Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Sporty indywidualne

Kariera dwutorowa sportowców

15.03.2016

O karierze dwutorowej sportowców wspominałam we wcześniejszym swoim wpisie pt. ,,Koniec kariery sportowej. I co dalej? . W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską (KE) prawie 200-stronicowego raportu z badań nad dwutorowością kariery sportowców w Unii Europejskiej (UE) wracam dzisiaj do tematu i zapraszam Państwa do dyskusji w tym zakresie.

Według Konkluzji Rad UE oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich  termin ,,kariera dwutorowa” należy rozumieć jako oznaczający możliwość elastycznego łączenia przez sportowca, bez zbyt wielkiego wysiłku jego kariery sportowej z edukacją lub pracą poprzez trening wysokiej jakości, w celu ochrony jego interesów związanych z etyką, interesów zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych, bez uszczerbku dla celów żadnej z tych działalności, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie formalne młodych sportowców.

Badania przeprowadzane były od 2014 roku. Ich celem było opracowanie zestawu minimalnych wymagań na poziomie europejskim, które mogłyby służyć jako punkt odniesienia dla poszczególnych krajów UE w zakresie stwarzania dogodnych warunków dla rozwoju dwutorowej kariery sportowców. Chodzi przede wszystkim o to, aby zapewnić sportowcom możliwość nauki, szkolenia zawodowego obok treningu sportowego i zmniejszyć liczbę sportowców, którzy rezygnują z nauki na rzecz uprawiania sportu profesjonalnego.

Niestety, praktyka pokazuje, że sport profesjonalny trudno pogodzić z nauką i pracą szczególnie w przypadku sportowców, którzy trenują poza granicami kraju, uczestniczą w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Dlatego też bardzo często zmuszeni są wybierać między edukacją a sportem, czy też pracą a sportem. Według przeprowadzonych badań co trzeci ze sportowców w przedziale wiekowym 10-17 lat rezygnuje z dalszego wyczynowego uprawiania sportu ze względu na brak czasu na naukę. Badania wykazały ponadto, że rozwój, budowanie profesjonalnej kariery sportowej, zdobywanie doświadczenia zazwyczaj trwa 10 lat. Kolejne 5 – 10 lat to rywalizacja na najwyższym dla danej osoby poziomie. Szacuje się, że w UE jest około 120 tys. młodych sportowców, którzy próbują łączyć wyczynowe uprawianie sportu ze studiami i pracą i tylko kilku z nich jest medalistami.

W związku z powyższym państwa członkowskie powinny wdrażać programy, które umożliwią łączenie tych poszczególnych aspektów działalności sportowca. Główne wyzwania przed którymi stoją państwa UE to:

- ochrona rozwoju młodych sportowców oraz sportowców z niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną,

- równowaga między treningiem sportowym a nauką, a na późniejszym etapie życia równowaga między treningiem a zatrudnieniem,

- kariera po karierze, w tym ze szczególnym uwzględnieniem sportowców, którzy musieli zakończyć sportową ,,przygodę” znacznie wcześniej ze względów np. zdrowotnych.

W raporcie, po analizie 28 krajów UE stwierdzono, że istnieje wiele różnorodności w strategiach i programach w aspekcie dwutorowej kariery sportowców. Obiekty sportowe powinny być usytuowane w pobliżu placówek oświatowych, w celu ułatwienia mobilności sportowcom. W państwach istnieją luki prawne i organizacyjne  pomiędzy poszczególnymi sektorami, które powinny uczestniczyć w tworzeniu strategii, programów kariery dwutorowej sportowców, istnieje potrzeba wdrożenia jednolitej terminologii w zakresie studentów – sportowców, programów międzynarodowych ułatwiających podjęcie nauki w innym krajach, w tym podjęcie decyzji zawodowych.

Wskazuje się przy tym, że państwa powinny podejść do problemu międzysektorowo. W raporcie zwrócono uwagę na proces selekcji młodych sportowców (u nas powstał m.in. projekt - Narodowa Baza Talentów), na odpowiednie planowanie harmonogramu treningów i zajęć pozasportowych. Ponadto wskazano, że istotne jest oprócz profesjonalnego szkolenia sportowców – treningi, edukacja, także ich rozwój osobisty oraz zdrowie. KE uważa, że działania w zakresie sportu powinny być prowadzone we współpracy z uniwersytetami m.in. pod kątem programów szkoleniowych dla zagranicznych sportowców. W odniesieniu do akademii/wydziałów wychowania fizycznego uważam, że powinny w swoich programach zwrócić większą uwagę także na aspekty prawne zawodów, w których kształcą studentów – sportowców, trenerów, sędziów, instruktorów.

Na płaszczyźnie edukacyjnej ważne jest wsparcie sportowców przez wychowawców, nauczycieli i tworzenie narzędzi zachęcających sportowców do kontynuowania nauki, ale także zapewnienie im specjalnej opieki medycznej, fizjoterapeutycznej oraz dietetycznej,  która będzie pomagała w rozwoju, minimalizowała ryzyko kontuzji czy też pozwoliła na wczesne jej wyleczenie, aby móc jak najdłużej efektywnie uczestniczyć w aktywności sportowej. Podkreśla się także znaczenie organizacji zawodowych sportowców profesjonalnych.

Jak wyglądają rozwiązania w innych państwach? Wiele z nich m.in. stworzyło specjalny status sportowca - studenta, dzięki któremu mają możliwość otrzymywania dedykowanego tylko dla nich stypendium sportowego, korzystania z elastycznego harmonogramu zajęć i terminów egzaminów. W Belgi określone grupy sportowców posiadają status tzw. obiecującego sportowca, dzięki czemu mogą w szkole podstawowej być nieobecnym 6 godzin (przeznaczone na treningi) w tygodniu oraz 10 w ciągu roku (przeznaczone na udział w zawodach). Inne państwa przydzielają w sektorze publicznym specjalne etaty dla sportowców czy też otwierają przysłowiową furtkę na etaty w policji, wojsku, służbie celnej bądź oferują specjalny pakiet starzy i elastycznych form zatrudnienia, które są kompatybilne ze sportowymi zajęciami. Innym ciekawym rozwiązaniem jest występowanie preferencyjnych stawek podatkowych dla przedsiębiorców zatrudniających sportowców, bądź byłych sportowców profesjonalnych.

Jak wyglądają założenia programu rozwoju kariery dwutorowej sportowców na lata 2015-2017 w Polsce możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod tym adresem

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.