Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty drużynowe

Kolejne zamieszanie z kontraktami sportowców

19.12.2016

Ponad rok temu mec. Tomasz Dauerman w swoim wpisie pt. ,,Sportowiec jako przedsiębiorca (podmiot gospodarczy)” analizował i wskazywał na orzecznictwo w zakresie statusu prawnego sportowca jako przedsiębiorcy, a wszystko to w kontekście dziedziny, która wywołuje chyba najwięcej emocji i rozbieżności interpretacyjnych, czyli podatków. Zachęcam do zapoznania się z powyższym tekstem, w celu kompleksowego przybliżenia tej problematyki. Dzisiaj natomiast przedstawię kolejny ważny wyrok Sądu Najwyższego mający istotne znaczenie dla rozliczeń podatkowych i konstrukcji prawnych pomiędzy klubem, a zawodnikiem.

To wyrok SN z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. akt I UK 77/15 (podobnie wyrok SN z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt U UK 65/15 – dot. prawdopodobnie sytuacji w tym samym klubie). Klub sportowy zawarł w 2008 r. z piłkarzem kontrakt - umowę o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na czas określony do 2010 r. (zawodnik prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą). W 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, jednak że piłkarz podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Sąd okręgowy oddalił odwołanie płatnika składek od powyższej decyzji, a sąd odwoławczy zgodził się z sądem pierwszej instancji, że zainteresowany, który jako profesjonalny zawodnik piłki nożnej świadczył usługi sportowe wyłącznie na rzecz klubu piłkarskiego na podstawie łączącego go z tym klubem kontraktu, nie może zostać uznany za osobę wykonującą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1829).

SN w swym wyroku stwierdził, że  zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 20 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, każdy obywatel ma swobodę w wyborze formy prowadzenia działalności zarobkowej. Może zatem, stosownie do swojego wyboru, prowadzić ją w przewidzianej przepisami prawa formie organizacyjnej – w ramach umowy cywilnoprawnej bądź działalności gospodarczej. W uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r., II FPS 1/15 (o której szerzej w tekście mec. T. Dauermana), przyjęto, że zarobkowe świadczenie usług sportowych może być prowadzone w formie działalności gospodarczej. Pogląd ten co do zasady należy podzielić, bowiem swoboda wyboru formy działania sportowca oznacza możliwość wyboru odpowiedniej formy organizacyjnej, jednakże z tym zastrzeżeniem, że działalność ta musi wykazywać cechy charakterystyczne pozwalające ją tak zakwalifikować. Kolejno SN stwierdził, że usługa zawodnika – o profesjonalne uprawianie sportu – zamówiona przez klub sportowy działający w ramach spółki kapitałowej jest świadczona w ramach zorganizowanej przez spółkę działalności gospodarczej. I chociaż na taki właśnie efekt ukierunkowana jest usługa zawodnika, to nie ponosi on związanego z nią ryzyka gospodarczego. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wyłącza bowiem ryzyko nieuzyskania przychodu z działalności, skoro gwarantuje z tego tytułu stałą kwotę. Jego działalność nie ma też przymiotu samodzielności, skoro działa w ramach struktury organizacyjnej spółki w sposób podporządkowany na bieżąco w zakresie miejsca, czasu i rodzaju wykonywanych czynności. Następną kwestią na jaką zwrócił uwagę SN było to, że immanentną cechą prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej jest ponoszenie kosztów tej działalności, co wiąże się z jej prowadzeniem w sposób zorganizowany (a więc wymagający też nakładów umożliwiających taką aktywność). SN stwierdził, że w ramach realizacji zawartego kontraktu, prawidłowe wykonanie umowy wymagało odpowiedniej formy fizycznej zawodnika zapewnianej przez: treningi prowadzone przez profesjonalnego trenera, w tym z udostępnieniem obiektów i sprzętu sportowego, uczestnictwo w zgrupowaniach w ramach treningu, w tym z zapewnieniem bazy hotelowo-restauracyjnej, opiekę lekarską, zabiegi odnowy biologicznej, odżywki oraz wymagało odpowiedniego stroju sportowego i elementów tych nie można zakwalifikować jako wchodzących w zakres usługi świadczonej przez zawodnika. Wręcz odwrotnie, wchodzą one według SN w zakres działalności wykonywanej przez klub. W związku z tym to zamawiający, a nie wykonawca usługi był organizatorem i ponosił koszty całej aktywności sportowej. Nie sposób więc uznać, że to zawodnik w ramach kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej prowadził działalność w sposób zorganizowany. Z tych względów SN oddalił skargę kasacyjną klubu sportowego. Mając na uwadze powyższe, decyzja o tym, w jaki sposób będą się kształtowały wzajemne relacji na linii klub sportowy – zawodnik powinna być podparta szczegółową analizą przyszłych relacji i prawidłowym określeniem w treści umowy wzajemnych praw i obowiązków, a także zapoznaniem się z regulacjami wewnętrznymi właściwego dla danej dyscypliny polskiego związku sportowego. Może się bowiem okazać, że np. przepisy wewnętrzne tego podmiotu wykluczają możliwość prowadzenia przez sportowca pozarolniczej działalności gospodarczej. Pamiętajmy także, że zawsze można skorzystać z możliwości złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w danej sprawie.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności