Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Komisarz toru

17.07.2015

Trwa swoista saga z podpisaniem kontraktu na starty w naszej Ekstralidze z Australijczykiem Darcym Wardem, któremu kończy się dyskwalifikacja. Prezesi negocjują warunki startów zawodnika w zaciszach gabinetów, a na torach przydałby się bez wątpienia zawodnik takiej klasy, bo kilku bardzo dobrych żużlowców leczy urazy, z Jarosławem Hampelem i Grzegorzem Walaskiem na czele. Liczba urazów w tym sezonie jest spora, a ostatnio czytałem kilka opinii osób ze środowiska, które mówią, że wszystkiemu winna jest polityka przygotowywania w Polsce torów, a nie tłumiki, choć te nieszczęsne zamknięte zastąpiono w tym sezonie przelotowymi. O co więc chodzi z tymi torami?

Pamiętamy jeszcze kilka lat temu, jak wszyscy narzekali na przyczepne tory, pełne kolein i ścieżek znanych tylko gospodarzom. Mówiono, jakie niebezpieczne są dziury i że zespół gości nie jest w stanie dobrze zapoznać się z takimi niespodziankami podczas próby toru. Wprowadzono Komisarzy Toru, a do tego zmieniono optykę i zaczęto szykować twarde, szybkie tory, co w powiązaniu z długimi prostymi polskich stadionów jest – zdaniem fachowców – po prostu niebezpieczne. Chodzi o wjazd w łuk z dużą prędkością i w takiej sytuacji nietrudno o kolizję. Ponadto młodzi zawodnicy, jeśli startują tylko w Polsce nie mają możliwości poznania krótkich, wręcz owalnych torów i nauczenia się techniki na takim obiekcie, dodatkowo dysponującym kopną nawierzchnią.

Kim zatem jest komisarz toru w zawodach ligowych w Polsce? Zgodnie z przepisem art. 22 Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych Polskiego Związku Motorowego, komisarz toru jest jedną z osób urzędowych podczas zawodów i w zgodzie z art. 23 tego Regulaminu musi posiadać licencję.

Kompetencje komisarza toru szczegółowo egzemplifikuje art. 25a Regulaminu. I tak, Komisarz jest wyznaczany przez podmiot zarządzający na każdy mecz Drużynowych Mistrzostw Polski (Ekstraliga) oraz Drużynowych Mistrzostw I ligi. O wyznaczenie konkretnie wskazanego Komisarza Toru na dany mecz może także wystąpić klub, ale wówczas to klub ponosi koszty, a nie podmiot zarządzający rozgrywkami. Na inne zawody, podmiot zarządzający może wyznaczyć Komisarza Toru. Podmiot zarządzający może także zalecić Komisarzowi wykonywanie czynności także w dniach poprzedzających zawody.

Komisarz toru zgodnie z przepisami art. 25a ust. 3 Regulaminu, ma on obowiązek przybycia na stadion  na co najmniej 8 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu Drużynowych Mistrzostw Polski. Przepisy szczegółowo regulują też terminy przybycia Komisarza w przypadku meczów zagrożonego czy transmitowanego. Komisarz toru dokonuje w obecności kierownika zawodów oraz toromistrza inspekcji stanu toru oraz sporządza dokumentację filmową lub fotograficzną stanu toru na 8 godzin przed zawodami i stwierdza, czy tor został przygotowany zgodnie z kwalifikacją meczu (art. 9a Regulaminu), o czym informuje sędziego zawodów po jego przybyciu na stadion lub Jury Zawodów podczas pierwszego posiedzenia. Komisarz toru podczas inspekcji toru dokonuje wiążącego ustalenia czy tor został przygotowany regulaminowo.

Komisarz wykonuje swoje czynności na postawie tzw. listy kontrolnej i sporządza sprawozdanie, w którym stwierdza , czy aktualna nawierzchnia toru umożliwia przygotowanie go do zawodów, a także opisać ewentualne możliwe potencjalne zagrożenia związane z przygotowaniem danego toru do zawodów. Podczas swojego pobytu na stadionie, nadzoruje także prace podejmowane przez organizatora i ma obowiązek interweniować o ile stwierdzi, że organizator przygotowuje tor niezgodnie ze sztuką lub bez uwzględnienia panujących warunków pogodowych oraz prognozy pogody.

Komisarz toru ściśle współpracuje z sędzia oraz Jury Zawodów. Informuje o stanie przygotowań toru oraz uczestniczy przy odbiorze toru, a także we wszystkich czynnościach związanych ze stanem toru podczas zawodów. Nadzoruje też organizacyjnie procedurę losowania pól startowych oraz wykonywanie poleceń sędziego zawodów w zakresie konserwacji toru wydanych kierownikowi zawodów. Ma też prawo do wydawania służbom technicznych poleceń w tym zakresie. W czasie zawodów przebywa w parku maszyn, ale jest też uprawniony do przebywania na torze oraz płycie boiska w czasie przerw między biegami, a w szczególności w miejscu gdzie znajduje się park urządzeń technicznych konserwacji toru. Podczas zawodów obserwuje park maszyn oraz trybuny i odnotowuje wszystkie przypadku naruszenia regulaminów sportu żużlowego.

Komisarz toru ma też uprawnienia porządkowe w stosunku do osób, które nie są uprawnione do przebywania w parku maszyn lub ich zachowanie jest nieodpowiednie lub niesportowe. Kolejnymi obowiązkami Komisarza Toru jest podpisanie protokołu i wysłanie  nie później niż 24 godziny od zakończenia zawodów sprawozdania z ich przebiegu, które powinno w szczególności opisywać wszystkie fakty, mogące być podstawą do odpowiedzialności dyscyplinarnej klubów, działaczy i zawodników.

Komisarz wchodzi w skład Jury Zawodów. To właśnie po inspekcjach komisarza przeprowadzanych prze zawodów i stwierdzeniu, że tor nie był przygotowany zgodnie z kwalifikacją meczu, Sędzia lub Jury Zawodów są zobowiązani do ogłoszenia walkowera.  Komisarz toru może też – na polecenie Sędziego – zostać zobowiązany do wysłania podmiotu zarządzającego oprotestowanych próbek paliwa, jeśli taki protest został złożony.

Komisarza toru podczas zawodów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego, z zastrzeżeniem możliwości kontaktu z sędzią zawodów.

Jeśli Komisarza Toru nie ma na zawodach, wówczas zgodnie z przepisem art. 25 ust. 3 Regulamin jego obowiązki pełni Obserwator zawodów.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.