Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Kodeks etyczny w klubie lub polskim związku sportowym

07.09.2017

Wiele osób zarządzających przedsiębiorstwami uważa, że pomyślność w ich prowadzeniu sprowadza się do połączenia trzech ,E”: efektywności - dobra firma działa skutecznie, ekonomiczności - warto mądrze korzystać z wszelkich zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo, etyce – po prostu opłaca się postępować odpowiedzialnie. Wiele przedsiębiorstw wdraża więc kodeksy etyki, które określają standardy i najlepsze praktyki, które są stosowane w danym podmiocie. W książce pt. ,,Etyka w zarządzaniu” autorka wskazuje na kilka cech etycznej firmy. Są to m.in. budowa pozytywnego wizerunku firmy, uczciwość w komunikowaniu się, oddziaływanie na społeczność lokalną, wspieranie inicjatywy lokalnej (czyli – budowanie społeczeństwa obywatelskiego), promocja zasad etycznych, stanowcze potępienie i wykluczenie ze swego grona osób postępujących nieetycznie, ujmowanie zasad etycznych w statutach organizacyjnych czy też ustanawianie sądów koleżeńskich. Czy  taki model jest możliwy np. w klubie sportowym? Dzisiaj słów kilka o kodeksie etycznym.

Wprowadzenie kodeksu etycznego (który według opinii wielu osób jest tylko i wyłącznie modnym elementem współczesnego przedsiębiorstwa), według specjalistów z zakresu zarządzania łączy się ze stosowaniem przez podmiot nowoczesnych metod zarządzania, takich jak chociażby Total Quality Management. Wielokrotnie podkreśla się, że wprowadzenie kodeksu etyki ułatwia wykonywanie zawodu, pełnienie danej funkcji, pomaga w nawiązywaniu kontaktów czy też przyspiesza podejmowanie decyzji. Powszechnie przyjmuje się, że kodeks etyczny, to zbiór zasad, standardów zachowań oraz wartości, które określają sposób postępowania oraz zachowania się pracowników danego podmiotu czy też danej profesji. Jego rola ma charakter doradczy i kontrolny – formułuje bowiem pewne standardy zachowań oraz ma je upowszechniać. Ponadto występują kodeksy etyczne, które zawierają postanowienia odnoszące się do codziennych sytuacji. W praktyce intensywność oddziaływania kodeksu etycznego uzależniona jest od kilku czynników, w tym m.in. od etapu przygotowującego wdrożenie kodeksu etycznego, konsultacji z osobami, których ma on dotyczyć czy sposobu jego wdrożenia. Jestem przekonana, że znaczna część osób stawia sobie pytanie o potrzebę wprowadzania kodeksów etyki, bo skoro ktoś jest człowiekiem uczciwym, przyzwoitym to kodeks etyki nie jest mu potrzebny. Inni natomiast dodają, że w obecnych czasach nie można liczyć na indywidualne sumienne. Po co tworzyć kodeksy etyczne, skoro istnieje system normatywny? Systemy prawne, obyczajowe i moralne w danej dziedzinie życia,co do zasady wzajemnie się uzupełniają oraz przenikają. Istnieje szereg punktów wspólnych pomiędzy kodeksami etycznymi a systemem normatywnym. Szczegółowa analiza tego zagadnienia znacznie przekracza ramy wpisu. Wskazać jednak należy, że istota kodeksów etycznych sprowadza się do tego, ze wypełniają one ,,niezagospodarowaną” przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego przestrzeń, a ich skuteczność tkwi w tym, że ich powstanie i przestrzeganie ma charakter dobrowolny, a nie jest wykonaniem obowiązku, które wypływa z prawa stanowionego. Przepisy prawa określają krańcowe warunki dopuszczalnych zachowań ludzkich. Nie mogę one jednak ,,wkraczać” bardzo szczegółowo w zagadnienia związane z wykonywaniem danej profesji i jest to także jeden z powodów tworzenia kodeksów etycznych. Czy warto w klubach sportowych lub polskich związkach sportowych tworzyć i wdrażać kodeksy etyki? Pytanie otwarte i to Państwu pozostawiam odpowiedź.

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

Al. Śląska 1

54-118 Wrocław

Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności