Newsletter

Zapisz się do newslettera

Uzupełnij swojego maila i bądź na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

ikonka fb ikonka tw

Organizacje sportowe

Jak zawierać umowy z członkiem zarządu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia?

10.08.2023

Członek zarządu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia rejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym może zawierać umowy z tym klubem. W aktualnym stanie prawnym brak jest ku temu przeszkód. Najistotniejsze jednak jest, żeby robić to poprawnie i w zgodzie z przepisami. A z tym - jak pokazuje praktyka, wciąż bywa różnie.

Skąd biorą się trudności i problemy przy zawieraniu umów z członkami zarządu?

Podstawowa trudność może wynikać ze szczególnych zasad reprezentacji klubu sportowego przy zawieraniu umów z członkami zarządu. Zasady te mają swoje źródło w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że: W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Weźmy pod uwagę fakt, że sama ustawa Prawo o stowarzyszeniach została uchwalona w 1989 roku. Artykuł 11 ust. 4 został do niej natomiast wprowadzony w 2016 roku, zatem przepis ten możemy uznać jeszcze za stosunkowo „młody”. I być może w tym należy upatrywać źródła tego, że przedmiotowa regulacja nie jest jeszcze powszechnie znana i stosowana w klubach sportowych funkcjonujących w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Do których umów z członkiem zarządu stosujemy szczególne zasady reprezentacji klubu sportowego?

Artykuł 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach stosujemy do każdej umowy zawieranej z członkiem zarządu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia. Brak jest aktualnie jakichkolwiek wyjątków ustanawiających szczególny katalog umów zwolnionych z reguł ustanowionych we wskazanej regulacji prawnej.

W związku z powyższym, szczególne zasady reprezentacji należy stosować zarówno przy umowach zawieranych w związku z pełnioną funkcją członka zarządu, jak również przy wszystkich innych umowach niemających takiego związku. Do tych drugich możemy zaliczyć przede wszystkim te umowy, na podstawie których członek zarządu zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz klubu, na przykład usług trenerskich.

Dwa warianty reprezentacji klubu sportowego

Przywołana wyżej regulacja art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwa możliwe sposoby reprezentacji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia przy zawieraniu umów z członkiem zarządu. Wybór każdorazowo należy do klubu sportowego.

Pierwszy sposób opiera się na wskazaniu przez organ kontroli wewnętrznej (najczęściej komisja rewizyjna) swojego członka - przedstawiciela, który będzie reprezentował klub sportowy w umowie z członkiem zarządu. W tym celu organ kontroli wewnętrznej zobowiązany jest podjąć uchwałę.

Drugi sposób natomiast sprowadza się do powołania pełnomocnika przez najwyższy organ – walne zebranie członków klubu sportowego. Również i w tym przypadku konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

W jednym i drugim przypadku zatem konieczne jest podjęcie uchwały przez właściwy organ i powołanie albo przedstawiciela (w przypadku organu kontroli wewnętrznej) albo pełnomocnika (w przypadku walnego zebrania członków). Sama uchwała powinna wskazywać co najmniej osobę ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz zakres przyznanych jej kompetencji.

Zakres ten sprowadzać się musi wyłącznie do umocowania do zawierania umów z członkiem zarządu klubu sportowego. Każdorazowo jednak zakres tego umocowania może się różnić i być szerszy lub węższy stosownie do potrzeb klubu sportowego. Możliwy jest zarówno wariant, w którym umocowanie do zawierania umów będzie szerokie i obejmowało swoim zakresem umocowanie do wszelkich umów z potencjalnie wszystkimi członkami zarządu, jak również wariant w którym umocowanie będzie bardzo wąskie i sprowadzać się wyłącznie do zawarcia konkretnej umowy z konkretnym członkiem zarządu.

Wybór przedstawiciela przez organ kontroli wewnętrznej czy pełnomocnika przez walne zebranie członków?

Obydwa sposoby są równorzędne i mogą być stosowane w zależności od konkretnego przypadku czy potrzeb danego klubu sportowego.

Warto jednak wspomnieć, że opcja wyboru przedstawiciela przez organ kontroli wewnętrznej może być zdecydowanie szybsza i wygodniejsza. Organ kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna) ze swojej natury działa bardziej elastycznie i może podjąć stosowną uchwałę niemal z dnia na dzień. Może mieć to znaczenie zwłaszcza w sytuacjach nagłych, w których czas i sprawne zawarcie umowy z danym członkiem zarządu mogą rzutować na prawidłowe funkcjonowanie klubu sportowego.

Z kolei drugi wariant sprowadzający się do powołania pełnomocnika przez walne zebranie członków mógłby wiązać się z koniecznością oczekiwania na coroczne zwyczajne walne zebranie członków lub zwołania nadzwyczajnego zebrania. Należy pamiętać, że nawet w przypadku nadzwyczajnego walnego zebrania, poprawność jego zwołania również naznaczona jest zazwyczaj m.in. odpowiednimi terminami wynikającymi ze statutu. A to z kolei determinuje wydłużenie oczekiwania na pełnomocnika zdatnego do reprezentacji klubu sportowego przy zawarciu umowy z członkiem zarządu.

Podsumowując, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w celu prawidłowego zawierania umów z członkami zarządu muszą pamiętać w szczególności o art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Znajomość tej regulacji pozwoli na zapobieganie negatywnym praktykom. Chodzi tu zwłaszcza o zawieranie umów „z samym sobą” w sytuacjach, gdy ta sama osoba występuje jako osoba reprezentująca klub sportowy i jako osoba z którą zawierana jest umowa.

Zadaj nam pytanie!

Zainteresował Cię temat artykułu lub dotyczy Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! Zadaj nam pytanie a eksperci Prawa Sportowe: prawnicy, specjaliści w dziedzinie odpowiedniej dla Twojego pytania - odpowiedzą w ciągu 48 godzin! Pierwsza konsultacja jest całkowicie darmowa!

Ostatnie wpisy autora

Zobacz więcej »

Newsletter

Zapisz się do newslettera by być na bieżąco z nowościami na stronie prawosportowe.pl

About

ikonka logo

Portal prawosportowe.pl powstał w 2012 roku i od tego czasu dostarcza czytelnikom wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego. Odbiorcami naszych treści są sportowcy amatorzy i profesjonalni, trenerzy, sędziowe, menedżerowie, agenci, działacze organizacji sportowych, sponsorzy. Jesteśmy po to, by pomagać i edukować w sporcie.

Portal od samego początku jest wspierany przez Kancelarię Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kontakt z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Serwis Obsługuje:

logo dauerman

Kontakt:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 9

53-332 Wrocław

tel. +48 693 672 258

e-mail: bok@prawosportowe.pl

Na skróty

Zapytaj prawnika » Regulamin serwisu Polityka prywatności
Zamknij formularz pytania

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Twojej działalności sportowej, napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Pamiętaj – odległość nie stanowi problemu. Działamy całkowicie on-line.

Przedstaw nam swój problem, a my dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy prawnej. Następnie przedstawimy, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić oraz zaproponujemy zasady współpracy. Oczywiście za wszelkie usługi otrzymasz fakturę VAT.

Wypełnij formularz

Nie jest wymagany, jednak może ułatwić nam kontakt z Tobą jeśli będzie taka potrzeba.

Polityka prywatności PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000384634, e-mail: bok@prawosportowe.pl, tel. +48 693 672 258 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawosportowe.pl.
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

   Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, portale internetowe z którymi portal prawosportowe.pl współpracuje na podstawie odrębnych umów, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego prawosportowe.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prawosportowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła"
  4. W ramach serwisu internetowego prawosportowe.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy prawosportowe.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym prawosportowe.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.