, z którego jest dany związek narodowy. Komitety normalizacyjne zazwyczaj składają się z osób z różnych środowisk, lecz z pewną wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie piłki nożnej oraz spraw finansowych oraz prawnych. Na przykład trzej członkowie komitetu normalizacyjnego Urugwajskiego Związku Piłki Nożnej to członek Komitetu Zarządzania FIFA, były dyrektor jednego z najlepszych klubów urugwajskich oraz ekonomista (były sekretarz ds. ekonomicznych i finansowych Urugwajskiego Związku Piłki Nożnej). Po wyłonieniu członków komitetu normalizacyjnego są oni następnie zatwierdzani przez Biuro Rady FIFA (FIFA Council Bureau, które zajmuje się wszystkimi sprawami wymagającymi natychmiastowej uwagi). FIFA zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania członków komitetu normalizacyjnego według własnego uznania. Wszyscy członkowie komitetu normalizacyjnego są zobowiązani do zdania testu kwalifikacyjnego, dotyczącego zarządzania zgodnie ze Statutem i przepisami FIFA.

Komitet normalizacyjny przejmuje bieżące zarządzanie stowarzyszeniem członkowskim i w tym czasie opracowuje nowy statutu oraz zasady dla związku, które są zgodne z postanowieniami FIFA oraz prawem krajowym. Ponadto Komisja organizuje i przeprowadza wybory do nowych władz związku piłkarskiego. Członkowie komitetu normalizacyjnego nie mogą kandydować na wakujące stanowiska w wyborach. Dotychczasowe władze stowarzyszenia członkowskiego są zobowiązani do zwolnienia stanowisk w czasie trwania prac komitetu normalizacyjnego. Potencjalni kandydaci do komitetu wykonawczego są zobowiązani do poddania się kontroli uczciwości zgodnie z Kodeksem Etycznym FIFA (FIFA Code of Ethics). Komitet normalizacyjny działa przez określony czas (zwykle okres 6 miesięcy) i zostanie rozwiązany po wykonaniu wszystkich przewidzianych zadań. FIFA zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia okresu do czasu unormowania się sytuacji wewnątrz związku sportowego.

FIFA zapewnia globalne zasady, które muszą być powszechnie stosowane. Niektóre z tych przepisów nie zostały precyzyjnie sformułowane, co stwarza trudności interpretacyjne przy stosowaniu określonych zasad w różnych krajach na całym świecie, z których każdy ma inne koncepcje standardów rządzenia. Przepisy wprowadzone przez FIFA są wiążące i muszą być zawsze przestrzegane przez każde stowarzyszenie członkowskie. Chociaż organizacja FIFA od kilku lat nie ma najlepszej renomy, to jednak jej komitety normalizacyjne były skuteczne w wielu przypadkach i nadal działają jako metoda przywracania ładu w mającym kłopoty związku sportowym, znajdującym się pod egidą FIFA.

 

 

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.